Więcej

  Znaczne wsparcie dla przetwórstwa produktów rolnych

  Czytaj również...

  Martynas Laukaitis, rolnik uprawiający warzywa w powiecie szakiajskim i prezes spółdzielni Suvalkijos daržovės, uważa, że wsparcie dla jego gospodarstwa będzie bardzo przydatne
  | Fot. archiwum prywatne

  W sierpniu zakończyło się przyjmowanie wniosków w ramach Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (PROW) w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe” „Wsparcie inwestycji w przetwórstwo, wprowadzanie do obrotu i / lub rozwój produktów rolnych”. W okresie składania wniosków, trwającym od 20 lipca do 21 sierpnia, przeznaczono 14 705 213 euro. W tym okresie przetwórcy rolni złożyli łącznie 26 wniosków, w których łączna kwota wsparcia wyniosła 7 386 247 EUR. Zdaniem wnioskodawców, wsparcie pozwoli im się rozwinąć i pozostać konkurencyjnymi na rynku.

  Rozbudują i powiększą powierzchnię sortowania i magazynowania

  Martynas Laukaitis, prezes spółdzielni rolniczej Suvalkijos daržovės, rolnik uprawiający warzywa w rejonie szakiskim od ponad 10 lat, nieustannie inwestuje w innowacyjne technologie. Dążąc do osiągnięcia najwyższej jakości produktu spełnia on wymagania międzynarodowego certyfikatu GLOBAL G.A.P., co w ocenie rolnika pozwala mu dorównać najlepszym innowacyjnym gospodarstwom europejskim.
  Najnowsze innowacyjne technologie pomagają rolnikowi w zagospodarowaniu pól uprawnych o powierzchni 450 ha w powiecie szakiajskim: w gospodarstwie zainstalowane są systemy nawadniające, ciężki sprzęt pomaga zebrać część plonu, a specjalny system kontroli podtrzymywać temperaturę i wilgotność w magazynach. M. Laukaitis nie ukrywa, że to nie koniec tych decyzji – aby poszerzyć i rozwinąć działalność, konieczne jest zwiększenie sortowni i magazynów warzyw. „Rośnie ilość sprzedawanych warzyw. Złożyliśmy wniosek w ramach Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (PROW) w obszarze działania „Inwestycje w środki trwałe” „Wsparcie inwestycji w przetwórstwo, wprowadzanie do obrotu i rozwój produktów rolnych”, bo to nasza szansa na rozwój i utrzymanie konkurencyjności na rynku. Otrzymane wsparcie pozwoli na zwiększenie powierzchni sortowania i magazynowania. Zainstalujemy większą linię sortowniczą o podwójnej wydajności: 30 ton na godzinę ”- planuje rolnik.

  Dyrektor spółdzielni rolniczej Suvalkijos daržovės M.Laurukaitis powiedział, że był wcześniej przekonany, iż warto skorzystać ze wsparcia Litewskiego PROW na lata 2014–2020. Ten biznesmen zdążył już zainstalować magazyn warzyw i nabyć zaawansowany sprzęt do obsługi palet. W rezultacie, jak przekonuje, możliwe jest załadowanie do 35 worków na minutę. „Ponieważ jest to piąty lub szósty projekt otrzymujący wsparcie, nie ma już obaw. Jedną z podstawowych rad jest to, że osoba musi dokładnie wiedzieć, czego chce. Jeśli osoba ubiegająca się o wsparcie wie dokładnie, jakiego rezultatu szuka, wszystko będzie dobrze ”- zapewnia M. Laukaitis.

  Firma rolnicza Delikatesas otrzymała
  4 mln euro wsparcia na budowę ubojni drobiu.
  | Fot. archiwum prywatne

  Założą ubojnię drobiu

  Na budowę ubojni drobiu spółka rolnicza Delikatesas, jedna z najstarszych spółek przetwórstwa mięsnego na północy Litwy, która przygotowała projekt „Wzrost konkurencyjności przetwórstwa mięsnego”, otrzymała z PROW 4 mln euro wsparcia. Stanowi to około 34 procent. całkowitej inwestycji spółki w nowy warsztat. „Wsparcie z Litewskiego PROW na lata 2014–2020 otwiera nowe możliwości i pozwala na zwiększenie konkurencyjności przetwórstwa mięsnego. Sami nie bylibyśmy w stanie tak dużo zainwestować ”- podkreśla Ričardas Milkintis, prezes spółki.
  W rejonie janiskim istnieje już nowoczesna, jedna z największych ubojni drobiu na Litwie. Budowane są również hale produkcyjne i magazynowe.
  W rzeźni planowana jest produkcja 30 tys. ton drobiu rocznie. Większość ma zostać wyeksportowana. Otwarcie ubojni drobiu stworzy w firmie 120 nowych miejsc pracy.
  W toku działalności gospodarczej planuje się ubój i przeróbkę około 13 mln. 248 tys ptaków rocznie (48 tys. brojlerów dziennie). „Szacujemy, że fermy drobiu i gospodarstwa rolne naszej grupy rocznie produkują około 19 mln sztuk drobiu. Dlatego rzeźnia drobiu to nowy perspektywiczny kierunek – podkreśla R. Milkintis.
  Żywe ptaki będą dostarczane do rzeźni w pojemnikach lub skrzyniach. 6000 szt. drobiu zostanie dostarczonych w jednym pojeździe i jest to wymagana ilość na godzinę eksploatacji linii technologicznych. Pełna obróbka ptaka przyniesie 59,2% schłodzonego kurczaka, 7,8% podrobów i 33% odpadów.

