Więcej

  Pierwsze rezultaty projektu „Odkryj siebie”

  Czytaj również...

  Cieszy bardzo, że projekt „Odkryj siebie“ rozpoczął się całkiem dobrze, bo już po pierwszych miesiącach pracy możemy cieszyć się pierwszymi wynikami.

  Przy pomocy pracowników socjalnych gmin i szkół udało się skontaktować z 10 młodymi ludźmi, z których 6 odpowiada wymaganiom projektu, jeden uczestniczący w projekcie młody człowiek znalazł miejsce pracy, 3 młodych ludzi (z tej liczby osób, które odpowiadały wymaganiom) otrzymali jakościowe propozycje pracy i z powodzeniem pracują w przedsiębiorstwach, pozostali młodzi ludzie jeszcze czekają na jakościowe propozycje i realizują indywidualne plany działalności.

  Tak więc, jeśli jesteś młodym człowiekiem pomiędzy 15 a 29 rokiem życia, nigdzie się nie uczysz, nie pracujesz, nie jesteś zarejestrowany na giełdzie pracy i chcesz znaleźć dla siebie odpowiednią działalność (miejsce pracy, instytucję kształcenia lub miejsce wolontariatu) koniecznie skontaktuj się ze mną:

  Ernest Stelmach
  Nr tel.: +37065588322
  E-mail: ernestas.stelmach@gmai.com

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...