Senat RP zajmie się rozliczeniami dotacji dla ZPL

Jeszcze w tym tygodniu sprawą możliwych nieprawidłowości przy wykorzystaniu i rozliczaniu przez Związek Polaków na Litwie dotacji otrzymywanych z Polski zajmie się Prezydium Senatu RP, poinformował Szef Kancelarii Senatu RP Jakub Kowalski.

„Dokumenty, z którymi się zapoznałem wskazują, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia czynów zabronionych przez członków kierownictwa ZPL. W tym tygodniu sprawą zajmie się Prezydium Senatu” – napisał na Twitterze Jakub Kowalski. Szef Kancelarii Senatu RP podkreślił także, że senat „wspiera i będzie wspierać Polaków na Litwie, ale musi mieć pewność, że środki, które przekazuje na rzecz Polaków i Polonii są uczciwe wydawane i zarządzają nimi wiarygodni działacze”.
W oświadczeniu wydanym w minionym tygodniu przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” mówi się, że naruszenia w rozliczeniach środków zostały wykryte w połowie stycznia 2017 roku, w trakcie wykonywania obowiązków związanych z nadzorem sprawozdań oraz oceną merytoryczną i finansową wydatkowania dotacji dla Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. „Jednoznacznie stwierdzono, że część dotacji przekazanych Zarządowi Głównemu Związku Polaków na Litwie nie została wykorzystana zgodnie z umową, bądź też w ogóle nie została zrealizowana, co starano się zataić przed Zarządem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Prezes ZPL Michał Mackiewicz został wezwany do warszawskiej prokuratury. Kategorycznie odrzuca stawiane mu zarzuty.

Wicestarosta frakcji AWPL-ZChR w Sejmie RL Wanda Krawczonok poinformowała agencję BNS, że w najbliższym czasie Michał Mackiewicz zamierza przedstawić swoje stanowisko w sprawie zarzutów o naruszeniach w wykorzystywaniu dotacji otrzymywanych przez ZPL.

Na podstawie: PAP, BNS, twitter.com