Zachęcamy pośpieszyć się z przyłączeniem się do scentralizowanych sieci wodociągowych

Samorząd Rejonu Wileńskiego pomyślnie realizuje projekty rozwoju infrastruktury wodociągowej oraz oczyszczania ścieków Fot.vrsa.lt

Samorząd Rejonu Wileńskiego aktywnie realizuje finansowane przez UE projekty rozwoju infrastruktury wodociągowej, umożliwiające mieszkańcom rejonu wileńskiego używać czystej i jakościowej wody oraz właściwie porządkować ścieki.
Samorząd w celu zapewnienia usługi scentralizowanego zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków jak największej liczbie mieszkańców rejonu wileńskiego, wykorzystując środki unijne oraz budżetu Samorządu w ciągu ostatniego roku wdrożył rozwój sieci wodociągowych w osiedlach Zujuny, Wielka Rzesza, Rzesza, Niemież, Czarny Bór, Niemenczyn, Rudomino , Awiżenie, Kowalczuki, Skojdziszki, Wołczuny i Pogiry.
Obecnie są realizowane, a w latach 2017-2018 m. będą ukończone projekty rozwoju infrastruktury wodociągowej w Podbrzeziu, Anowilu, Rukojniach, Mariampolu, Szumsku. Ogółem w tych osiedlach w infrastrukturę wodociągową będzie zainwestowane 9 365 967,08 euro (bez VAT) środków UE i 922 433,32 euro (bez VAT) środków budżetowych Samorządu Rejonu Wileńskiego.
Zaopatrzenie mieszkańców rejonu wileńskiego w czystą i wysokiej jakości wodę oraz bezpieczne, odpowiadające wymogom higieny i warunkom ochrony środowiska zbieranie ścieków bytowych – są to priorytetowe cele Samorządu Rejonu Wileńskiego, zapewniające wysoką jakość życia i dobrobyt mieszkańców rejonu wileńskiego.
Samorząd Rejonu Wileńskiego, jak i inne samorządy Litwy, realizujące projekty rozwoju infrastruktury wodociągowej, oczyszczania ścieków oraz poprawy jakości wody a także budowy oczyszczalni ścieków muszą zetknąć się z niedbałym poglądem mieszkańców, z niechęcią podłączania się do systemów scentralizowanych.
Informujemy, że specjaliści Wydziałów Porządku Publicznego i Gospodarki Terenowej dokonują sprawdzeń, czy mieszkańcy właściwie przestrzegają ustalonych zasad porządkowania terytoriów i czystości w rejonie wileńskim.
Jedynie w lutym specjaliści sprawdzili 53 domów mieszkalnych w gminie Pogiry, gdzie spisali 12 protokołów w sprawie wykroczeń administracyjnych. Artykuł 366. Kodeksu Naruszeń Administracyjnych stanowi, że osoby naruszające zatwierdzone przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego zasady porządkowania i czystości, są ostrzegane lub karane grzywną w wysokości od 20 do 140 euro. Osoby, które powtórnie dokonały naruszeń, kara się grzywną w wysokości od 140 do 600 euro.
Samorząd Rejonu Wileńskiego nawołuje mieszkańców pospieszyć się z uporządkowaniem dokumentów i rozpoczęciem prac dołączenia się do systemu scentralizowanego. Zrealizowane projekty wodociągu, bez wątpienia, przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska, stworzą okazję dla Państwa i Waszych dzieci używać wody pitnej dobrej jakości i nie troszczyć się więcej o segregowanie odprowadzanych ścieków.

Najważniejsze kroki, aby podłączyć się do scentralizowanego systemu:

• W sprawie otrzymania warunków technicznych podłączenia się do sieci scentralizowanego systemu wodociągu i ścieków mieszkańcy powinni zwracać się zgodnie z obsługiwanymi terytoriami:

– do ZSA „Nemenčinės komunalininkas“ (adres siedziby: ul. Piliakalnio 50, Niemenczyn, rej. wileński, e-mail: info@nemenkom.lt), w sprawie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do st. inżyniera Wojciecha Szarko, tel. 8 614 53094, e-mail. voitech@nemenkom.lt , inżynier Ilony Łyskojć, tel. (8 5) 2372 772, tel. kom. 8 640 69122, e-mail
ilona@nemenkom.lt
– lub do ZSA „ Nemėžio komunalininkas” (adres siedziby: ul. Sodu 23, Skojdziszki, rej. wileński, e-mail info@nkom.lt). Inżynier gospodarstwa wodociągowego – Justyna Bujel, tel. (8 5) 398 2350.

Zwracamy uwagę, że mieszkańcy wsi Pogiry, którzy chcą dołączyć się do centralnej sieci wodociągowej, w sprawie warunków dołączenia się muszą zwracać się do ZSA „Vilniaus vandenys” (adres siedziby: Dominikonų 11, Wilno, e mail: info@vv.lt ).

Wraz z warunkami dołączenia się, gdy uproszczony projekt budowlany nie jest konieczny, jest wydawany typowy projekt dołączenia się. Po otrzymaniu powyższych dokumentów gospodarz wykonuje prace instalacji wodociągu i kanalizacji. Po wykonaniu prac instalacji sieci wodociągowej zaleca się wykonać fotografię geodezyjną (wypełnienia) wodociągu i sieci kanalizacyjnej. Mieszkaniec ma prawo wyboru, czy fotografia w granicach jego działki będzie wykonywana, czy nie.
Po wykonaniu prac dołączenia się i odpowiednio po potwierdzeniu przez pracowników ZSA „Nemenčinės komunalininkas” lub pracowników ZSA „Nemėžio komunalininkas”, iż prace budowlane zostały wykonane właściwie, będzie sporządzona umowa zaopatrzenia w wodę pitną i porządkowania ścieków zgodnie z terytorium obsługiwanym prze spółki: ZSA „Nemenčinės komunalininkas“ lub ZSA „ Nemėžio komunalininkas”. Po podłączeniu do scentralizowanych sieci wodociągowych zużycie wody będzie odczytywane według wskazań licznika.