Więcej

  Samorząd podpisał umowę o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

  Czytaj również...


  Uroczysta chwila wymiany tekstów podpisanej umowy Fot. archiwum ASRW
  Uroczysta chwila wymiany tekstów podpisanej umowy Fot. archiwum ASRW

  7 maja br. w Wilnie doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego a Uniwersytetem Warszawskim.

  Podpis na umowie ze strony Samorządu złożyła mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, ze strony Uniwersytetu z kolei – kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej prof. dr hab. Jan Koźbiał. Z tekstem umowy o współpracy do Wilna przybyli zastępca kierownika Katedry dr Rostyslav Kramar oraz pracowniczka Katedry dr Joanna Kozłowska.

  Celem umowy jest współpraca wykładowców, studentów Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej oraz urzędników państwowych oraz pracowników Samorządu Rejonu Wileńskiego, jak również wymiana informacji w celu usprawnienia procesu przygotowania zawodowego urzędników państwowych i pracowników, świadczenia usług, podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia programów studiów Katedry. Podpisując umowę partnerzy zobowiązali się również do współpracy w zakresie opracowywania wydań o tematyce z zakresu kulturoznawstwa Regionu oraz doskonalenia programów praktyk studenckich oraz metodyk. Jeden z pierwszych projektów ma być poświęcony sztuce wicia tradycyjnych palm na Wileńszczyźnie. W trakcie dyskusji ustalono, że do umowy zostanie dołączony wykaz zadań na najbliższy termin.

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść podpisuje umowę z Uniwersytetem Warszawskim Fot. archiwum ASRW
  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść podpisuje umowę z Uniwersytetem Warszawskim Fot. archiwum ASRW

  Goście w ramach swego pobytu zwiedzili Wilno oraz rejon wileński, nawiązali współpracę z redakcjami tygodnika „Tygodnik Wileńszczyzny“ i dziennika „Kurier Wileński“ oraz omówili możliwości odbycia praktyk studenckich w redakcjach.

  W czasie pobytu w rejonie wileńskim przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego stwierdzili, że rzeczywiście jest dużo tematów do zbadania i udokumentowania. Przede wszystkim zależy na przenikaniu się kultur, ponieważ na Wileńszczyźnie mieszkają przedstawiciele różnych narodowości. Prace naukowe mają zapobiec zapomnieniu obyczajów i tradycji, które wciąż są żywe na naszych terenach. Opracowania będą prowadzone pod nadzorem kadry naukowej Uniwersytetu Warszawskiego.

  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...