Więcej

  Katyń i Smoleńsk: Wileńszczyzna pamięta

  Czytaj również...

  Tablica w kościele pw. św. Rafała upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej pochodzące z Wilna i Wileńszczyzny Fot. Marian Paluszkiewicz
  Tablica w kościele pw. św. Rafała upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej pochodzące z Wilna i Wileńszczyzny Fot. Marian Paluszkiewicz

  W tym roku przypada 76. rocznica zbrodni katyńskiej i 6. rocznica katastrofy smoleńskiej. Rocznice tragicznych wydarzeń uczczą również Polacy w Wilnie i na Wileńszczyźnie.

  Ambasada RP w Wilnie poinformowała, że w intencji ofiar obu tych wielkich polskich tragedii 10 kwietnia o godz. 13 w kościele pw. św. Rafała w Wilnie odprawiona zostanie Msza św.
  Wcześniej, o godz. 12.30, ambasador RP Jarosław Czubiński złoży wiązankę kwiatów przy upamiętniającym Prezydenta Lecha Kaczyńskiego drzewku w parku Szpitala Sapieżyńskiego w Wilnie.
  Ambasada RP zaprasza do wzięcia udziału w obu wydarzeniach.

  Lipa, upamiętniająca tragicznie zmarłego Prezydenta RP, została zasadzona w 2010 roku. Z inicjatywą zasadzenia drzewa wystąpił dyrektor szpitala im. Sapiehy Gediminas Rimdeika.
  W 2008 roku z inicjatywy wileńskiego dziennikarza i publicysty śp. Jerzego Surwiły w kościele pw. św. Rafała odsłonięto tablicę, upamiętniającą pochodzących z Wilna i Wileńszczyzny oficerów oraz osoby cywilne – ofiary zbrodni katyńskiej. Tekst na tablicy głosi: „Pamięci tysięcy oficerów Wojska Polskiego, przedstawicieli inteligencji, obywateli Rzeczypospolitej, w tym pochodzących z Litwy, zamordowanych przez NKWD w 1940 r. w Katyniu i innych miejscach kaźni”.

  W niedzielę, 10 kwietnia, pod pomnikiem katyńskim na cmentarzu w Rudnikach złoży kwiaty i zapali znicze młodzież z białowackiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
  Społeczność Mejszagoły przed laty upamiętniła zbrodnię katyńską, umieszczając na cmentarzu urnę z ziemią z Katynia. Urna w postaci księgi, symbolizującej księgę ludobójstwa, ulokowana została pod granitową płytą znajdującą się w kwaterze wojskowej.
  Wyryto na niej słowa: „Ziemia z katyńskich grobów. 1989 r.”.

  W Zułowie, miejscu urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, w powstającej Alei Pamięci Narodowej rosną dęby upamiętniające najważniejsze wydarzenia z historii narodu polskiego oraz poszczególne osoby. Dwa posadzone dęby upamiętniają ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

  O zbrodni katyńskiej pamięta się również w szkołach polskich na Wileńszczyźnie.
  — Co roku upamiętniamy rocznice tych tragicznych wydarzeń na różne sposoby: mówi się o nich na lekcjach historii, chętni wezmą udział we Mszy św. w kościele pw. św. Rafała. Jak co roku przy Dębie Katyńskim rosnącym obok szkoły odbędzie się apel. Staramy się również organizować wyjazdy do Katynia – poinformował Czesław Dawidowicz, dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.
  Dąb ten został posadzony, aby upamiętnić mieszkańca Kolonii Wileńskiej ppłk. Bronisława Hołuba, który jest dziadkiem absolwentki gimnazjum i byłej nauczycielki Jadwigi Szlachtowicz. O tragicznych wydarzeniach przypomina również pomnik na cześć wilnianina straconego w Katyniu.
  Katyński Dąb rośnie również na dziedzińcu wileńskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II. Upamiętnia on por. Zygmunta Kosiłowicza, wilnianina, który w kwietniu 1940 r. zginął w Katyniu. Obok została umieszczona tablica pamiątkowa. Odbywa się tu co roku Lekcja Katyńska, szkoła utrzymuje stały kontakt z rodziną Zygmunta Kosiłowicza zamieszkałą w Polsce.

