Oświadczenie Rady Północnoatlantyckiej ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Potępiamy w najsilniejszych możliwych słowach przerażający atak Rosji na Ukrainie, który jest całkowicie nieuzasadniony i niesprowokowany. Nasze myśli są ze wszystkimi zabitymi i rannymi, a także z ludźmi Ukrainy. Potępiamy również Białoruś za umożliwienie tej napaści.

Czytaj więcej: Rosja zaatakowała. Wojna na Ukrainie. Wybuchy w całym kraju

Ten ponowiony atak jest poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych i jest całkowicie sprzeczny z zobowiązaniami Rosji w Akcie końcowym w Helsinkach, Paryskiej Karcie, Memorandum budapeszteńskim i Akcie założycielskim Rosja-NATO. Stanowi akt agresji wobec niepodległego spokojnego kraju.

Stoimy z ludźmi Ukrainy i jej legalnym, demokratycznie wybranym prezydentem, parlamentem i rządem. Zawsze będziemy utrzymywać pełne wsparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w ramach jej uznanych na całym świecie granic, włączając jej wody terytorialne.

Rosja naruszyła podpisane umowy

Wzywamy Rosję, aby natychmiast zaprzestała swoje działanie wojskowe i wycofała wszystkie siły z Ukrainy i okolic, aby w pełni przestrzegała międzynarodowego prawa humanitarnego i umożliwić bezpieczny i nieskrępowany dostęp humanitarny do wszystkich osób tego potrzebujących.

Zdecydowanie potępiamy decyzję Rosji o rozszerzeniu uznania separatystycznych regionów wschodniej Ukrainy. W dalszym ciągu narusza to suwerenność Ukrainy i integralności terytorialnej, a narusza protokoły mińskie, w których Rosja jest sygnatariuszem. Sojusznicy nigdy nie zaakceptują tego nielegalnego uznania.

Wzywamy Rosję w najsilniejszych wyrazach, aby zawrócić ze ścieżki przemocy i agresji, którą wybrała. Liderzy Rosji muszą ponieść pełną odpowiedzialność za konsekwencje ich działań. Rosja zapłaci bardzo dużą cenę ekonomiczną i polityczną. NATO będzie nadal ściśle koordynować [działania — przyp. red.] z odpowiednimi interesariuszami i innymi organizacjami międzynarodowymi, w tym UE.

To Rosja wybrała eskalację

W całym tym kryzysie, NATO, sojusznicy, oraz nasi partnerzy podjęli wszelkich starań, aby dążyć do dyplomacji i dialogu z Rosją, w tym na najwyższych poziomach i dokonali wielu merytorycznych propozycji, aby zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich narodów w regionie euroatlantyckim. Wielokrotnie zaprosiliśmy Rosję do rozmowy w Radzie NATO-Rosja. Rosja wciąż nie odpowiedziała. To Rosja i tylko i wyłącznie ona sama wybrała eskalację.

Działania Rosji stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, będą miały konsekwencje geostrategiczne. NATO będzie nadal podejmować wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i obrony wszystkich sojuszników. Rozmieszczamy dodatkowe obronne i siły powietrzne do wschodniej części Sojuszu, a także dodatkowe jednostki morskie. Zwiększaliśmy gotowość naszych sił, aby odpowiedzieć na wszelkie przypadki.

Gotowość do obrony

Dziś odbyliśmy konsultacje zgodnie z art. 4 Traktatu waszyngtońskiego. Zdecydowaliśmy się, zgodnie z naszym defensywnym planowaniem w celu ochrony wszystkich sojuszników, aby powziąć dodatkowe kroki w celu dalszego wzmocnienia odstraszania i obrony w całym sojuszu. Nasze środki są i pozostają zapobiegawcze, proporcjonalne i nieskalujące.

Nasze zobowiązanie do art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego jest żelazne. Stoimy zjednoczeni, by bronić jeden drugiego.


Rada Północnoatlantycka;
śródtytuły od redakcji