Program podwójnego dyplomu – możliwość uzyskania dyplomu w Wilnie i Korei Południowej

 Dziękując prelegentom kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz wyraziła nadzieję, że „nasza współpraca nie skończy się w tej sali, i przedstawiciele uczelni będą mieli okazję, aby udać się do placówek oświatowych
Dziękując prelegentom kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz wyraziła nadzieję, że „nasza współpraca nie skończy się w tej sali, i przedstawiciele uczelni będą mieli okazję, aby udać się do placówek oświatowych

17 marca w sali posiedzeń Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyła się narada kierowników placówek oświatowych rejonu. Tym razem narada było trochę nietypowa, ponieważ oprócz pytań aktualnych dla instytucji edukacyjnych Wydział Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego na spotkanie zaprosił przedstawicieli kierownictwa Uniwersytetu im. Michała Romera (UMR) oraz Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (LUE).
– Rok szkolny dobiega końca, toteż szanowni goście będą mieli okazję dla zebranych kierowników szkół zaprezentować programy swoich instytucji – otwierając spotkanie, powiedziała kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz.
Profesor Uniwersytetu im. Michała Romera dr Adas Jakubauskas przedstawił realizowany przez UMR program podwójnego dyplomu:
– Mamy podpisane programy podwójnego dyplomu z uniwersytetami w Londynie, Hiszpanii, Korei Południowej. Teraz przychodzi kolej na podpisanie takich programów z polskimi uniwersytetami w Warszawie i Poznaniu – oświadczył dr Adas Jakubauskas.
Student, który wybiera program podwójnego dyplomu, przez połowę czasu studiów studiuje na Litwie, przez drugą połowę – w  partnerze –  uczelni zagranicznej  i nabywa  podwójny dyplom wysoko wykwalifikowanego prawnika, psychologa, politologa itd.,  umożliwiający  mu rozpocząć pomyślną karierę bądź  na Litwie, bądź w innym kraju na świecie.

Dr Adas Jakubauskas zaapelował również do dyrektorów szkół rejonu wileńskiego,   prosząc  o umożliwienie przedstawicielom UMR odwiedzić kierowane przez nich placówki i bezpośrednio przedstawić swoje propozycje społecznościom szkolnym.
Przedstawiciele kierownictwa LUE, prezentując swoje programy, akcentowali docelowe miejsca studiów i ich zalety. Konieczne dla państwa, ale wśród wstępujących niepopularne specjalności mogą uzyskać finansowanie docelowe:
– Student, który otrzymał docelowe miejsce studiów, po ukończeniu nauki będzie musiał trzy lata odpracować w uzyskanym zawodzie – powiedziała kierownik ds. spraw akademickich Wydziału Organizacji Studiów Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego Brigita Vainorytė.
Student, szkoła wyższa i pracodawca podpisują trójstronne porozumienie. Student, mający złe wyniki, traci  koszyk docelowy  i musi  zrekompensować państwu zainwestowane w niego środki,  tak samo, jak i absolwent,  niewywiązujący się z zobowiązań umowy.
Dziękując prelegentom kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz wyraziła nadzieję, że „nasza współpraca nie skończy się w tej sali, i przedstawiciele uczelni będą mieli okazję, aby udać się do placówek oświatowych. A jechać jest naprawdę gdzie – w rejonie działają 21 gimnazjów i 3 szkoły średnie.
Inny gość spotkania – dyrektor ZSA „Kiveda“ Irena Sinickienė – zaprezentowała wycieczki edukacyjno-krajoznawcze dla uczniów po starówce Wilna i jego obrzeżach, które organizuje kierowane przez nią przedsiębiorstwo
– Organizujemy również wycieczki matematyczne, historyczne, przyrodnicze, wycieczki po zabytkach architektury Wilna, bezpieczeństwa ruchu drogowego w Wilnie – powiedziała dyrektor. Temat wycieczki i marszrutę można korygować w zależności do wieku uczniów i programów edukacyjnych.