Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach rozpoczyna współpracę z Podkarpaciem

„Od dawna dążę do tego, by współpraca między województwem podkarpackim i Wileńszczyną była jak najbardziej intensywna” – mówił Mariusz Grudzień Fot. Ilona Lewandowska
Zgodnie z podpisaną umową o współpracy obie szkoły mają wzajemnie się wspierać i promować Fot. Ilona Lewandowska

„Dziś umowę o współpracy zawierają dwie szkoły bardzo odległe od siebie. Odległość geograficzna nie jest jednak przeszkodą, jeżeli obie placówki wiedzą, jakie cele sobie postawiły” – mówiła Małgorzata Rauch, podkarpacki kurator oświaty, w czasie uroczystości w Szkole Podstawowej w Kiwiszkach. Goście z Podkarpacia odwiedzili Wileńszczyznę w związku z podpisaniem umowy o współpracy między szkołą w Kiwiszkach a Zespołem Szkół w Gnojnicy Dolnej.

Pomysł podpisania umowy zrodził się kilka miesięcy temu, w czasie wizyty studyjnej nauczycieli z województwa podkarpackiego w Wilnie. Na jego realizacji zależało także dyrektorowi Domu Polonii w Rzeszowie, Mariuszowi Grudniowi.
– Moje kontakty z Wilnem zaczęły się w zasadzie od budowy Domu Kultury Polskiej. Jako prezes Zarządu DKP odwiedzam Wilno bardzo często. Zależało mi bardzo na tym, aby również młodzież z Podkarpacia poznała to miasto. Chciałbym również, by uczniowie z Wileńszczyzny mogli poznać Podkarpacie – mówił Kurierowi Wileńskiemu.
Dyrektor Domu Polonii w Rzeszowie podkreśla, że bardzo chce przybliżyć Wileńszczyznę Podkarpaciu.

Goście zostali zaproszeni na zintegrowaną lekcję języka polskiego i historii Fot. Ilona Lewandowska

– Polacy z Litwy odwiedzali nas niejednokrotnie w ramach dwóch festiwali organizowanych na Podkarpaciu: Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych i Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych. Brakowało jednak konkretnej współpracy między szkołami, która mogłaby mieć długodystansowy charakter – zauważa Grudzień.
To pierwsza tego rodzaju umowa podpisana między szkołą z Wileńszczyzny a placówką z województwa podkarpackiego, jednak zarówno Mariusz Grudzień jak i Małgorzata Rauch mają nadzieję, że nie będzie ona ostatnią.
– Mamy sobie dużo do zaoferowania, możemy się od siebie nawzajem dużo nauczyć – podkreślała kurator.

Porozumienie o współpracy między szkołami podpisali: Janina Soltanovičienė, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach i Piotr Janowski, dyrektor Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej. Zgodnie z podpisaną umową obie szkoły mają wzajemnie się wspierać i promować. Umowa przewiduje także organizowanie wspólnych uroczystości i konkursów, angażowanie się we wspólne projekty.
– Bardzo cieszymy się z podpisania tej umowy. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do rozwoju obu placówek. Liczę na to, że zaowocuje wzajemną wymianą doświadczeń, otworzy możliwości ciekawych szkoleń czy też wyjazdów dla naszych uczniów – powiedziała Kurierowi Wileńskiemu Janina Soltanovičienė.
W uroczystym podpisaniu umowy wzięli także udział Bogusław Ragucki, przedstawiciel wydziału oświaty samorządu rejonu wileńskiego oraz dyrektor Domu Polskiego w Wilnie, Artur Ludkowski.