Więcej

  Znaczne wsparcie dla przetwórstwa produktów rolnych

  Czytaj również...

  Martynas Laukaitis, rolnik uprawiający warzywa w powiecie szakiajskim i prezes spółdzielni Suvalkijos daržovės, uważa, że wsparcie dla jego gospodarstwa będzie bardzo przydatne
  | Fot. archiwum prywatne

  W sierpniu zakończyło się przyjmowanie wniosków w ramach Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (PROW) w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe” „Wsparcie inwestycji w przetwórstwo, wprowadzanie do obrotu i / lub rozwój produktów rolnych”. W okresie składania wniosków, trwającym od 20 lipca do 21 sierpnia, przeznaczono 14 705 213 euro. W tym okresie przetwórcy rolni złożyli łącznie 26 wniosków, w których łączna kwota wsparcia wyniosła 7 386 247 EUR. Zdaniem wnioskodawców, wsparcie pozwoli im się rozwinąć i pozostać konkurencyjnymi na rynku.

  Rozbudują i powiększą powierzchnię sortowania i magazynowania

  Martynas Laukaitis, prezes spółdzielni rolniczej Suvalkijos daržovės, rolnik uprawiający warzywa w rejonie szakiskim od ponad 10 lat, nieustannie inwestuje w innowacyjne technologie. Dążąc do osiągnięcia najwyższej jakości produktu spełnia on wymagania międzynarodowego certyfikatu GLOBAL G.A.P., co w ocenie rolnika pozwala mu dorównać najlepszym innowacyjnym gospodarstwom europejskim.
  Najnowsze innowacyjne technologie pomagają rolnikowi w zagospodarowaniu pól uprawnych o powierzchni 450 ha w powiecie szakiajskim: w gospodarstwie zainstalowane są systemy nawadniające, ciężki sprzęt pomaga zebrać część plonu, a specjalny system kontroli podtrzymywać temperaturę i wilgotność w magazynach. M. Laukaitis nie ukrywa, że to nie koniec tych decyzji – aby poszerzyć i rozwinąć działalność, konieczne jest zwiększenie sortowni i magazynów warzyw. „Rośnie ilość sprzedawanych warzyw. Złożyliśmy wniosek w ramach Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (PROW) w obszarze działania „Inwestycje w środki trwałe” „Wsparcie inwestycji w przetwórstwo, wprowadzanie do obrotu i rozwój produktów rolnych”, bo to nasza szansa na rozwój i utrzymanie konkurencyjności na rynku. Otrzymane wsparcie pozwoli na zwiększenie powierzchni sortowania i magazynowania. Zainstalujemy większą linię sortowniczą o podwójnej wydajności: 30 ton na godzinę ”- planuje rolnik.

  Dyrektor spółdzielni rolniczej Suvalkijos daržovės M.Laurukaitis powiedział, że był wcześniej przekonany, iż warto skorzystać ze wsparcia Litewskiego PROW na lata 2014–2020. Ten biznesmen zdążył już zainstalować magazyn warzyw i nabyć zaawansowany sprzęt do obsługi palet. W rezultacie, jak przekonuje, możliwe jest załadowanie do 35 worków na minutę. „Ponieważ jest to piąty lub szósty projekt otrzymujący wsparcie, nie ma już obaw. Jedną z podstawowych rad jest to, że osoba musi dokładnie wiedzieć, czego chce. Jeśli osoba ubiegająca się o wsparcie wie dokładnie, jakiego rezultatu szuka, wszystko będzie dobrze ”- zapewnia M. Laukaitis.

  Firma rolnicza Delikatesas otrzymała
  4 mln euro wsparcia na budowę ubojni drobiu.
  | Fot. archiwum prywatne

  Założą ubojnię drobiu

  Na budowę ubojni drobiu spółka rolnicza Delikatesas, jedna z najstarszych spółek przetwórstwa mięsnego na północy Litwy, która przygotowała projekt „Wzrost konkurencyjności przetwórstwa mięsnego”, otrzymała z PROW 4 mln euro wsparcia. Stanowi to około 34 procent. całkowitej inwestycji spółki w nowy warsztat. „Wsparcie z Litewskiego PROW na lata 2014–2020 otwiera nowe możliwości i pozwala na zwiększenie konkurencyjności przetwórstwa mięsnego. Sami nie bylibyśmy w stanie tak dużo zainwestować ”- podkreśla Ričardas Milkintis, prezes spółki.
  W rejonie janiskim istnieje już nowoczesna, jedna z największych ubojni drobiu na Litwie. Budowane są również hale produkcyjne i magazynowe.
  W rzeźni planowana jest produkcja 30 tys. ton drobiu rocznie. Większość ma zostać wyeksportowana. Otwarcie ubojni drobiu stworzy w firmie 120 nowych miejsc pracy.
  W toku działalności gospodarczej planuje się ubój i przeróbkę około 13 mln. 248 tys ptaków rocznie (48 tys. brojlerów dziennie). „Szacujemy, że fermy drobiu i gospodarstwa rolne naszej grupy rocznie produkują około 19 mln sztuk drobiu. Dlatego rzeźnia drobiu to nowy perspektywiczny kierunek – podkreśla R. Milkintis.
  Żywe ptaki będą dostarczane do rzeźni w pojemnikach lub skrzyniach. 6000 szt. drobiu zostanie dostarczonych w jednym pojeździe i jest to wymagana ilość na godzinę eksploatacji linii technologicznych. Pełna obróbka ptaka przyniesie 59,2% schłodzonego kurczaka, 7,8% podrobów i 33% odpadów.

