Ambasada RP i przedstawiciele społeczności upamiętnią ofiary sowietów

Dzisiaj 17 września o godz. 15:00 na kwaterze wojskowej Cmentarza na Rossie przedstawiciele społeczności polskiej na Litwie wraz z konsul RP Irminą Szmalec złożą kwiaty na grobach polskich żołnierzy, którzy zginęli z rąk sowietów. Są to Piotr Stacirowicz, Wacław Sawicki oraz podoficer Wojska Polskiego Wincenty Salwiński.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

82 lata temu, 17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.

W wyniku dokonanego rozbioru Polski Związek Sowiecki zagarnął obszar o powierzchni ponad 190 tys. km kw. z ludnością liczącą ok. 13 mln. Okrojona Wileńszczyzna została przez władze sowieckie w październiku 1939 roku uroczyście przekazana Litwie. Nie na długo jednak, bowiem już w czerwcu 1940 roku Litwa razem z Łotwą i Estonią weszła w skład ZSRS. Liczba ofiar wśród obywateli polskich, którzy w latach 1939-1941 znaleźli się pod sowiecką okupacją, do dziś nie jest w pełni znana.

Czytaj więcej: Napaść ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. była długo planowana


Na podst.: organizatorzy, PAP, własne