Więcej

  Czy polskie media na Litwie są dyskryminowane?

  Czytaj również...

  Litwa nie ma nie tylko Ustawy o Mniejszościach Narodowych, ale także nie finansuje prasy mniejszości narodowych. Zwraca na to uwagę m.in. Komitet Ministrów Rady Europy w rezolucji CM/ResCMN (2019)4, nawołującej Litwę do rozstrzygnięcia tych problemów.

  Jedyną możliwością pozyskania środków publicznych przez media mniejszości narodowych jest uzyskanie dotacji na projekty, jak od Litewskiego Funduszu Wspierania Prasy, Radia i Telewizji bądź Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL (DMN).
  – Finansowanie projektów medialnych nie jest bezpośrednią funkcją departamentu, ale, rozumiejąc znaczenie rozpowszechniania dialogu międzykulturowego i wyjątkowość tematyki mniejszości narodowych, staramy się w miarę możliwości wspierać poruszające te tematy projekty medialne – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” kierownik Działu Informacji i Analiz Polityki Mniejszości Narodowych DMN, Vaiva Vėželytė-Pokladova.

  Na 2020 r. departament przeznaczył 30 000 euro na projekty naświetlające problematykę mniejszości narodowych w prasie. Większość publikacji ukaże się w języku litewskim. Radio „Znad Wilii” na swój projekt otrzymało 3 000 euro jako jedyne medium w języku polskim.

  – Takie finansowanie nie jest odpowiednie, jako że z rezultatów konkursów widzimy, że nie jest zapewniane proporcjonalne finansowanie dla mniejszości. Komitet Ministrów Rady Europy, zgodnie z zaleceniami Komitetu Doradczego ds. Ramowej konwencji o ochronie mniejszości narodowych, 27 marca przyjął rezolucję CM/ResCMN (2019)4 wzywającą Litwę do wdrożenia międzynarodowych uwag i zaleceń. Obejmuje ona m.in. oddzielne finansowanie mediów mniejszościowych. Tylko mając osobny budżet dla mediów mniejszościowych, możemy mówić o jasnych priorytetach państwa w zapewnieniu praw mniejszości, jawnych kryteriach – komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Ewelina Dobrowolska, prawnik Europejskiej Fundacji Praw Człowieka i radna samorządu miasta Wilna.

  Inaczej wygląda finansowanie mediów mniejszości narodowych w Polsce. Stowarzyszenie Litwinów w Polsce na wydanie 24 numerów dwutygodnika „Aušra” na 2020 r. otrzymało 300 000 zł od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodatkowo 16 000 zł na zorganizowanie jubileuszu 60-lecia istnienia dwutygodnika i 33 000 zł na miesięcznik dla dzieci „Aušrelė”. Ogółem MSWiA na działalność liczącej ok. 8 tys. osób (dane spisu 2011 roku) mniejszości litewskiej w Polsce przyznało na 2020 rok 740 153 zł, z czego 379 tys. – właśnie na finansowanie prasy.
  Tymczasem fundusze Litewskiego Funduszu Wspierania Prasy, Radia i Telewizji, którego dyrektorem jest polityk Gintaras Songaila, omijają prasę polską. Na rok 2020 na media polskie przeznaczono 6 tys. euro z łącznej puli 2 578 000 euro. Z tejże puli przeznaczono 11 300 euro na wspieranie projektów medialnych skierowanych do Litwinów w Polsce, a także 18 350 euro na projekty portalu Litwinów w Polsce, punskas.pl. Polaków na Litwie jest (według danych spisu 2011 r.) 212 tys., stanowią 6,7 proc. mieszkańców Litwy.
  – Widać, że państwo nie ma polityki mniejszości narodowych, a więc pozostają aktualne też zagrożenia, o których mówi się w różnych litewskich raportach o bezpieczeństwu państwa, jak np. wykorzystywanie kwestii narodowościowych przez Rosję – mówi Ewelina Dobrowolska.
  Tematyka finansowania prasy mniejszości narodowych jest poruszana także na forum europejskim. W poniedziałek, 11 maja, doszło do spotkania Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Mniejszości Narodowych z kierownictwem MIDAS – Stowarzyszenia Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy, do którego od 2006 r. należy także „Kurier Wileński”. Omówiono możliwości pomocy mediom mniejszości narodowych w obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię COVID-19 oraz inne problemy prasy mniejszości.


  Fot. Marian Paluszkiewicz

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegrane zwycięstwa ducha

  Osiemdziesiąt lat temu kwiat Wileńszczyzny zmobilizował się w powstaniu, by wygonić z naszej ziemi niemieckich nazistów. Pod względem wojskowym operacja „Ostra Brama” zakończyła się sukcesem – wyzwoleniem Wilna spod niemieckiej okupacji. Pod względem politycznym była to porażka, gdyż zaraz...

  Na głowie

  Ostatnio na jednym z portali rozrywkowo-informacyjnych można było trafić na nagłówek o tym, jak para znanych osób „urządziła dla syna magiczny chrzest”, zaś chrzestnymi zostali znani ludzie. Już nagłówek jest dość zaskakujący, a więcej zaskoczeń czeka w samym tekście....

  Jaka polityka informacyjna?

  Ogłoszono właśnie, że rosyjskie instytucje zablokowały dostęp do wielu europejskich portali internetowych. Spośród litewskich wymienia się 15min, lrytas ir lrt, ale na liście nie ma innego giganta — delfi. Czy to dlatego, że delfi pozyskuje granty na rusyfikowanie w...

  Co z prawem do prywatności

  Od 1 lipca 2024 r. zaczyna obowiązywać nowy tryb rejestracji turystów. Każdy usługodawca świadczący usługi noclegowe będzie musiał w ciągu 24 godzin wprowadzić dane swoich gości do centralnej bazy krajowego systemu informatycznego turystyki. Do systemu dostęp będą miały nie...