  Złożono 26 wniosków

  W okresie składania wniosków, który trwał od 20 lipca do 21 sierpnia, przetwórcy rolni złożyli 26 wniosków. 7 wniosków złożono w Poniewieżu, 6 – w Wilnie, 5 – w Kownie, 4 – w Mariampolu, 2 – w Szawlach i po jednym wniosku w Taurogach i Ucianie. Całkowita kwota wsparcia wynosi 7 386 247 euro. Ponieważ kwota przyznanego wsparcia jest równo podzielona pomiędzy dziesięć litewskich okręgów, wnioskodawcy w każdym okręgu mogą ubiegać się o łączną kwotę 1,47 mln. euro wsparcia. W związku z tym sytuacja w zakresie finansowania projektów różni się w każdym okręgu, w zależności od liczby składanych wniosków i wysokości wnioskowanego w nich wsparcia.
  Wnioski mogą składać osoby prawne zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, a także osoby prowadzące działalność rolniczą i przetwórstwo części produkcji produkowanej w gospodarstwie oraz planujące zajmowanie się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. Beneficjentom zostanie sfinansowanych 50% kosztów kwalifikowalnych do realizacji projektu.
  Ocena selekcji wniosków o wsparcie zgodnie z kryteriami wyboru wniosków o wsparcie została przeprowadzona na poziomie okręgowym. W pierwszej kolejności Krajowa Agencja Płatnicza przy Ministerstwie Rolnictwa przeprowadziła ocenę wyboru wszystkich wniosków o wsparcie składanych w danym okręgu i zgrupowała wnioski o wsparcie na poziomie okręgu według liczby punktów selekcji wniosków o wsparcie. Należy zauważyć, że wszystkie 26 wniosków uszeregowanych w kolejkach priorytetowych uzyskało obowiązkową minimalną liczbę punktów wyboru projektów – 35 obowiązkowych punktów. Wnioski o wsparcie, w przypadku których kwota wsparcia przyznana okręgowi jest w pełni wystarczająca zgodnie z punktami kryteriów wyboru, podlegają ocenie kwalifikowalności. Jednak w przypadku trzech wniosków złożonych w okręgu poniewieskim i jednego wniosku złożonego w okręgu wileńskim kwota wsparcia przyznanego na podstawie uzyskanych punktów selekcyjnych była niewystarczająca. Przepisy wykonawcze działania stanowią, że w przypadku, gdy łączna kwota wsparcia wnioskowanego dla złożonych wniosków o wsparcie jest mniejsza niż kwota środków przeznaczonych na przyjmowanie wniosków o wsparcie, może zostać przeprowadzona dodatkowa ocena według ustalonych dodatkowych kryteriów wyboru. W związku z tym dla tych wniosków, dla których wsparcie przyznane okręgowi było niewystarczające, ze środków przyznanych okręgowi utworzono budżet, a brakującą kwotę zarezerwowano podczas dodatkowej oceny.
  Celem wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności podmiotów gospodarczych, a także promowanie innowacyjnych technologii podmiotów, organizowanie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.


  Zam. 2284

  Afisze

  Więcej od autora

  Ks. Józef Aszkiełowicz poświęcił figurkę św. Floriana w Butrymańcach

  Po uroczystej mszy św. i procesji ks. proboszcz Józef Aszkiełowicz wraz z parafianami udał się do pobliskiego posterunku straży pożarnej, aby poświęcić figurkę św. Floriana, patrona strażaków. Cała ekipa strażacka na czele z ks. Józefem Aszkiełowiczem oraz parafianie modlili...

  W piątek szczyt Rady Europejskiej w Pradze: „Ukraina, energetyka i gospodarka”

  Charles Michel wobec Rosji: „Zachować w reakcji jedność i stanowczość” W zaproszeniu wystosowanym do szefów państw i rządów Unii, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przypomniał, że „Kreml podjął nieodpowiedzialne kroki eskalacyjne: ogłosił krajową mobilizację, zorganizował wymuszone pseudoreferenda, nielegalnie zaanektował...

  Plebiscyt „Polak Roku 2022” Czytelników „Kuriera Wileńskiego”

  Jak zgłosić kandydata do tytułu Polaka Roku Zachęcamy naszych Czytelników do nadsyłania do redakcji (listownie lub pocztą elektroniczną) nazwisk osób, których działalność i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków mieszkających na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu...

  Jak i dlaczego pandemia stała się „infodemią”?

  Chociaż od początku pandemii minęły prawie trzy lata, konsekwencje dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego są nadal odczuwalne, a dezinformacja i przekłamania nie ustąpiły. Według dyrektora Wileńskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, psychiatry Martynasa Marcinkevičiusa, w obecnym okresie stan psychiki społeczeństwa determinuje nie...