W Samorządzie Rejonu Wileńskiego – przedstawienie sprawozdań z działalności kierowników instytucji oświatowych za rok 2015

 Za sumienną i profesjonalną pracę Kierownik Wydziału Oświaty wręczyła dyplomy czasowo pełniącym obowiązki dyrektorom placówek oświatowych Fot. vrsa.lt
Za sumienną i profesjonalną pracę Kierownik Wydziału Oświaty wręczyła dyplomy czasowo pełniącym obowiązki dyrektorom placówek oświatowych Fot. vrsa.lt

16 czerwca w Dużej sali Samorządu Rejonu Wileńskiego odbywało się przedstawianie sprawozdań z działalności kierowników przedszkoli, żłobków–przedszkoli i placówek kształcenia nieformalnego za rok 2015.

Sprawozdań wysłuchali zastępca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Jan Gabriel Mincewicz, specjaliści Wydziału Oświaty, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów gimnazjów, szkół, przedszkoli rejonu wileńskiego a także kierownicy szkół edukacji nieformalnej.
Kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz przedstawiła nowych kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego – dyrektor przedszkola w Niemenczynie Iwonę Wojnicz, dyrektor przedszkola w Rzeszy Irinę Bušauskienė, dyrektor gimnazjum „Verdenė” w Podbrzeziu Violetę Šukevičienė oraz dyrektor Szkoły Muzycznej w Pogirach Aleksandrę Żuk-Butkuvienė.

 A także pogratulowała dla nowych kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego Fot. vrsa.lt
Gratulacje dla nowych kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego Fot. vrsa.lt

Dyplomami za sumienną, staranną, skrupulatną i profesjonalną pracę podziękowała czasowo pełniącym obowiązki dyrektorom placówek oświatowych – dyrektorowi Szkoły Sztuki w Rudominie Jerzemu Krupiczewiczowi, wicedyrektor przedszkola w Niemenczynie Walerii Raczyńskiej i dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy Lilii Sadajskiej.
Przed przedstawieniem sprawozdań zwycięzcom igrzysk szkół rejonu wileńskiego w klasyfikacji ogólnej wręczono dyplomy dziękczynne i puchary. Warto zaznaczyć, że w r. szk. 2015-2016 w igrzyskach gimnazjów i szkół rejonu wileńskiego zdobywcami pierwszych miejsc zostało Gimnazjum w Mickunach, w klasyfikacji „Igrzyska szkół wiejskich rejonu wileńskiego“ zwycięzcami zostały Gimnazjum „Ryto” w Rudominie i Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwie.

Podczas przedstawiania sprawozdań z działalności kierownicy mówili o strukturze przedszkoli i placówek edukacji nieformalnej, zmieniających się liczbach dzieci, osiągnięciach, uczestniczeniu w projektach i imprezach, realizowanej współpracy. Podczas przedstawiania mówiono również o powstających problemach i sposobach ich rozwiązania.
Prezentowane sprawozdania będą zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Rady, które odbędzie się 1 lipca br. Było to ostatnie przedstawienie sprawozdań z działalności kierowników instytucji oświatowych rejonu wileńskiego. Podczas pierwszych dwóch posiedzeń były przedstawiane sprawozdania gimnazjów, szkół średnich, szkół początkowych, podstawowych i szkół–przedszkoli.