1
Konferencja sprawozdawcza koła metodycznego polonistów rejonu wileńskiego

W ubiegłym miesiącu w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się I konferencja sprawozdawcza Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego. Pomysłodawcą zorganizowania konferencji była starsza specjalistka Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Janina Klimaszewska.

Tę wyjątkową uroczystość swą obecnością zaszczycili: wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Jan Gabriel Mincewicz, prezes Stowarzyszenia Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, zastępca kierownika Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Longina Bogdanowicz, która przywitała zebranych w imieniu kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Lilii Andruszkiewicz. Goście życzyli polonistom owocnych obrad, dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Program konferencji składał się z krótkiego występu artystycznego młodzieży ze Szkoły Średniej im. J. Słowackiego w Bezdanach, referatu sprawozdawczego przewodniczącej koła metodycznego polonistów Walerii Tomaszun, wręczenia dyplomów honorowych z okazji 50-lecia polonistycznej pracy pedagogicznej, dyplomów gratulacyjnych laureatom konkursu ortograficznego oraz mini olimpiady, listów gratulacyjnych jubilatom oraz seminarium, które poprowadził nauczyciel ekspert języka polskiego Wiktor Kirkiewicz.

W swym referacie Waleria Tomaszun przedstawiła pracę metodyczną polonistów rejonu wileńskiego za rok szkolny 2008-2009. Mówiła o tym, że ogółem w rejonie pracowało 86 polonistów, rada metodyczna polonistów zorganizowała i nadzorowała szkolne, strefowe i rejonowe konkursy recytatorskie, ortograficzne mini olimpiadę oraz olimpiadę literatury i języka polskiego. W szkołach odbywały się lekcje otwarte, zajęcia metodyczne, tematyczne wieczorki literackie, poświęcone twórczości poetów i pisarzy polskich. Przewodnicząca koła cieszyła się z osiągniętych wyników. Stwierdziła, iż niewątpliwie największym wydarzeniem dla polonistów było przygotowanie uczestników do XX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na etapie szkolnym oraz rejonowym. Rejon wileński może poszczycić się również 3 laureatami republikańskiej olimpiady, a są to: Alina Grabowska – ze Szkoły Średniej w Ławaryszkach (st. naucz. jęz. pol. Anna Burbo), Rafał Kowalewski ze Szkoły Średniej w Awiżeniach (st. naucz. jęz. pol. Bronisława Borowik), Agata Podworska ze Szkoły Średniej im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, (naucz. jęz. pol. metodyk Regina Jaświn). Wymienieni laureaci uczestniczyli w corocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w Warszawie, czego nagrodą stał się indeks Warszawskiej Alma Mater, stypendium oraz możliwość wyboru studiów humanistycznych na terenie całej Polski.

Waleria Tomaszun wspomniała również o organizowanych w Szkole Średniej w Bezdanach konkursach i konferencjach z okazji z 200. rocznicy urodzin i 160. rocznicy śmierci wielkiego romantyka Juliusza Słowackiego. Opowiedziała o pracy twórczej i artystycznej uczniów. Cieszyła się z faktu, że swoje pierwsze teksty literackie, poezje, informacje o szkole i z życia szkoły, informacje o wydarzeniach kulturalnych uczniowie umieszczają w przez siebie redagowanych gazetkach szkolnych, gdzie często poloniści są opiekunami i doradcami.

Częścią referatu było również przedstawienie szeregu kursów kształcenia zawodowego polonistów, w których w ciągu całego roku uczestniczyli.

W czasie ogłoszonej dyskusji poloniści opowiadali o swoich osiągnięciach, metodyce pracy, cieszyli się z sukcesów, dzielili się doświadczeniami. Polonistka Bronisława Borowik oraz metodyk Regina Jaświn podzieliły się swą receptą jak dobrze przygotować olimpijczyka. Halina Rawdo mówiła zebranym o roli języka polskiego w kształceniu ucznia.

Podczas uroczystej konferencji wręczono kwiaty, dyplomy gratulacyjne, dyplomy honorowe oraz listy gratulacyjne poszczególnym uczestnikom. W imieniu mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść dyplomy honorowe z okazji 50-lecia działalności pedagogicznej wręczono dyrektorce Szkoły Podstawowej w Orzełówce Leokadii Mieszkuniec oraz polonistce Jadwidze Tomaszewskiej ze Szkoły Podstawowej w Płaciniszkach. W imieniu kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Lilii Andruszkiewicz wręczono listy gratulacyjne jubilatom oraz dyplomy honorowe zwycięzcom konkursu ortograficznego i mini olimpijczykom. Laureaci otrzymali również nagrody książkowe od Stowarzyszenia Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, ZPL-u, Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego. Konferencję uwieńczyło seminarium pt. „Praca polonistów według nowych planów nauczania“, który przeprowadził nauczyciel ekspert języka polskiego Wiktor Kirkiewicz.

Decyzją uczestników konferencji oraz w oparciu o wcześniej zatwierdzony statut Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego postanowiono, by rejonową konferencję sprawozdawczą organizować każdego roku.

Edyta Klimaszewska

Członek Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego

Jedna odpowiedź do Konferencja sprawozdawcza koła metodycznego polonistów rejonu wileńskiego

  1. józef mówi:

    Wszystkiego dobrego Szanowni Pedagodzy i miłych wakacji !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.