Upowszechnianie dobrych praktyk w żłobku-przedszkolu w Mejszagole

Uczestników przywitała dyrektor żłobka-przedszkola w Mejszagole Ivona Marija Matveiko
Uczestników przywitała dyrektor żłobka-przedszkola w Mejszagole Ivona Marija Matveiko

1 marca 2016 r. w żłobku-przedszkolu w Mejszagole spotkali się przedstawiciele placówek przedszkolnych z Wilna oraz rejonów solecznickiego i wileńskiego, biorący udział w cyklu szkoleń ,,Mali badacze – wprowadzenie do metodyki badań naukowych.
Jak rozwijać podstawowe umiejętności dzieci“, aby wymienić się przykładami dobrych praktyk w zakresie ,,Stosowania naukowych metod badawczych w placówce przedszkolnej“. Uczestników przywitała dyrektor żłobka-przedszkola w Mejszagole Ivona Marija Matveiko. Dla gości zaprezentowano koncert wychowanków. Goście mieli również możliwość obejrzenia pomieszczeń siedziby przedszkola.
Spotkanie i dzielenie się dobrymi praktykami było udane – uczestnicy, wygłaszając referaty, dzielili się swoim doświadczeniami w stosowaniu metodyki badań naukowych w pracy z dziećmi i rozwijaniu ich kluczowych umiejętności.
Zastępca dyrektora ds. pedagogicznych, pedagog społeczny
Celina Buinovska