Więcej

  Wspólne przedsięwzięcia łączą rejon wileński i Oszmianę

  Czytaj również...

  Samorząd rejonu wileńskiego wraz z białoruskimi partnerami w Oszmianie przygotowują się do realizacji kolejnego wspólnego projektu.

  W samorządzie rejonu wileńskiego spotkali się w środę podstołeczni samorządowcy oraz przedstawiciele Komitetu Wykonawczego rejonu oszmiańskiego i specjaliści spółki Ademo grupė. Celem spotkania było omówienie wspólnie realizowanego projektu, planowanie najbliższych działań.
  Samorząd podstołeczny i Komitet Wykonawczy rejonu oszmiańskiego pomyślnie współpracują od 2007 roku. Wynikiem tego jest realizacja wielu wspólnych przedsięwzięć.
  Już w najbliższym czasie obie instytucje przystąpią do realizacji wspólnego projektu w ramach programu współpracy transgranicznej sąsiedztwa europejskiego Łotwy, Litwy i Białorusi w latach 2014-2020.
  W ramach projektu, którego celem jest poprawa jakości życia w regionach przygranicznych, planowane jest uporządkowanie terenów rekreacyjnych w rejonach wileńskim i oszmiańskim. Ponadto planowane są projekty „miękkie”, skierowane do grup docelowych.
  L24.lt

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...