Więcej

  Sejm zatwierdził budżet na 2022 rok

  Czytaj również...

  We wtorek, 14 grudnia, sejm przyjął ustawę budżetową na 2022 r. zaledwie jednym głosem przewagi. W głosowaniu uczestniczyło 75 posłów: 70 z koalicji rządzącej oraz 5 z opozycji.

  Wydatki budżetu państwa w 2022 r., wliczając środki Unii Europejskiej, wyniosą 16,63 mld euro
  | Fot. ELTA, Dainius Labutis

  Za przyjęciem ustawy o budżecie opowiedziało się 71 posłów, nikt nie był przeciw, a 4 parlamentarzystów z Partii Pracy wstrzymało się od głosu. Do przyjęcia projektu ustawy budżetowej potrzeba było co najmniej 71 głosów posłów. O przyjęciu przyszłorocznego budżetu zadecydował zaledwie jeden głos — Antanasa Vinkusa z opozycyjnej frakcji Związku Chłopów i Zielonych.

  Wydatki budżetu państwa w 2022 r., wliczając środki z Unii Europejskiej, wyniosą 16,63 mld euro, a przychody — 14,38 mld euro. Wydatki przekroczą dochody o 4,573 mld euro.

  W budżecie na 2022 r. wyróżniono cztery obszary: bezpieczeństwo, możliwości, dochody ludności oraz zmniejszanie wskaźnika zagrożenia ubóstwem. Największe wydatki w przyszłym roku mają być skierowane na ochronę socjalną i zwiększanie zatrudniania (około 7,6 mld euro), planowane jest podniesienie wynagrodzeń pracowników sektora edukacji i kultury, lekarzy, funkcjonariuszy i innych pracowników sektora publicznego. Łącznie zaplanowano prawie 507 mln euro na zwiększanie dochodów ludności.

  W przyszłym roku planowane jest również zwiększenie kwoty dochodu wolnego od podatku (NPD) oraz minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (MMA). NPD dla wszystkich zarabiających do jednej średniej pensji od 2022 r. powinien wzrosnąć z 400 do 460 euro, a MMA ma osiągnąć 730 euro. Płaca minimalna wyniesie w przyszłym roku 533 euro „na rękę”. Dla tych, którzy zarabiają więcej, NPD nie zmieni się, kwota dla osób niepełnosprawnych wzrosłaby do 740 euro, a dla osób z ograniczoną zdolnością do pracy — do 690 euro.

  Na zmniejszenie ubóstwa planuje się przeznaczyć 775,5 mln euro, z których 434,3 mln euro będzie skierowanych na emerytury. Średnia emerytura ma wzrosnąć do 465 euro w przyszłym roku, a średnia emerytura z wymaganym stażem pracy do 489 euro. Wzrost emerytur będzie finansowany z budżetu Sodry, która otrzyma ponad 2 mld euro z budżetu państwa.

  Czytaj więcej: Staż pracy a wysokość emerytury

  Od stycznia wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli, szkół początkowych, średnich wzrosną średnio o 10 proc. Mają wzrosnąć wypłaty funkcjonariuszy policji. Wynagrodzenie powinno wzrosnąć średnio o 102 euro i osiągnąć kwotę powyżej 1 000 „na rękę”.

  Rządzący obiecują również wypłacać świadczenia w wysokości 32 euro dla osób samotnych. Każda osoba samotna, bez względu na to, czy jest owdowiała, rozwiedziona czy nigdy nie założyła rodziny, otrzyma świadczenia.

  Świadczenie na dziecko wzrośnie do 73,5 euro, a dla dzieci niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych oraz biednych — do 116,76 euro.

  Samorządy mają otrzymać 16 mln euro dotacji, z której miałyby płacić mieszkańcom rekompensatę za ogrzewanie (po tym, jak poszerzono krąg odbiorców rekompensaty) — powinno ją otrzymać około 110 tys. osób.

  Czytaj więcej: Ogrzewanie zdrożało. Wilno pozwala rozłożyć płatności na raty

  615 mln euro zamierza się w przyszłym roku przeznaczyć na bezpieczeństwo. Środki te posłużą do utrzymania stabilnych 2,05 proc. PKB na obronę narodową, budowę ogrodzenia na granicy z Białorusią oraz prawie 315 mln euro na usuwanie skutków pandemii koronawirusa.

  Według obliczeń resortu finansów, dług publiczny na koniec roku 2022 wyniesie 44,8 proc. PKB.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Z myślą o osobach niepełnosprawnych

  Resort opieki socjalnej i pracy informuje, że w ciągu dwóch ostatnich lat wiele zrobiono na rzecz osób niepełnosprawnych. „Doskonale wiemy, że sytuacja osób niepełnosprawnych jest trudna. Ale sytuacja ta, może w niewystarczającym tempie, jak oczekiwałyby osoby niepełnosprawne, jednak się...

  Akcja na rzecz wsparcia ukraińskich obiektów kultury  

  Podczas spotkania, które odbyło się 28 listopada w Domu Sygnatariuszy, kontekst przedsięwzięcia został szczegółowo przedstawiony społeczności. Ważne zachowanie przeszłości dla przyszłości „Litwę i Ukrainę łączy szczególna więź, która wynika ze wspólnej historii, państwowości i tradycji kulturowej. Od początku wojny muzea litewskie jednoczą się we...

  Nielegalni migranci narzędziem wykorzystywanym w działaniach wywiadu

  Według opublikowanych w ubiegłym numerze „Kuriera Wileńskiego” danych statystycznych w roku bieżącym na Litwę wjechało 50 tys. obcokrajowców. Są to głównie mieszkańcy Białorusi, Uzbekistanu, Ukrainy, Kirgistanu, Tadżykistanu, Kazachstanu i Azerbejdżanu. Ze względów bezpieczeństwa narodowego wjazdu odmówiono 16 tys. cudzoziemcom....

  Udział w walce o fotel prezydencki: Čmilytė pewnie nie, Tomaszewski być może

  Wiadomo już, że z udziału w wyborach zrezygnowała przewodnicząca Sejmu RL oraz liderka Ruchu Liberałów Viktorija Čmilytė-Nielsen. O swojej decyzji poinformowała we wtorek, 28 listopada. „Rozważając możliwość udziału w wyborach prezydenckich podkreślałam, że dla Ruchu Liberałów priorytetowymi wyborami w 2024...