  Złożono 26 wniosków

  W okresie składania wniosków, który trwał od 20 lipca do 21 sierpnia, przetwórcy rolni złożyli 26 wniosków. 7 wniosków złożono w Poniewieżu, 6 – w Wilnie, 5 – w Kownie, 4 – w Mariampolu, 2 – w Szawlach i po jednym wniosku w Taurogach i Ucianie. Całkowita kwota wsparcia wynosi 7 386 247 euro. Ponieważ kwota przyznanego wsparcia jest równo podzielona pomiędzy dziesięć litewskich okręgów, wnioskodawcy w każdym okręgu mogą ubiegać się o łączną kwotę 1,47 mln. euro wsparcia. W związku z tym sytuacja w zakresie finansowania projektów różni się w każdym okręgu, w zależności od liczby składanych wniosków i wysokości wnioskowanego w nich wsparcia.
  Wnioski mogą składać osoby prawne zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, a także osoby prowadzące działalność rolniczą i przetwórstwo części produkcji produkowanej w gospodarstwie oraz planujące zajmowanie się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. Beneficjentom zostanie sfinansowanych 50% kosztów kwalifikowalnych do realizacji projektu.
  Ocena selekcji wniosków o wsparcie zgodnie z kryteriami wyboru wniosków o wsparcie została przeprowadzona na poziomie okręgowym. W pierwszej kolejności Krajowa Agencja Płatnicza przy Ministerstwie Rolnictwa przeprowadziła ocenę wyboru wszystkich wniosków o wsparcie składanych w danym okręgu i zgrupowała wnioski o wsparcie na poziomie okręgu według liczby punktów selekcji wniosków o wsparcie. Należy zauważyć, że wszystkie 26 wniosków uszeregowanych w kolejkach priorytetowych uzyskało obowiązkową minimalną liczbę punktów wyboru projektów – 35 obowiązkowych punktów. Wnioski o wsparcie, w przypadku których kwota wsparcia przyznana okręgowi jest w pełni wystarczająca zgodnie z punktami kryteriów wyboru, podlegają ocenie kwalifikowalności. Jednak w przypadku trzech wniosków złożonych w okręgu poniewieskim i jednego wniosku złożonego w okręgu wileńskim kwota wsparcia przyznanego na podstawie uzyskanych punktów selekcyjnych była niewystarczająca. Przepisy wykonawcze działania stanowią, że w przypadku, gdy łączna kwota wsparcia wnioskowanego dla złożonych wniosków o wsparcie jest mniejsza niż kwota środków przeznaczonych na przyjmowanie wniosków o wsparcie, może zostać przeprowadzona dodatkowa ocena według ustalonych dodatkowych kryteriów wyboru. W związku z tym dla tych wniosków, dla których wsparcie przyznane okręgowi było niewystarczające, ze środków przyznanych okręgowi utworzono budżet, a brakującą kwotę zarezerwowano podczas dodatkowej oceny.
  Celem wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności podmiotów gospodarczych, a także promowanie innowacyjnych technologii podmiotów, organizowanie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.


  Zam. 2284

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Spektakl „Rozmowy z katem” w DKP w Wilnie

  Polityczny fanatyzm „Rozmowy z katem" Kazimierza Moczarskiego to upiorna podróż w głąb zatrutego chorą ideologią umysłu. Nie ma w nim żadnej refleksji, są wbite polityczną propagandą hasła. Ideologiczna tresura hermetycznie oddzieliła go od rzeczywistości. Dla Moczarskiego niemiecki zbrodniarz, likwidator warszawskiego...

  Warsztaty dla polskiej młodzieży i przedsiębiorców w Wilnie [GALERIA]

  „Tegoroczne warsztaty dla młodzieży (pn. »Własna droga do sukcesu«) i przedsiębiorców (pn. »Wileńska Akademia Biznesu«) skierowane były przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia oraz osób pragnących założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą”. Zachęcamy do przeczytania relacji koleżanki Anny Pieszko ze...

  „Jazz’owa Niepodległa” w DKP w Wilnie [GALERIA]

  „Orkiestra Rafała Jackiewicza, znana z profesjonalizmu i pasji do muzyki, stworzyła niepowtarzalną atmosferę koncertu, podkreślając bogactwo brzmień i emocji. Anna Lasota i Marcin Jajkiewicz, utalentowani wokaliści o charakterystycznych głosach, nadali każdej piosence osobisty wydźwięk, sprawiając, że publiczność zanurzyła się...

  Przegląd BM TV z Danutą Stefanko o działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

  Rajmund Klonowski: Danuta Stefanko przebywa obecnie w Wilnie na warsztatach dziennikarskich organizowanych przez Fundację „Wolność i Demokracja”. Co to jest za organizacja Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, czyli dawniej Stanisławowie? Danuta Stefanko: Jest to organizacja, która została...