Więcej

  Konferencja sprawozdawcza koła metodycznego polonistów rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  W ubiegłym miesiącu w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się I konferencja sprawozdawcza Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego. Pomysłodawcą zorganizowania konferencji była starsza specjalistka Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Janina Klimaszewska.

  Tę wyjątkową uroczystość swą obecnością zaszczycili: wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Jan Gabriel Mincewicz, prezes Stowarzyszenia Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, zastępca kierownika Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Longina Bogdanowicz, która przywitała zebranych w imieniu kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Lilii Andruszkiewicz. Goście życzyli polonistom owocnych obrad, dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

  Program konferencji składał się z krótkiego występu artystycznego młodzieży ze Szkoły Średniej im. J. Słowackiego w Bezdanach, referatu sprawozdawczego przewodniczącej koła metodycznego polonistów Walerii Tomaszun, wręczenia dyplomów honorowych z okazji 50-lecia polonistycznej pracy pedagogicznej, dyplomów gratulacyjnych laureatom konkursu ortograficznego oraz mini olimpiady, listów gratulacyjnych jubilatom oraz seminarium, które poprowadził nauczyciel ekspert języka polskiego Wiktor Kirkiewicz.

  W swym referacie Waleria Tomaszun przedstawiła pracę metodyczną polonistów rejonu wileńskiego za rok szkolny 2008-2009. Mówiła o tym, że ogółem w rejonie pracowało 86 polonistów, rada metodyczna polonistów zorganizowała i nadzorowała szkolne, strefowe i rejonowe konkursy recytatorskie, ortograficzne mini olimpiadę oraz olimpiadę literatury i języka polskiego. W szkołach odbywały się lekcje otwarte, zajęcia metodyczne, tematyczne wieczorki literackie, poświęcone twórczości poetów i pisarzy polskich. Przewodnicząca koła cieszyła się z osiągniętych wyników. Stwierdziła, iż niewątpliwie największym wydarzeniem dla polonistów było przygotowanie uczestników do XX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na etapie szkolnym oraz rejonowym. Rejon wileński może poszczycić się również 3 laureatami republikańskiej olimpiady, a są to: Alina Grabowska – ze Szkoły Średniej w Ławaryszkach (st. naucz. jęz. pol. Anna Burbo), Rafał Kowalewski ze Szkoły Średniej w Awiżeniach (st. naucz. jęz. pol. Bronisława Borowik), Agata Podworska ze Szkoły Średniej im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, (naucz. jęz. pol. metodyk Regina Jaświn). Wymienieni laureaci uczestniczyli w corocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w Warszawie, czego nagrodą stał się indeks Warszawskiej Alma Mater, stypendium oraz możliwość wyboru studiów humanistycznych na terenie całej Polski.

  Waleria Tomaszun wspomniała również o organizowanych w Szkole Średniej w Bezdanach konkursach i konferencjach z okazji z 200. rocznicy urodzin i 160. rocznicy śmierci wielkiego romantyka Juliusza Słowackiego. Opowiedziała o pracy twórczej i artystycznej uczniów. Cieszyła się z faktu, że swoje pierwsze teksty literackie, poezje, informacje o szkole i z życia szkoły, informacje o wydarzeniach kulturalnych uczniowie umieszczają w przez siebie redagowanych gazetkach szkolnych, gdzie często poloniści są opiekunami i doradcami.

  Częścią referatu było również przedstawienie szeregu kursów kształcenia zawodowego polonistów, w których w ciągu całego roku uczestniczyli.

  W czasie ogłoszonej dyskusji poloniści opowiadali o swoich osiągnięciach, metodyce pracy, cieszyli się z sukcesów, dzielili się doświadczeniami. Polonistka Bronisława Borowik oraz metodyk Regina Jaświn podzieliły się swą receptą jak dobrze przygotować olimpijczyka. Halina Rawdo mówiła zebranym o roli języka polskiego w kształceniu ucznia.

  Podczas uroczystej konferencji wręczono kwiaty, dyplomy gratulacyjne, dyplomy honorowe oraz listy gratulacyjne poszczególnym uczestnikom. W imieniu mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść dyplomy honorowe z okazji 50-lecia działalności pedagogicznej wręczono dyrektorce Szkoły Podstawowej w Orzełówce Leokadii Mieszkuniec oraz polonistce Jadwidze Tomaszewskiej ze Szkoły Podstawowej w Płaciniszkach. W imieniu kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Lilii Andruszkiewicz wręczono listy gratulacyjne jubilatom oraz dyplomy honorowe zwycięzcom konkursu ortograficznego i mini olimpijczykom. Laureaci otrzymali również nagrody książkowe od Stowarzyszenia Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, ZPL-u, Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego. Konferencję uwieńczyło seminarium pt. „Praca polonistów według nowych planów nauczania“, który przeprowadził nauczyciel ekspert języka polskiego Wiktor Kirkiewicz.

  Decyzją uczestników konferencji oraz w oparciu o wcześniej zatwierdzony statut Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego postanowiono, by rejonową konferencję sprawozdawczą organizować każdego roku.

  Edyta Klimaszewska

  Członek Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...