Nauczyciel – przewodnik do polskości

Projekt edukacyjny dla nauczycieli  ma na celu podwyższanie kwalifikacji zawodowych  Fot. archiwum uczestników
Projekt edukacyjny dla nauczycieli ma na celu podwyższanie kwalifikacji zawodowych Fot. archiwum uczestników

Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja wielu wartościowych zamiarów i pięknych przedsięwzięć, tak właśnie można określić pobyt nauczycieli j. polskiego z rejonów wileńskiego i solecznickiego, który zrealizowany był w ramach projektu „Nauczyciel – przewodnik do polskości”.

Organizację i przebieg projektu udało się zrealizować dzięki współpracy Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego ze Stowarzyszeniem Odra – Niemen, na czele którego są Ilona i Eugeniusz Gosiewscy oraz dzięki wykładowcom Akademii Ignatianum w Krakowie. Opiekę nad grupą objęli: mgr Robert Martin, T. Konturek oraz dr Monika Stankiewicz-Kopeć.
Warsztaty szkoleniowe odbyły się w dniach 11-15 października br. Nazwa projektu doskonale uwydatnia temat zajęć, tak więc mogliśmy pogłębić wiedzę z zakresu kultury, współczesnej literatury, teatru, filmu polskiego, literatury dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia rozpoczęły się od powitania grupy z Wileńszczyzny przez Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie ks. prof. dr hab. Józefa Bremera.
Organizatorzy i lektorzy: dr Monika Stankiewicz-Kopeć, dr Piotr Duchliński (kultura polski), dr Justyna Chłap- Nowak (literatura współczesna), dr hab. Monika Rasiewicz (teatr współczesny), dr UrszulaTes (film współczesny), dr hab. Krystyna Zabawa, prof. Ignatianum (literatura dziecięca i młodzieżowa) włożyli wiele starań, by nasz pobyt był wartościowy.
Mieliśmy też okazję na scenie Teatru Ludowego obejrzeć spektakl „Jakobi i Leidental” oraz uczestniczyć w projekcji filmu „Teraz i zawsze” i spotkaniu z reżyserem Arturem Pilarczykiem. Zanurzyć się w historię miasta, zwiedzając muzea, Wawel, spacerując uroczymi uliczkami Krakowa.
W imieniu wszystkich uczestników, serdecznie dziękuję Organizatorom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do urzeczywistnienia projektu za życzliwość i otwartość, życzymy również wielu sukcesów w realizacji zamierzonych celów.

Ilona Herman,
nauczyciel metodyk języka polskiego
Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie