W rejonie wileńskim przedłużono trasy marszrut podmiejskich

W pierwszym kwartale 2016 r. Samorząd rejonu wileńskiego ulepszył warunki komunikacji lokalnej dla mieszkańców rejonu na kierunkach podmiejskich Podbrzezie i Mejszagoła.
W końcu roku 2015 zrekonstruowano odcinek drogi od wsi Skirgiszki do drogi krajowej nr. 108 Jewje – Mejszagoła – Niemenczyn. Uwzględniając powyższy fakt oraz prośby mieszkańców wsi Skirgiszki, Brataniszki i wspólnoty ogrodowej „Pavasaris” (Wiosna) Samorząd rejonu wileńskiego przedłużył trasy pojedynczych rejsów marszruty nr 146 „Wilno (przystanek „Žalgiris”) – Skirgiszki” do miasta Niemenczyn. W tym czasie autobus wspomnianej marszruty z Niemenczyna do Wilna przez Skirgiszki będzie jeździł o godz. 5.40, 12.00, 17.35, a z Wilna do Niemenczyna przez Skirgiszki – o godz. 08.00, 10.05, 17.15, 18.35.
Od 2016-04-01 Samorząd rejonu wileńskiego zmienia odcinek marszruty nr 124 „Wilno (przystanek Szeszkinia) – Korwie przez Mejszagołę”, przedłużając trasę ulicą Galinė we wsi Galinė o odcinek od magistrali A2 do przystanku „Galinė” przy budynku ZSA „Transekspedicija”. Zmiana trasy tej marszruty znacznie poprawi możliwości łączności mieszkańców wsi Galinė i personelu ZSA „Transekspedicija” z miastem Wilnem.