Więcej

  Program podwójnego dyplomu – możliwość uzyskania dyplomu w Wilnie i Korei Południowej

  Czytaj również...

   Dziękując prelegentom kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz wyraziła nadzieję, że „nasza współpraca nie skończy się w tej sali, i przedstawiciele uczelni będą mieli okazję, aby udać się do placówek oświatowych
  Dziękując prelegentom kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz wyraziła nadzieję, że „nasza współpraca nie skończy się w tej sali, i przedstawiciele uczelni będą mieli okazję, aby udać się do placówek oświatowych

  17 marca w sali posiedzeń Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyła się narada kierowników placówek oświatowych rejonu. Tym razem narada było trochę nietypowa, ponieważ oprócz pytań aktualnych dla instytucji edukacyjnych Wydział Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego na spotkanie zaprosił przedstawicieli kierownictwa Uniwersytetu im. Michała Romera (UMR) oraz Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (LUE).
  – Rok szkolny dobiega końca, toteż szanowni goście będą mieli okazję dla zebranych kierowników szkół zaprezentować programy swoich instytucji – otwierając spotkanie, powiedziała kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz.
  Profesor Uniwersytetu im. Michała Romera dr Adas Jakubauskas przedstawił realizowany przez UMR program podwójnego dyplomu:
  – Mamy podpisane programy podwójnego dyplomu z uniwersytetami w Londynie, Hiszpanii, Korei Południowej. Teraz przychodzi kolej na podpisanie takich programów z polskimi uniwersytetami w Warszawie i Poznaniu – oświadczył dr Adas Jakubauskas.
  Student, który wybiera program podwójnego dyplomu, przez połowę czasu studiów studiuje na Litwie, przez drugą połowę – w  partnerze –  uczelni zagranicznej  i nabywa  podwójny dyplom wysoko wykwalifikowanego prawnika, psychologa, politologa itd.,  umożliwiający  mu rozpocząć pomyślną karierę bądź  na Litwie, bądź w innym kraju na świecie.

  Dr Adas Jakubauskas zaapelował również do dyrektorów szkół rejonu wileńskiego,   prosząc  o umożliwienie przedstawicielom UMR odwiedzić kierowane przez nich placówki i bezpośrednio przedstawić swoje propozycje społecznościom szkolnym.
  Przedstawiciele kierownictwa LUE, prezentując swoje programy, akcentowali docelowe miejsca studiów i ich zalety. Konieczne dla państwa, ale wśród wstępujących niepopularne specjalności mogą uzyskać finansowanie docelowe:
  – Student, który otrzymał docelowe miejsce studiów, po ukończeniu nauki będzie musiał trzy lata odpracować w uzyskanym zawodzie – powiedziała kierownik ds. spraw akademickich Wydziału Organizacji Studiów Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego Brigita Vainorytė.
  Student, szkoła wyższa i pracodawca podpisują trójstronne porozumienie. Student, mający złe wyniki, traci  koszyk docelowy  i musi  zrekompensować państwu zainwestowane w niego środki,  tak samo, jak i absolwent,  niewywiązujący się z zobowiązań umowy.
  Dziękując prelegentom kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz wyraziła nadzieję, że „nasza współpraca nie skończy się w tej sali, i przedstawiciele uczelni będą mieli okazję, aby udać się do placówek oświatowych. A jechać jest naprawdę gdzie – w rejonie działają 21 gimnazjów i 3 szkoły średnie.
  Inny gość spotkania – dyrektor ZSA „Kiveda“ Irena Sinickienė – zaprezentowała wycieczki edukacyjno-krajoznawcze dla uczniów po starówce Wilna i jego obrzeżach, które organizuje kierowane przez nią przedsiębiorstwo
  – Organizujemy również wycieczki matematyczne, historyczne, przyrodnicze, wycieczki po zabytkach architektury Wilna, bezpieczeństwa ruchu drogowego w Wilnie – powiedziała dyrektor. Temat wycieczki i marszrutę można korygować w zależności do wieku uczniów i programów edukacyjnych.

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...