Wspólne przedsięwzięcia łączą rejon wileński i Oszmianę

Samorząd rejonu wileńskiego wraz z białoruskimi partnerami w Oszmianie przygotowują się do realizacji kolejnego wspólnego projektu.

W samorządzie rejonu wileńskiego spotkali się w środę podstołeczni samorządowcy oraz przedstawiciele Komitetu Wykonawczego rejonu oszmiańskiego i specjaliści spółki Ademo grupė. Celem spotkania było omówienie wspólnie realizowanego projektu, planowanie najbliższych działań.
Samorząd podstołeczny i Komitet Wykonawczy rejonu oszmiańskiego pomyślnie współpracują od 2007 roku. Wynikiem tego jest realizacja wielu wspólnych przedsięwzięć.
Już w najbliższym czasie obie instytucje przystąpią do realizacji wspólnego projektu w ramach programu współpracy transgranicznej sąsiedztwa europejskiego Łotwy, Litwy i Białorusi w latach 2014-2020.
W ramach projektu, którego celem jest poprawa jakości życia w regionach przygranicznych, planowane jest uporządkowanie terenów rekreacyjnych w rejonach wileńskim i oszmiańskim. Ponadto planowane są projekty „miękkie”, skierowane do grup docelowych.
L24.lt