Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego otrzyma 1 000 000 litów na odnowienie szpitala w Czarnym Borze

  Czytaj również...

  Certyfikat - dowód otrzymania 1 000 000 litów na odnowienie szpitala w Czarnym Borze
  Certyfikat - dowód otrzymania 1 000 000 litów na odnowienie szpitala w Czarnym Borze

  W dn. 9 września br. dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska podpisała umowę, na mocy której Samorząd otrzyma 1 000 000 litów na odnowienie Szpitala Opieki Paliatywnej w Czarnym Borze. Umowę L. Kotłowska podpisała z Ministerstwem Gospodarki oraz organizacją pożytku publicznego „Litewska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości”.

  Prace remontowe

  85% kwoty pochodzi z funduszy unijnych, 15% – to środki przeznaczone z budżetu państwa.

  Aktualnie z powodu technicznego stanu gmachu dochodzi do dużych strat energii cieplnej, które z kolei skutkują nieefektywnym wykorzystaniem przeznaczanych na to środków.

  Zakończenie prac remontowych planowane jest na koniec kwietnia 2010 roku.

  Zwiększenie miejsc

  Obecnie szpital ma 33 łóżka, planowane prace pozwolą na zwiększenie ilości łóżek do 50. W szpitalu zatrudnieni są 2 lekarze (rodzinny i terapeuta), 9 pielęgniarzy, 5 pomocników pielęgniarzy, laborantka kliniczna, masażysta, pomocnik terapeuty ruchowego, pracownik społeczny, 7 pracowników pomocniczych.
  Szpital wybudowano w roku 1991. W tymże roku otworzył on swe podwoje dla pierwszych pacjentów.

  Uwaga władz

  Główny lekarz szpitala czarnoborskiego Walentyna Jeleńskich pozytywnie ocenia wysiłek Samorządu Rejonu Wileńskiego skierowany na odnowienie szpitala oraz zapewnienie tym samym lepszych warunków dla starzejącej się społeczności gminy Czarny Bór.

  „Niezmiernie cieszy nas otrzymywana pomoc oraz całokształt pracy na naszą rzecz, na rzecz naszych pacjentów. Społeczność starzeje się, toteż tego typu placówki zdrowotne są bardzo potrzebne. Bardzo dobrze, że placówki te swą uwagą i troską obdarzają władze rejonu”.

  Samorząd – aktywnym wnioskodawcą

  Samorząd Rejonu Wileńskiego bardzo aktywnie pozyskuje środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. W sierpniu br. Wydział Inwestycji złożył 4 wnioski o otrzymanie wsparcia unijnego, we wrześniu planowane jest złożenie kolejnych 9 wniosków.

  W roku bieżącym Samorząd już otrzymał ponad 6 mln litów na odnowę Szkoły Średniej w Sużanach, Gimnazjum „Ryto” w Rudominie oraz na wybudowanie Centrum Kryzysowego Rodziny i Dzieci we wsi Kowalczuki.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...