„Wrota Wolności”

Były Prezydent RP, lider „Solidarności” Lech Wałęsa wraz z sekretarz Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego Renatą Cytacją Fot. archiwum ASRW
Były Prezydent RP, lider „Solidarności” Lech Wałęsa wraz z sekretarz Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego Renatą Cytacją Fot. archiwum ASRW

Na zaproszenie Starosty Bialskiego Tadeusza Łazowskiego delegacja z Samorządu Rejonu Wileńskiego na czele z Sekretarzem Rady Renatą Cytacką w dn. 22-24 sierpnia br. gościła na XI Dożynkach Powiatowych w Kobylanach. Uroczystość rozpoczęła Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony. Następnie nastąpiło odsłonięcie pomnika Wrota Wolności, którego dokonał były Prezydent RP Lech Wałęsa.

Pomnik Wrota Wolności Lech Wałęsa odsłonił w Kobylanach, przy międzynarodowej trasie prowadzącej do przejścia granicznego z Białorusią, w związku z obchodami 20. rocznicy upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Na pomniku umieszczono daty „1989 – 2009” oraz słowa Jana Pawła II: „Solidarność – to znaczy jeden z drugim, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu”, a na tablicy pod pomnikiem – słowa Wałęsy: „Nie byłoby wolności bez Solidarności. Nie byłoby tych ruin muru berlińskiego bez Solidarności. I nas by tu nie było… Jesteśmy, pamiętamy! Bogu niech będą dzięki.”

Dwa symbole wolności: Lech Wałęsa przy pomniku w Kobylanach Fot. archiwum ASRW
Dwa symbole wolności: Lech Wałęsa przy pomniku w Kobylanach Fot. archiwum ASRW

Odsłaniając pomnik były Prezydent Lech Wałęsa stwierdził, że wymiar bardzo symboliczny ma fakt, iż Wrota Wolności stanęły przy głównej drodze prowadzącej do granicy z Białorusią. Monument ma być symbolem środka Europy i przemian, jakie doprowadziły do jej jednoczenia i upadku komunizmu. Jest to również znak, że Europa nie kończy się na Bugu, ale rozciąga od Atlantyku do Uralu. ,,Warto było walczyć i warto było burzyć, by dziś być w tym miejscu,” – mówił były prezydent RP Lech Wałęsa w Kobylanach na granicy polsko-białoruskiej.

Pomnik składa się z trzymetrowego fragmentu muru berlińskiego, symbolu przezwyciężonego podziału Europy oraz cegieł ze Stoczni Gdańskiej, kolebki Solidarności. Ściana, która przez lata oddzielała komunizm od demokracji, została przebita cegłą ze Stoczni Gdańskiej.

Pomnik ma być symbolem środka Europy, przypominać o zmianach, które doprowadziły do upadku komunizmu i o fakcie, że Europa nie kończy się na rzece Bug. Fragment muru berlińskiego został niedawno przekazany powiatowi bialskiemu, do którego należy gmina Terespol, przez partnerski niemiecki samorząd Oberhavel. ,,Powstanie Solidarności – to było kopnięcie i wybicie zębów dla niedźwiedzia komunizmu. Zburzenie muru berlińskiego było tego konsekwencją,” – powiedział były prezydent RP Lech Wałęsa. Dzień wcześniej Wałęsa odebrał honorowe obywatelstwo Terespola. Po odsłonięciu pomnika Wrota Wolności od przejścia korowodu wszystkich gmin i społeczności Ziemi Bialskiej rozpoczęły się tradycyjne Dożynki Powiatowe. Starosta T. Łazowski kilkakrotnie podkreślał, że Dożynki Powiatowe są organizowane na wzór Dożynek w Pikieliszkach w rejonie wileńskim. Samorządowcy byli dumni słysząc słowa uznania oraz fakt, że z Ziemi Wileńskiej tradycja naszych ojców została przeniesiona do Białej Podlaskiej. Przedstawiciele zaprzyjaźnionego z Białą Podlaską Rejonu Samborskiego na Ukrainie powiedzieli, że oni z kolei przejęli tradycje dożynkowe z Białej Podlaskiej.