  Inne miejsce pamięci o Katyniu znajduje się w podwileńskim Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce. W kwietniu 2015 r. poświęcono tu tablicę, upamiętniającą dwa tragiczne wydarzenia: zbrodnię katyńską oraz tragedię smoleńską.
  — Tablica, w którą jest wkomponowany fragment prezydenckiego samolotu, jest naocznym świadectwem dla młodzieży, nauczycieli, rodziców i gości, którzy przekraczają progi naszej szkoły. Myślę, że jest to dobra pamiątka, która przypomina o tych wydarzeniach. W rocznicę tych wydarzeń planujemy zazwyczaj jakieś uroczystości. Również w tym roku odbędzie się Msza św. w intencji poległych, modlitwa, uroczysta akademia – poinformował Zbigniew Czech, dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce.

  ZBRODNIA KATYŃSKA I TRAGEDIA SMOLEŃSKA

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Zbrodnia katyńska tj. wymordowanie wiosną 1940 r. przez NKWD prawie 22 tys. osób: polskich jeńców wojennych w Katyniu, Charkowie i Kalininie (Twerze) oraz więźniów (wojskowych i cywilów) w różnych miejscach sowieckich republik ukraińskiej i białoruskiej na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP(b) z 5 marca 1940 r., była dokładnie przemyślana i zorganizowana. Jej celem była eksterminacja elit polskich. Dokonując tego straszliwego mordu, sowieci pozbyli się ogromnej liczby lekarzy, przemysłowców, inżynierów, nauczycieli, prawników, pisarzy, uczonych, urzędników i zawodowych oficerów. Zbrodni towarzyszyły  cztery deportacje ludności polskiej z Kresów Wschodnich II RP w głąb Związku Sowieckiego, a wielu zesłańców pozostało na zawsze na „Nieludzkiej Ziemi”.
  ***
  6 lat temu w Smoleńsku nieopodal Katynia rozegrał się kolejny polski dramat. W katastrofie lotniczej zginęła delegacja polska udająca się na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy sowieckiego mordu w Lesie Katyńskim.
  Wśród ofiar katastrofy byli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, jego małżonka Maria Kaczyńska, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, szefowie polskich instytucji państwowych, przedstawiciele Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, duchowieństwa, organizacji społecznych i Sił Zbrojnych RP, a także członkowie załogi samolotu, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu i osoby towarzyszące. Zginęło 96 osób. Katastrofy nikt nie przeżył.

  Afisze

  Więcej od autora

  Z kapłańską misją w Papui-Nowej Gwinei

  Widząc nazwę kraju i ciemnoskóre twarze Papuasów, wielu kojarzy ten kraj z Afryką… Owszem, mamy tropikalny klimat i wiele politycznych czy ekonomicznych podobieństw, ale kultura ciąży bardziej ku Samoa czy Hawaiʻi niż do Afryki. Do niedawna, czyli zanim dotarli tu...

  Gdzie się mieszka na Litwie najlepiej

  Na indeks GKI składa się 41 wskaźników w 6 obszarach: materialne warunki życia; przedsiębiorczość ludności i konkurencyjność biznesu; usługi zdrowotne; usługi edukacyjne; demografia, aktywność obywatelska i społeczna; infrastruktura publiczna, jakość i bezpieczeństwo środowiska mieszkalnego. Za pomocą GKI można sprawdzić...

  Jak w kilku słowach zawrzeć trzy kłamstwa

  O Odznace Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą Ww. teksty ukazały się w odniesieniu odznaczeń przyznanych 2 maja z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą trzem zasłużonym Polakom na Litwie: byłemu wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół...

  Kryteria reorganizacji szkół określane przez rząd są sprzeczne z Konstytucją RL

  „Sąd Konstytucyjny wyraźnie orzekł, że rząd i ministerstwo oświaty w dużym stopniu przekroczyli swe kompetencje” — komentuje posłanka Beata Pietkiewicz. Sąd Konstytucyjny odniósł się do wniosku 57-osobowej grupy parlamentarzystów. Zwrócili się oni do SK, by zbadał on, czy ustalane przez...