Samorząd dziękuje za pomoc

W 2015 roku w Suderwie powstała placówka przedszkolna, jako dobudówka do Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie Fot.vrsa.lt

Już ponad dziesięciolecie trwa współpraca Samorządu Rejonu Wileńskiego i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Wniosła ona znaczący wkład do dziedzin edukacji, kultury i sfery społecznej.

Na szczere słowa wdzięczności zasługują inicjatywy rozwoju edukacji i działania, m. in. szczególnie wspólnie zrealizowane projekty – stworzone warunki do treściwego spędzania czasu wolnego, doskonalenia, nauki i pracy młodego pokolenia.
Tylko w ciągu ostatniego roku przy wsparciu Stowarzyszenia były zrealizowane duże projekty w dziedzinie edukacji: w r. 2016 Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki i Gimnazjum w Mickunach doczekały się zauważalnych zmian. Nauczyciele a także uczniowie Gimnazjum w Mickunach cieszą się z odnowionego, ocieplonego i wyremontowanego budynku gimnazjum i uporządkowanego terenu. Przytulne, dostosowane do potrzeb uczniów i nauczycieli środowisko kosztowało ponad 175 tys. euro. Dokonano również renowacji budynku gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu: odświeżono pomieszczenia edukacyjne i administracyjne, odnowiono systemy grzewczy i sanitarny, zmodernizowano i ocieplono główne wejście. Łączna wartość wykonanych prac wynosi ponad 176 tys. euro.

Rok temu, z funduszy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Samorządu Rejonu Wileńskiego powstała dobudówka do Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie o powierzchni 550 metrów kwadratowych, w której rozmieściły się 2 grupy kształcenia wczesnoszkolnego i 1 grupa edukacji przedszkolnej. Każda grupa ma pokój zabaw i sypialnię. Nowoczesna, przestronna placówka jest wyposażona w nowe meble, zabawki, sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne.
Każdego roku Stowarzyszenie poprzez organizowanie i finansowanie kolonii, wycieczek poznawczych, imprez kulturalnych i sportowych dla uczniów rejonu wileńskiego nie tylko na Litwie, ale także za granicą promuje zajętość dzieci i młodzieży. Organizowane szkolenia dla kierowników instytucji edukacyjnych i nauczycieli sprzyjają rozwojowi zawodowemu i przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia.
30 grudnia 2016 r. na Wileńszczyznę dotarła smutna wiadomość o śmierci Prezesa Stowarzyszenia Longina Komołowskiego. „Św. P. Longin Komołowski był oddany sprawom społeczności polskich całego świata. Poświęcając siebie, nawet ciężko chory, dbał o swoich rodaków. Popierał nas w trudnych chwilach i cieszył się z naszych osiągnięć”, – wspomnieniami podzieliła się mer Maria Rekść. Delegacja Samorządu Rejonu Wileńskiego wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Longina Komołowskiego w Warszawie.