Więcej

  Sąd podjął decyzję: litera „w” ma zostać wpisana w paszporcie

  Czytaj również...

  Sąd Administracyjny Okręgu Wileńskiego przyjął decydujące orzeczenie w sprawie pisowni imion i nazwisk w oryginale. Sąd zobowiązał Zarząd Migracji do wpisania litery „w” w paszporcie obywatelki Republiki Litewskiej.

  Sąd stwierdził, iż decyzja Zarządu Migracji, w której odmówiła ona przyjęcia podania o wydanie (zamianę) dowodu tożsamości na nazwisko „Pauwels” jest bezprawna i nieuzasadniona, ponieważ zgodnie z wydanym nowym świadectwem zawarcia ślubu, nazwisko wnioskodawczyni zostało zmienione z „Pauvels” na „Pauwels”.

  Nowe świadectwo zostało wydane w dn. 19 sierpnia 2015 r., opierając się na orzeczeniu Sądu Dzielnicowego m. Wilno z dn. 30 lipca 2015 r.
  Orzeczenie jest pierwszym, w którym sąd wypowiedział się w sprawie pisowni imion i nazwisk w dokumentach tożsamości obywatela RL.
  Dotąd Sąd Dzielnicowy m. Wilno rozpatrzył pięć spraw, w tym klientów Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), w których zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do wpisania litery „w” w świadectwach zawarcia małżeństwa oraz w metrykach urodzenia.
  Rodzina Pauwels była pierwszą na Litwie rodziną, która 30 lipca 2015 r. doczekała się przychylnej decyzji sądu w sprawie wpisania litery „w” w świadectwie zawarcia małżeństwa. Rodzina Pauwels stała się też pierwszą rodziną, której zezwolono na wpisanie „w” w paszporcie.

  EFHR otrzymuje coraz więcej próśb o pomoc w sprawach pisowni imion i nazwisk, w których jedynym rozwiązaniem jest wejście na drogę sądową. Pomimo tego, że posłowie już w trakcie kilku sesji prac Sejmu obiecują rozpatrzeć projekty ustaw dotyczące pisowni imion i nazwisk, do dziś nie ma przyjętej ustawy.
  Pomocnik adwokata Evelina Baliko, reprezentująca rodziny mieszane walczące o pisownię nazwisk w oryginale, twierdzi, iż to orzeczenie jest jednym z najistotniejszych.
  Dotychczas krytycy pisowni nazwisk w oryginale pomniejszali znaczenie orzeczeń sądów, twierdząc, że nie dotyczą one pisowni nazwisk w dokumentach tożsamości, a jedynie odnoszą się do aktów stanu cywilnego.
  Po orzeczeniu sądu, argumenty takie stają się bezpodstawne.
  Zarząd Migracji może zaskarżyć decyzję sądu w ciągu 30 dni. W takiej sytuacji, sprawę rozpatrywać będzie Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy.

  EFHR

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do lektury kolejnego wydania magazynowego!

  Szanowni Czytelnicy! W sobotę, 1 sierpnia, ukaże się najnowsze wydanie magazynowe „Kuriera Wileńskiego”, które będzie dostępne przez cały tydzień w kioskach, sklepach i urzędach pocztowych. Zapraszamy do jego bogatej zawartości! Poniżej spis poszczególnych publikacji. HISTORIA Ostatni Jagiellon 1 sierpnia mija pięćsetna rocznica...

  Nie uczmy swych dzieci mowy nienawiści

  Oceniając wydarzenia minionego dnia, medialne wiadomości albo po prostu reagując na to, co się dzieje dookoła, możemy nawet nie zauważyć, że posuwamy się do mowy nienawiści. Tak się dzieje dla tego, że nasze społeczeństwo wciąż jeszcze stosunkowo często kieruje się...

  6 dzień tygodnia: 05.10.2019

  O relacjach Litwy i Białorusi, o zagrożeniach w związku z elektrownią w Ostrowcu, o relacjach rosyjsko-ukraińskich, o idei nowego podatku od samochodów i o początku Festiwalu Filmu Polskiego na Litwie w studiu dyskutowali: Katarzyna Miksza, Artur Płokszto i Jan...

  6 dzień tygodnia – 20.07.2019

  O wizycie prezydenta Litwy w Polsce, o formowaniu nowego rządu na Litwie, o wyborze nowej szefowej KE i o aplikacji Face App w studiu dyskutowali Ilona Lewandowska, Artur Ludkowski, Mariusz Antonowicz i Egidijus Vareikis. Audycję prowadziła Renata Widtmann. https://soundcloud.com/zwportal/6-dzien-20-lipca