1
Polonijni naukowcy i inżynierowie obradowali w Wilnie