Festiwal wielu narodów w Rudominie

Festiwal Etnokultury jednoczy, wzbogaca i łączy bardzo różne, ale jednocześnie bardzo podobne tradycje               Fot. organizatorów
Festiwal Etnokultury jednoczy, wzbogaca i łączy bardzo różne, ale jednocześnie bardzo podobne tradycje Fot. organizatorów

Już po raz czwarty pod hasłem „Wileńszczyzna – pogranicze kultur na przestrzeni wieków” przebiegł organizowany co roku przez Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie Festiwal Etnokultury.

Ziemia wileńska jest bliska i ojczysta dla wielu mieszkańców różnej narodowości – tu mieszkają nie tylko Litwini i Polacy, ale też Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Tatarzy, Karaimi, Żydzi i inni. Dlatego Ośrodek Kultury może się cieszyć, iż festiwale podobnego rodzaju integrują, konsolidują oraz wzbogacają różniące i jednocześnie tak podobne tradycje.
Tegoroczny międzynarodowy festiwal uzupełniło seminarium „Stroje narodów świata“, prowadzone przez edukatorkę-wykładowczynię Irenę Bagdanawicziene. Odbiorcy wykładu pogłębili swą wiedzę w sferze etnokultury, tradycji i zwyczajów zakładania oraz zdobienia stroju ludowego. Uczestnicy mieli też możliwość własnoręcznie uszyć i wymodelować lalkę w stroju ludowym.

Wieczorem sala WOK w Rudominie gościła zespoły, które kulturę etniczną przedstawiły w innej, współczesnej oprawie. Muzykę ludową, łączącą gatunki folk, rock, pop, muzyki elektronicznej, etc. We wspólnym projekcie z grupą rockową „Thundertale” wykonały reprezentujące kulturę śpiewaczą i taneczną różnych narodów znane zespoły z Litwy i Wileńszczyzny: „Folk Vibes”, „Vilniaus Pynimėlis”, „Fajerlech”, „Gryčia”, „Zgoda”, „Alije” oraz zespół państwowy „Lietuva”.
Swą obecnością imprezę zaszczyciły delegacje z różnych państw Europy, przybyłe na 4-te spotkanie szkół partnerskich do Szkoły Podstawowej w Rakańcach. Koncert festiwalowy podziwiali przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr. 110 z Łodzi (Polska) na czele z dyrektorem p. Sławomirem Rucińskim, Szkoły Podstawowej w Donji Kraljevec (Chorwacja) na czele z p. Ljerka Toplek, Instytutu Licinio de la Fuente (Hiszpania) na czele z p. Francisco Blanco Quero, Szkoły Agrupamento de Escolas Irmaos Passos (Portugalia) na czele z dyrektor p. Aną Florentino, Szkoły Yıl General Refet Bele Secondary School (Turcja) na czele z p. Ajnusz Aydyn oraz instytutu Istituto Comprensivo L. Bassi – S. Catalano (Włochy) na czele z p. Bianco Nina.

Występy zespołów, które wzruszyły oraz zadziwiły słuchaczy, oklaskiwano na stojąco. Uczestnicy festiwalu dziękowali organizatorom imprezy, pracownikom Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie na czele z dyrektorem p. Wioletą Ciereszką za ciepłe przyjęcie, wysoki poziom imprezy oraz ciekawe pomysły zachowania, reprezentowania i rozpowszechniania kultury ludowej i etnicznej. Natomiast inicjatorzy projektu, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury RL i Litewską Radę Kultury, cieszyli się ze rosnącego zainteresowania festiwalem, z coraz to nowych jego uczestników, przyjaciół i gości oraz wspólnie spędzonych chwil z miłośnikami muzyki folkowej w różnych jej opracowaniach i wykonaniu.