Więcej

  Aktualia posiedzenia Rady

  Czytaj również...

  Jako pierwsze pytanie porządku obrad mer Maria Rekść zaproponowała, a radni zatwierdzili zmiany w strukturze Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego
  Jako pierwsze pytanie porządku obrad mer Maria Rekść zaproponowała, a radni zatwierdzili zmiany w strukturze Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, która obradowała 29 stycznia, omówiła 32 pytania i przyjęła stosowne uchwały.

  Jako pierwsze pytanie porządku obrad mer Maria Rekść zaproponowała, a radni zatwierdzili zmiany w strukturze Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wydział Współpracy z Zagranicą i Informacji został zreformowany na Wydział Stosunków Publicznych i Międzynarodowych, zlikwidowano poddział personelu Wydziału Ogólnego i utworzono Wydział Personelu. Ta uchwała przyczyni się do wyraźniejszego określania wykonywanych funkcji wydziałów.
  Rada jednogłośnie zatwierdziła program przeciwdziałania korupcji w Samorządzie Rejonu Wileńskiego na lata 2016-2025 i plan jego realizacji. Oczekuje się, że realizacja programu zmniejszy ryzyko przejawiania się korupcji, zapewni edukację antykorupcyjną oraz długoterminowy, skuteczny system zapobiegania i kontroli korupcji w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.
  Jako następne zagadnienie politycy zatwierdzili tegoroczny program robót publicznych, w którym są przewidziane tymczasowe prace porządkowania terytorium i pomocnicze prace budowlane. Łącznie będzie stworzone 85 miejsc pracy dla zarejestrowanych na Giełdzie Pracy osób poszukujących pracy, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i nie są w stanie swobodnie konkurować na rynku pracy. Program będzie realizowany przez 23 gminy Samorządu, Wileńską Jednostkę Państwowej Straży Granicznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Litwy i Rodzinę św. Marcina.

  Rada jednogłośnie zatwierdziła program przeciwdziałania korupcji w Samorządzie Rejonu Wileńskiego na lata 2016-2025 i plan jego realizacji
  Rada jednogłośnie zatwierdziła program przeciwdziałania korupcji w Samorządzie Rejonu Wileńskiego na lata 2016-2025 i plan jego realizacji

  Przedstawione przez lekarz naczelną Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego Vidę Žvirblienė sprawozdanie o stanie zdrowia społeczeństwa w rejonie wileńskim zostało jednogłośnie zatwierdzone przez radnych. Zostało ono sporządzone przez Biuro Kontroli Zdrowia Publicznego Wilna, które jest odpowiedzialne za nadzorowanie stanu zdrowia publicznego w rejonie. W sprawozdaniu można zapoznać się z informacją o stanie zdrowia i czynnikach ryzyka zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.
  Przedstawiony przez Wydział Oświaty Projekt uchwały o przydziale środków na nową edukację nieformalną dzieci (NED) i jej zastosowanie uzyskał poparcie większości. W opisie są określone zasady przydziału finansów państwowych, wykorzystywania funduszy, wymagania do organizatorów edukacji i programów NED, ocena i zapewnienie jakości programów NED, tryb rozliczeń za fundusze NED.
  Jednogłośnie zaaprobowano sformowanie działki o wielkości 0,0700 ha, położonej we wsi Zujuny na urządzenie targowiska.
  Na posiedzeniu Rady przyjęto również uchwały w sprawie nazewnictwa ulic i zatwierdzenia szczegółowych planów działek.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...