Więcej

  Oddali krew – uratowali niejedno życie

  Czytaj również...

  Pracownicy Samorządu Rejonu Wileńskiego chętnie brali udział w akcji krwiodawstwa Fot.vrsa.lt

  15 grudnia br. w małej sali Samorządu Rejonu Wileńskiego odbywała się akcja krwiodawstwa, która miała niemałą liczbę zwolenników inicjatywy nieodpłatnego krwiodawstwa. Podczas trwającej trzy godziny akcji 22 pracowników administracji samorządu oddało krew – uratowało życie innego człowieka.

  Aż 11 osób po raz pierwszy stało się dawcami krwi. Znalazł się jeden rekordzista dnia, który oddał krew po raz szósty w życiu. Już nie po raz pierwszy dawcami krwi zostali zastępca dyrektora administracji Albert Narwojsz, radna Teresa Dziemieszko, kierownicy i zastępcy wydziałów. Chętnych oddania krwi było i więcej, niestety, nie mogli tego uczynić ze względu na niedawne choroby przeziębienia.
  Hojność każdego uczestnika była obdarzona pamiątkowymi upominkami.
  Sprawny przebieg akcji zapewniła organizator – zarządczymi Centrum Krwi Ilona Vyšniauskienė. Cieszyła się, że coraz więcej ludzi stają się coraz bardziej świadomymi, bardziej wrażliwymi na nieszczęścia drugiego człowieka, ból, a zbliżające się święta zachęcają do dzielenia się dobrocią z innymi.

  Nieodpłatne krwiodawstwo na Litwie jest wprowadzane stopniowo. W celu zapewnienia należytych zasobów krwi i promowania dobrowolnego krwiodawstwa stale są organizowane akcje objazdowe. W r. 2017 planuje się osiągnąć 100 – procentowe nieodpłatne krwiodawstwo. Oddana krew pomaga różnym pacjentom: chorym na raka i pacjentom z chorobami krwi, którzy utracili znaczną ilość krwi podczas zabiegów chirurgicznych, z powodu obrażeń, skomplikowanego porodu itd.
  Nie jest to pierwsza akcja krwiodawstwo w Samorządzie Rejonu Wileńskiego. W grudniu ubiegłego roku piękny wzór dało aż 33 pracowników administracji samorządu.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...