Uroczysty finał 23. edycji konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”

Uroczysty finał 23. edycji konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” swoją obecnością zaszczycił Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” (pierwszy od lewej) Fot. Marian Paluszkiewicz

Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (w kategorii szkół miasta Wilna), Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (wśród miast rejonowych) oraz Gimnazjum w Pogirach i Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace (wśród szkół rejonowych) zostały laureatami 23. edycji konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”.

Konkurs tradycyjnie jest organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” i co roku ma na celu wyłonienie najlepszych placówek oświatowych z polskim językiem nauczania, a także uhonorowanie pracy nauczycieli.

Uroczystość odbyła się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie wczoraj, 11 października, z udziałem nauczycieli, dyrekcji szkół, dostojnych gości. Nieprzypadkowo święto odbyło się w przededniu Dnia Edukacji Narodowej, obchodzonego w Polsce jako święto nauczycieli w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, święta niezasłużenie na Litwie pomijanego z racji na wspólną historię.

Ranking szkół został sporządzony na podstawie 15 wskaźników, w tym również wyników 10 państwowych egzaminów maturalnych.
W konkursie uwzględniono także wyniki dostawania się maturzystów na wyższe uczelnie.
Pod uwagę brano również wyniki egzaminu z języka polskiego, który nie jest obowiązkowy podczas składania litewskiej matury i którego nie uwzględnia się podczas rekrutacji na litewskie uczelnie.

– Wszyscy maturzyści szkół polskich na Litwie, a było ich 818 osób, przystąpili do składania egzaminu z języka ojczystego, z wyjątkiem ośmiu uczniów, którzy nie mogli go składać z różnych poważnych przyczyn – zaznaczył w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Józef Kwiatkowski, prezes „Macierzy Szkolnej”.

Konkurs jest też okazją do podsumowań i wniosków na temat stanu szkolnictwa polskiego. Jak podkreślił prezes „Macierzy Szkolnej”, każdy rok jest inny, a konkurs za każdym razem odsłania nowe treści.

Celem organizatorów konkursu jest przede wszystkim uhonorowanie pracy nauczycieli − gratulacje, kwiaty oraz gratyfikacje finansowe popłynęły do najlepszych pedagogów Fot. Marian Paluszkiewicz

– Odnotowujemy przemieszczanie się szkół w czołówce rankingu, co oznacza, że wzrasta konkurencja między szkołami. Zachodzi rotacja również na dole rankingu, szkołom udaje się polepszyć wyniki. Ranking bardzo wyraźnie pokazał, co wybiera współczesna młodzież: jest ona zdecydowanie ukierunkowana na pomyślne składanie języka angielskiego. To właśnie z tego przedmiotu są najlepsze wyniki. Równie dobre wyniki młodzież osiąga na egzaminie z języka rosyjskiego, ale zważając na wielonarodowościowe środowisko, nie jest to dziwne – mówił Józef Kwiatkowski.

Jak stwierdził prezes „Macierzy Szkolnej”, w tym roku na wyższe uczelnie dostało się o 3 proc. mniej maturzystów niż w roku ubiegłym. Liczba ta stanowi 66,9 proc. polskiej młodzieży.

– Niewątpliwie na pogorszenie tych wyników miały wpływ wyniki ujednoliconego państwowego egzaminu z języka litewskiego. Zbieramy plony litewskiej polityki… – zaznaczył Józef Kwiatkowski.

Jeżeli chodzi o negatywne tendencje, tradycyjnie słabsze pozostają wyniki egzaminów z fizyki, chemii, biologii, informatyki i geografii.

– Nauki przyrodnicze ogólnie na Litwie nie cieszą się popularnością , co wynika z programów nauczania, nieznacznej liczby przeznaczanych na te przedmioty godzin lekcyjnych oraz braku kadry nauczycielskiej. Nauczyciele biologii, fizyki, chemii nadal posiadają tylko jedną specjalizację, choć można by było połączyć np. nauczanie biologii i chemii – uważa Józef Kwiatkowski.

Głównym celem konkursu jest nie tylko stworzenie ogólnego obrazu stanu szkolnictwa polskiego na Litwie i wykazanie wiedzy maturzystów podczas składania egzaminów państwowych. Celem organizatorów konkursu jest przede wszystkim uhonorowanie pracy nauczycieli. Gratulacje, kwiaty oraz gratyfikacje finansowe popłynęły do najlepszych nauczycieli polonistów, lituanistów, rusycystów, anglistów, matematyków, historyków, nauczycieli biologii, chemii, muzyki, choreografii, fizyki oraz informatyki.