Konferencja sprawozdawcza koła metodycznego polonistów rejonu wileńskiego

W ubiegłym miesiącu w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się I konferencja sprawozdawcza Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego. Pomysłodawcą zorganizowania konferencji była starsza specjalistka Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Janina Klimaszewska.

Tę wyjątkową uroczystość swą obecnością zaszczycili: wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Jan Gabriel Mincewicz, prezes Stowarzyszenia Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, zastępca kierownika Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Longina Bogdanowicz, która przywitała zebranych w imieniu kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Lilii Andruszkiewicz. Goście życzyli polonistom owocnych obrad, dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Program konferencji składał się z krótkiego występu artystycznego młodzieży ze Szkoły Średniej im. J. Słowackiego w Bezdanach, referatu sprawozdawczego przewodniczącej koła metodycznego polonistów Walerii Tomaszun, wręczenia dyplomów honorowych z okazji 50-lecia polonistycznej pracy pedagogicznej, dyplomów gratulacyjnych laureatom konkursu ortograficznego oraz mini olimpiady, listów gratulacyjnych jubilatom oraz seminarium, które poprowadził nauczyciel ekspert języka polskiego Wiktor Kirkiewicz.

W swym referacie Waleria Tomaszun przedstawiła pracę metodyczną polonistów rejonu wileńskiego za rok szkolny 2008-2009. Mówiła o tym, że ogółem w rejonie pracowało 86 polonistów, rada metodyczna polonistów zorganizowała i nadzorowała szkolne, strefowe i rejonowe konkursy recytatorskie, ortograficzne mini olimpiadę oraz olimpiadę literatury i języka polskiego. W szkołach odbywały się lekcje otwarte, zajęcia metodyczne, tematyczne wieczorki literackie, poświęcone twórczości poetów i pisarzy polskich. Przewodnicząca koła cieszyła się z osiągniętych wyników. Stwierdziła, iż niewątpliwie największym wydarzeniem dla polonistów było przygotowanie uczestników do XX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na etapie szkolnym oraz rejonowym. Rejon wileński może poszczycić się również 3 laureatami republikańskiej olimpiady, a są to: Alina Grabowska – ze Szkoły Średniej w Ławaryszkach (st. naucz. jęz. pol. Anna Burbo), Rafał Kowalewski ze Szkoły Średniej w Awiżeniach (st. naucz. jęz. pol. Bronisława Borowik), Agata Podworska ze Szkoły Średniej im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, (naucz. jęz. pol. metodyk Regina Jaświn). Wymienieni laureaci uczestniczyli w corocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w Warszawie, czego nagrodą stał się indeks Warszawskiej Alma Mater, stypendium oraz możliwość wyboru studiów humanistycznych na terenie całej Polski.

Waleria Tomaszun wspomniała również o organizowanych w Szkole Średniej w Bezdanach konkursach i konferencjach z okazji z 200. rocznicy urodzin i 160. rocznicy śmierci wielkiego romantyka Juliusza Słowackiego. Opowiedziała o pracy twórczej i artystycznej uczniów. Cieszyła się z faktu, że swoje pierwsze teksty literackie, poezje, informacje o szkole i z życia szkoły, informacje o wydarzeniach kulturalnych uczniowie umieszczają w przez siebie redagowanych gazetkach szkolnych, gdzie często poloniści są opiekunami i doradcami.

Częścią referatu było również przedstawienie szeregu kursów kształcenia zawodowego polonistów, w których w ciągu całego roku uczestniczyli.

W czasie ogłoszonej dyskusji poloniści opowiadali o swoich osiągnięciach, metodyce pracy, cieszyli się z sukcesów, dzielili się doświadczeniami. Polonistka Bronisława Borowik oraz metodyk Regina Jaświn podzieliły się swą receptą jak dobrze przygotować olimpijczyka. Halina Rawdo mówiła zebranym o roli języka polskiego w kształceniu ucznia.

Podczas uroczystej konferencji wręczono kwiaty, dyplomy gratulacyjne, dyplomy honorowe oraz listy gratulacyjne poszczególnym uczestnikom. W imieniu mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść dyplomy honorowe z okazji 50-lecia działalności pedagogicznej wręczono dyrektorce Szkoły Podstawowej w Orzełówce Leokadii Mieszkuniec oraz polonistce Jadwidze Tomaszewskiej ze Szkoły Podstawowej w Płaciniszkach. W imieniu kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Lilii Andruszkiewicz wręczono listy gratulacyjne jubilatom oraz dyplomy honorowe zwycięzcom konkursu ortograficznego i mini olimpijczykom. Laureaci otrzymali również nagrody książkowe od Stowarzyszenia Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, ZPL-u, Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego. Konferencję uwieńczyło seminarium pt. „Praca polonistów według nowych planów nauczania“, który przeprowadził nauczyciel ekspert języka polskiego Wiktor Kirkiewicz.

Decyzją uczestników konferencji oraz w oparciu o wcześniej zatwierdzony statut Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego postanowiono, by rejonową konferencję sprawozdawczą organizować każdego roku.

Edyta Klimaszewska

Członek Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego