Spotkanie polskiej ambasador na Litwie z przedstawicielami Polaków

Ambasador zapowiedziała aktywniejszą współpracę placówki ze środowiskiem Polaków na Litwie Fot. ambasada RP w Wilnie

Rozpoczynająca kadencję ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie, Urszula Doroszewska, rozpoczęła pracę od spotkania z przedstawicielami polskiej mniejszości.

Wieczór, 29 sierpnia, stał się dla miejscowych Polaków okazją do poznania nowych przedstawicieli dyplomatycznych Macierzy – nie tylko pani ambasador, ale również jej zastępcy Grzegorza Poznańskiego oraz kierownika wydziału konsularnego, Marcina Zieniewicza. Dyplomaci mieli możliwość wysłuchania przedstawicieli polskiej społeczności – ich radości, trosk i nadziei.
Urszula Doroszewska przed przybyciem na placówkę do Wilna pełniła obowiązki doradcy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, ale posiada również bogate doświadczenie dyplomatyczne – była ambasadorem Polski w Gruzji od 2008 roku, czyli od czasu rosyjskiej napaści na kaukaską republikę. Po zakończeniu kadencji była dyrektorem Instytutu Polskiego w Mińsku. Z wykształcenia jest socjologiem, związana jest również ze środowiskiem harcerskim – należała do 1 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta „Czarna Jedynka”, była zaangażowana w działalność opozycji niepodległościowej. Związana z Komitetem Obrony Robotników, Studenckim Komitetem Solidarności, NSZZ „Solidarność”, pismami opozycyjnymi „Głos”, „Wiadomości Dnia”, „ABC”. Po transformacji również publikowała m. in. w „Rzeczpospolitej” i „Arcanach”.

Polacy licznie przybyli na zaproszenie ambasador Fot. ambasada RP w Wilnie

Ambasador zapowiedziała aktywniejszą współpracę placówki ze środowiskiem Polaków na Litwie oraz przedstawiła podstawowe kierunki polskiej polityki dyplomatycznej w stosunku do Litwy, wśród nich rozwijanie współpracy gospodarczej, obronnej, energetycznej. Ambasador podkreśliła również celowość dochodzenia praw językowych, oświatowych i kulturalnych polskiej społeczności oraz konieczność przestrzegania przez Litwę Traktatu z Polską z 1994 roku.
Zastępca ambasador, Grzegorz Marek Poznański, również jest doświadczonym dyplomatą. W latach 2010-2014 był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Estonii. Przedtem był członkiem polskiego przedstawicielstwa przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i członkiem Grupy Ekspertów Rządowych ONZ ds. rakiet. Brał udział w polsko-amerykańskich negocjacjach dotyczących budowy tarczy antyrakietowej w naszym regionie.
Kierownik wydziału konsularnego, Marcin Zieniewicz, pracował wcześniej w polskiej placówce dyplomatycznej we Lwowie. Z wykształcenia jest archeologiem i wschodoznawcą.
Zgromadzeni przedstawiciele polskiej społeczności mogli się podzielić z nowymi przedstawicielami państwa polskiego swoimi uwagami i nadziejami, przedstawić postulaty programowe, takie jak zwiększenie wyprawek dla uczniów szkół polskich i rozszerzenie ich również na uczniów kończących w nich naukę, a nie tylko dla pierwszoklasistów. Alicja Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, zaapelowała o uwagę na rzecz dziedzictwa polskiego z zakresu kultury materialnej oraz angażowanie młodzieży.

Fot. ambasada RP