Więcej

  Prace remontowe dworu Houwaltów w Mejszagole zbliżają się do końca

  Czytaj również...

  W dawnym dworze Houwaltów powstanie Centrum Tradycyjnego Rzemiosła
  W dawnym dworze Houwaltów powstanie Centrum Tradycyjnego Rzemiosła

  Rok 2016 rozpoczął się od radosnych nowin dla mieszkańców Mejszagoły i okolicznych wsi. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, wykorzystując wsparcie Unii Europejskiej, zrekonstruowała dwór Houwaltów w Mejszagole, dostosowując go do potrzeb kultury, tradycyjnych rzemiosł i potrzeb społeczności.

  Rozpoczęte w 2014 roku prace remontowe dworu Houwaltów w Mejszagole dobiegają końca. W odnowionych pomieszczeniach rozlokuje się filia Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny „Centrum tradycyjnych rzemiosł we dworze Houwaltów w Mejszagole”, Mejszagolski Oddział Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie, Oddział Centralnej Biblioteki Rejonu Wileńskiego i społeczność lokalna, będzie także działał wydział lokalnej giełdy pracy.
  W Centrum Rzemiosł Tradycyjnych będą prowadzone szkolenia poznawcze dla uczniów i dorosłych. Poprzez udział w programach edukacyjnych będzie można nauczyć się subtelności starych rzemiosł: wicia palm, tworzenia wycinanek, farbowania pisanek, produkcji mydła. Uczestnicy zajęć edukacyjnych będą mieli okazję nauczyć się robienia zabawek, garncarstwa, łyżkarstwa i rzemiosła robienia stągwi. Będą tu również urządzane wystawy, organizowane wykłady, konferencje i ekspedycje, będzie prezentowana kultura mieszkańców regionu i jego rzemiosła.
  Rzemiosła – to jedna z alternatywnych rodzajów działalności rolniczych, które mogą przynieść znaczne korzyści dla mieszkańców wsi, ponieważ przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy, mogą być również dodatkowym źródłem dochodu. Reprezentujące osobliwości regionalnych rzemiosł tradycyjne ośrodki rzemiosła stwarzają możliwości do produkcji i sprzedaży produktów dziedzictwa narodowego, rozwijania tradycyjnych rzemiosł, popularyzowania ich, zapewnienia ciągłości technologii produkcji.
  Wartość projektu, który jest finansowany ze środków UE, państwa i budżetu Samorządu sięga ponad 1 mln. euro.
  Dwór w Mejszagole w źródłach pisanych wspomina się od końca XIV wieku. W latach 1806-1812 z inicjatywy Onufrego Houwalta zbudowano klasycystyczny dwór, który został zaprojektowany przez znanego w tym czasie architekta wileńskiego profesora Michała Schulza. Po II wojnie światowej we dworze byli rozlokowani lokalni mieszkańcy. Jakiś czas później, w okresie sowieckim w budynku dworu zostało urządzone biuro Mejszagolskiego Gospodarstwa Ogrodniczego. W latach 1992-2010 tu działała Szkoła Średnia im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...