Pierwsze rezultaty projektu „Odkryj siebie”

Cieszy bardzo, że projekt „Odkryj siebie“ rozpoczął się całkiem dobrze, bo już po pierwszych miesiącach pracy możemy cieszyć się pierwszymi wynikami.

Przy pomocy pracowników socjalnych gmin i szkół udało się skontaktować z 10 młodymi ludźmi, z których 6 odpowiada wymaganiom projektu, jeden uczestniczący w projekcie młody człowiek znalazł miejsce pracy, 3 młodych ludzi (z tej liczby osób, które odpowiadały wymaganiom) otrzymali jakościowe propozycje pracy i z powodzeniem pracują w przedsiębiorstwach, pozostali młodzi ludzie jeszcze czekają na jakościowe propozycje i realizują indywidualne plany działalności.

Tak więc, jeśli jesteś młodym człowiekiem pomiędzy 15 a 29 rokiem życia, nigdzie się nie uczysz, nie pracujesz, nie jesteś zarejestrowany na giełdzie pracy i chcesz znaleźć dla siebie odpowiednią działalność (miejsce pracy, instytucję kształcenia lub miejsce wolontariatu) koniecznie skontaktuj się ze mną:

Ernest Stelmach
Nr tel.: +37065588322
E-mail: ernestas.stelmach@gmai.com