Sąd podjął decyzję: litera „w” ma zostać wpisana w paszporcie

Sąd Administracyjny Okręgu Wileńskiego przyjął decydujące orzeczenie w sprawie pisowni imion i nazwisk w oryginale. Sąd zobowiązał Zarząd Migracji do wpisania litery „w” w paszporcie obywatelki Republiki Litewskiej.

Sąd stwierdził, iż decyzja Zarządu Migracji, w której odmówiła ona przyjęcia podania o wydanie (zamianę) dowodu tożsamości na nazwisko „Pauwels” jest bezprawna i nieuzasadniona, ponieważ zgodnie z wydanym nowym świadectwem zawarcia ślubu, nazwisko wnioskodawczyni zostało zmienione z „Pauvels” na „Pauwels”.

Nowe świadectwo zostało wydane w dn. 19 sierpnia 2015 r., opierając się na orzeczeniu Sądu Dzielnicowego m. Wilno z dn. 30 lipca 2015 r.
Orzeczenie jest pierwszym, w którym sąd wypowiedział się w sprawie pisowni imion i nazwisk w dokumentach tożsamości obywatela RL.
Dotąd Sąd Dzielnicowy m. Wilno rozpatrzył pięć spraw, w tym klientów Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), w których zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do wpisania litery „w” w świadectwach zawarcia małżeństwa oraz w metrykach urodzenia.
Rodzina Pauwels była pierwszą na Litwie rodziną, która 30 lipca 2015 r. doczekała się przychylnej decyzji sądu w sprawie wpisania litery „w” w świadectwie zawarcia małżeństwa. Rodzina Pauwels stała się też pierwszą rodziną, której zezwolono na wpisanie „w” w paszporcie.

EFHR otrzymuje coraz więcej próśb o pomoc w sprawach pisowni imion i nazwisk, w których jedynym rozwiązaniem jest wejście na drogę sądową. Pomimo tego, że posłowie już w trakcie kilku sesji prac Sejmu obiecują rozpatrzeć projekty ustaw dotyczące pisowni imion i nazwisk, do dziś nie ma przyjętej ustawy.
Pomocnik adwokata Evelina Baliko, reprezentująca rodziny mieszane walczące o pisownię nazwisk w oryginale, twierdzi, iż to orzeczenie jest jednym z najistotniejszych.
Dotychczas krytycy pisowni nazwisk w oryginale pomniejszali znaczenie orzeczeń sądów, twierdząc, że nie dotyczą one pisowni nazwisk w dokumentach tożsamości, a jedynie odnoszą się do aktów stanu cywilnego.
Po orzeczeniu sądu, argumenty takie stają się bezpodstawne.
Zarząd Migracji może zaskarżyć decyzję sądu w ciągu 30 dni. W takiej sytuacji, sprawę rozpatrywać będzie Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy.

EFHR