Więcej

  Ciekawe statystyki Wydziału Stanu Cywilnego

  Czytaj również...

  W 2016 roku zarejestrowano 387 związków małżeńskich, a rozwodów – o 35 mniej niż przed rokiem Fot. Elżbieta Bortkiewicz

  Styczeń, początek nowego roku kalendarzowego – najlepszy czas na dokonanie przeglądu tendencji ubiegłego roku.

  Według najnowszych danych liczba mieszkańców w rejonie wileńskim w 2016 r. wzrosła o 850 młodych obywateli. Należy zauważyć, że w rejonie wileńskim drugi rok z rzędu rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek. W r. 2016 urodziło się 446 przedstawicieli płci męskiej i 404 żeńskiej. Wśród urodzonych było 8 par bliźniąt.
  Porównanie liczby urodzeń r. 2016 z danymi r. 2015 wskazuje na niewielki spadek liczby urodzeń. Zmiany te nie odzwierciedlają prawdziwej sytuacji narodzin w rejonie wileńskim, albowiem Samorząd Rejonu Wileńskiego na swoim terytorium nie ma porodówki, a rodzice mogą swobodnie wybrać, w którym oddziale urzędu stanu cywilnego zarejestrują fakt urodzenia dziecka, dlatego często mieszkańcy rejonu wileńskiego wybierają miejsce urzędu stanu cywilnego w miejscu lokalizacji porodówki, a nie w zależności od deklarowanego miejsca zamieszkania.

  Mówiąc o wzroście liczby mieszkańców w gminach rejon u wileńskiego, należy stwierdzić, że w r. 2016 liczba noworodków wzrosła w gminie Awiżenie – tu urodziło się 86 dzieci, a w gminach Rudomino i Niemież – po 57 noworodków. W rejonie wileńskim współczynnik urodzeń poprawiają mieszkańcy gmin Kowalczuki, Niemenczyn i Pogiry.
  Mimo to, że pozostaje tendencja do wybierania dzieciom rzadko słyszanych imion, takich jak Ukmė, Aurora, Marcelis, Murat, Salomon, są wybierane i klasyczne imiona. W ubiegłym roku, rodzice swoim potomkom zwykle wybierali następujące imiona: Dominik, Dominikas, Emil, Gabriel, Adrian, Karolis, dla dziewcząt – Emilija, Gabrielė, Adriana, Karolina.

  Cieszy również fakt, że w porównaniu z r. 2015 niemal podwójnie zmniejszyła się liczba samotnych matek, rejestrujących narodziny dziecka ( w r. 2016 – 27 samotnych matek).
  W 2016 roku było zarejestrowanych 387 małżeństw. Coraz częściej nowożeńcy na ceremonię ślubną wybierają różne egzotyczne kraje świata. Mieszkańcy rejonu zawierali śluby w Republiki Mauritiusu, Sri Lance, Pakistanie, Portugalii, Grecji, a także w Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i innych. Nie mniej uwagi poświęca się rejestracji małżeństwa w wybranych miejscach. W ubiegłym roku w miejsca wybrane przez nowożeńców udawano się 23 razy. Przeważnie młodzi wybrali zagrody na terenie gmin Podbrzezia, Rzesza, Awiżenie, Zujuny, Dukszty, Mejszagoła i innych. W r. 2016 mile zaskakiwał również wiek nowożeńców. Wszystkie stereotypy złamały przysięgi małżeńskie, dane przez kobiety w wieku ponad 70 lat, oraz nowożeńcy mężczyźni, wśród których najstarszy był w wieku 84 lat.

  Kolejna dobra wiadomość – zmniejszenie liczby zrywania małżeństw. W r. 2016 rozwiodło się 209 par, podczas gdy w 2015 roku rozwód zarejestrowały 244 pary.
  W rejonie wileńskim zmniejsza się również liczba zgonów. W r. 2016 zarejestrowano rozwodów 1 063 osób, zaś w r. 2015 w gminach rejonu wileńskiego i Urzędzie Stanu Cywilnego rejonu odnotowano 1 130.

  Samorząd rejonu wileńskiego zaprasza do korzystania z usług Urzędu Stanu Cywilnego – zarejestrowania swego małżeństwa lub innych aktów stanu cywilnego.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...