Aktualia posiedzenia Rady

Jako pierwsze pytanie porządku obrad mer Maria Rekść zaproponowała, a radni zatwierdzili zmiany w strukturze Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego
Jako pierwsze pytanie porządku obrad mer Maria Rekść zaproponowała, a radni zatwierdzili zmiany w strukturze Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, która obradowała 29 stycznia, omówiła 32 pytania i przyjęła stosowne uchwały.

Jako pierwsze pytanie porządku obrad mer Maria Rekść zaproponowała, a radni zatwierdzili zmiany w strukturze Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wydział Współpracy z Zagranicą i Informacji został zreformowany na Wydział Stosunków Publicznych i Międzynarodowych, zlikwidowano poddział personelu Wydziału Ogólnego i utworzono Wydział Personelu. Ta uchwała przyczyni się do wyraźniejszego określania wykonywanych funkcji wydziałów.
Rada jednogłośnie zatwierdziła program przeciwdziałania korupcji w Samorządzie Rejonu Wileńskiego na lata 2016-2025 i plan jego realizacji. Oczekuje się, że realizacja programu zmniejszy ryzyko przejawiania się korupcji, zapewni edukację antykorupcyjną oraz długoterminowy, skuteczny system zapobiegania i kontroli korupcji w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.
Jako następne zagadnienie politycy zatwierdzili tegoroczny program robót publicznych, w którym są przewidziane tymczasowe prace porządkowania terytorium i pomocnicze prace budowlane. Łącznie będzie stworzone 85 miejsc pracy dla zarejestrowanych na Giełdzie Pracy osób poszukujących pracy, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i nie są w stanie swobodnie konkurować na rynku pracy. Program będzie realizowany przez 23 gminy Samorządu, Wileńską Jednostkę Państwowej Straży Granicznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Litwy i Rodzinę św. Marcina.

Rada jednogłośnie zatwierdziła program przeciwdziałania korupcji w Samorządzie Rejonu Wileńskiego na lata 2016-2025 i plan jego realizacji
Rada jednogłośnie zatwierdziła program przeciwdziałania korupcji w Samorządzie Rejonu Wileńskiego na lata 2016-2025 i plan jego realizacji

Przedstawione przez lekarz naczelną Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego Vidę Žvirblienė sprawozdanie o stanie zdrowia społeczeństwa w rejonie wileńskim zostało jednogłośnie zatwierdzone przez radnych. Zostało ono sporządzone przez Biuro Kontroli Zdrowia Publicznego Wilna, które jest odpowiedzialne za nadzorowanie stanu zdrowia publicznego w rejonie. W sprawozdaniu można zapoznać się z informacją o stanie zdrowia i czynnikach ryzyka zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.
Przedstawiony przez Wydział Oświaty Projekt uchwały o przydziale środków na nową edukację nieformalną dzieci (NED) i jej zastosowanie uzyskał poparcie większości. W opisie są określone zasady przydziału finansów państwowych, wykorzystywania funduszy, wymagania do organizatorów edukacji i programów NED, ocena i zapewnienie jakości programów NED, tryb rozliczeń za fundusze NED.
Jednogłośnie zaaprobowano sformowanie działki o wielkości 0,0700 ha, położonej we wsi Zujuny na urządzenie targowiska.
Na posiedzeniu Rady przyjęto również uchwały w sprawie nazewnictwa ulic i zatwierdzenia szczegółowych planów działek.