Więcej

  Znaleziono sposób walki ze skupiskami stonóg

  Czytaj również...

  Mieszkańcy wsi Lindziniszki gminy Awiżenie mogą lżej odetchnąć – naukowcy odkryli przyczyny masowych zbiorowisk stonóg żółtych i przedstawili możliwe sposoby zwalczania ich inwazji. Samorząd Rejonu Wileńskiego zlecił i sfinansował sześciomiesięczne badanie ekologiczne i biologiczne, którego wartość wynosi 9 tys. euro.

  Podczas badań wykonanych przez Stowarzyszenie Hydrobiologów Litwy na terenie wsi Lindziniszki za pomocą pułapek typu Barber złowiono około 3000 osobników stonogi żółtej. Ustalono niejednorodne rozmieszczenie stonóg zarówno ze względu na terytorium, jak i na sezon. Stonoga żółta, w porównaniu z innymi płazami, nie jest szkodliwa, ale dla mieszkańców jest szkodliwa ze względu na obfitość turlających się obok domów stworzeń i ich nieprzyjemny zapach.
  Entomologowie ustalili, że te bezkręgowce lubią ciepło i są szczególnie aktywne w ciepłych porach roku. Żyją w różnych biotopach, głównie na otwartych łąkach, szczególnie obficie występują na obrzeżach lasów, terenach opuszczonych, polach nieuprawnych i niekoszonych łąkach. Jako potencjalne kryjówki naukowcy wymieniają miejsca zaśmiecone gruzami starych domów, resztkami drzew, tartaki, mroczne miejsca.

  Ten typ stonogi wyróżnia się unikalną cechą – migracjami. One odbywają się z powodu zmian pogody, na przykład opadów, ponieważ zwiększa się wilgotność w miejscach ich bytu. Na wiosnę następująca po łagodnej zimie rosnąca temperatura zewnętrzna mobilizuje masowe wystąpienia stonogi. Gdy następuje okres rozrodczy, stonogi setkami wędrują w kierunku północno-wschodnim, a przy napotkaniu przeszkód wspinają się na nie. W obserwowanych osiedlach Lindziniszki, Nemież, Papiszki inwazje stonogi rejestrowano tam, gdzie przez wiele lat zaniedbany teren stał się placem nowej budowy.
  Warto zauważyć, że stonogi żółtej nie znaleziono przy polach uprawnych i gospodarstwach, wokół których środowisko jest uporządkowane. Naukowcy podkreślają, że rozprzestrzenianie się populacji pomógłby uregulować całokształt środków ekologicznych, takich jak regularne koszenie trawy w sąsiedztwie budynków, należyte kompostowanie, pielęgnowanie gruntów rolnych.

  Dlatego jednym z najważniejszych narzędzi w walce z stonogą – utrzymanie czystości i porządku w środowisku zamieszkania i na otaczającym terytorium.
  Końcowe sprawozdanie środków regulacji populacji stonogi żółtej można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego (www.vrsa.lt) oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska (www.am.lt).

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...