Więcej

  Każdego roku rośnie liczba autobusów szkolnych

  Czytaj również...

  Ilość autobusów szkolnych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego rośnie każdego roku Fot.vrsa.lt

  Grudzień – to czas, kiedy patrząc wstecz, omawiamy prace, zrealizowane cele i uzyskane w mijającym roku wyniki, motywujące do planowania nowych wyzwań na nadchodzący rok.

  Oświata dla Samorządu Rejonu Wileńskiego jest podstawowym fundamentem rozwoju społeczeństwa, przyczyniającym się do formowania dobrobytu gospodarczego całej Litwy. Poprawa jakości kształcenia uczniów, tworzenie korzystnych warunków nauki i bezpiecznego środowiska jest najważniejszym celem systemu oświaty rejonu wileńskiego.
  Rok 2016 dla dzieci pobierających naukę w rejonie wileńskim i ich rodziców był dość przychylny. W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego ze środków budżetowych samorządu nabył rekordową liczbę – nawet 7 autobusów szkolnych, z których zalet korzystają uczniowie Gimnazjum im. Ks. J. Obrembskiego w Mejszagole, Szkoły Sportowej, Szkoły Średniej w Zujunach, Szkół Podstawowych w Jęczmieniszkach, Pakienie i Rakańcach. Nabycie autobusów samorządowi kosztowało 272 650 euro.

  W tym roku jeszcze do czterech placówek oświatowych rejonu wileńskiego powędrowały i rozwiązały kwestię doważenia do szkół uczniów i ich rodziców nowe autobusy szkolne „Opel Movano” o łącznym koszcie zakupu 144 000 euro. Tymi autobusami szkolnymi do szkoły już podróżują uczniowie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu i Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Szkoły Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach, Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach. Fundusze na zakup autobusów szkolnych przeznaczyło Państwa Polskie.
  W tym roku Ministerstwo Oświaty dla rejonu wileńskiego przekazało jeden autobus klasy M2 „Volkswagen Crafter”, z którego od lata korzysta Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Ten autobus Ministerstwu kosztował 36 149 euro.
  Ilość autobusów szkolnych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego rośnie każdego roku, w związku z czym rośnie liczba podwożonych uczniów. W roku szkolnym 2016-2017 autobusami szkolnymi do szkoły dojeżdża ponad 40 proc. (1 337) wszystkich uczniów, mieszkających w odległości ponad 3 km. W roku szkolnym 2015-2016 do szkoły i z powrotem autobusami szkolnymi było podwożono 1 089 uczniów. W r. 2016 ogółem na dowożenie dzieci przeznaczono prawie 330 tysięcy euro. Należy zauważyć, że Samorząd Rejonu Wileńskiego dowozi nie tylko uczniów szkół, należących do samorządu.

  W to, że zakup autobusów szkolnych jest świetną inwestycją w przyszłość, nie wątpi również mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść. „Zauważyliśmy, że każdego roku rośnie zapotrzebowanie na takie autobusy szkolne i samorząd, dołączając się do idei projektu, realizowanego przez Ministerstwo Oświaty, szuka możliwości, aby zaopatrzyć w nie jak najwięcej szkół” – oświadczyła mer.
  Ogółem autobusy szkolne ma już 70 proc. gimnazjów, szkół średnich i szkół podstawowych.
  W 2015 roku ze środków budżetu samorządu nabyto i przekazano szkołom pięć nowych autobusów szkolnych: Gimnazjom w Rukojniach, im. Stefana Batorego w Ławaryszkach, im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach i Szkole Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy. Na ich zakup samorząd przeznaczył 193,5 tys. euro.
  Według danych Systemu Informacji Zarządzania Oświatą (SIZO) za rok szkolny 2016-2017, Samorząd Rejonu Wileńskiego w kontekście wszystkich rejonowych Samorządów Litwy zajmuje 1. miejsce wśród Samorządów, posiadających najwięcej autobusów szkolnych (tab. 1).

  Instytucje oświatowe rejonu wileńskiego na dowożenie uczniów obecnie ogółem posiadają 34 autobusy szkolne (według danych SIZO na 1 października 2016 r. – 29 autobusów szkolnych, do sprawozdania nie wciągnięto autobusy, nabyte później), z których 12 otrzymano od Ministerstwa Oświaty według projektu „Nabycie docelowych środków transportu (żółtych autobusów)”, 13 kupiono z funduszy samorządu, 4 nabyto z funduszy Państwa Polskiego, reszta – nabyta z funduszy wsparcia i innych źródeł.
  Autobusy szkolne są przeznaczone na dowożenie mieszkających ponad trzy kilometry od szkoły dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów, którzy musieli zmienić szkołę ze względu na jej reorganizację lub restrukturyzację.
  Żółtymi autobusami szkolnymi uczniowie jadą nie tylko do szkoły i z powrotem, ale także udają się na wycieczki, na olimpiady, konkursy i inne imprezy.

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...