Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego otrzyma 1 000 000 litów na odnowienie szpitala w Czarnym Borze

  Czytaj również...

  Certyfikat - dowód otrzymania 1 000 000 litów na odnowienie szpitala w Czarnym Borze
  Certyfikat - dowód otrzymania 1 000 000 litów na odnowienie szpitala w Czarnym Borze

  W dn. 9 września br. dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska podpisała umowę, na mocy której Samorząd otrzyma 1 000 000 litów na odnowienie Szpitala Opieki Paliatywnej w Czarnym Borze. Umowę L. Kotłowska podpisała z Ministerstwem Gospodarki oraz organizacją pożytku publicznego „Litewska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości”.

  Prace remontowe

  85% kwoty pochodzi z funduszy unijnych, 15% – to środki przeznaczone z budżetu państwa.

  Aktualnie z powodu technicznego stanu gmachu dochodzi do dużych strat energii cieplnej, które z kolei skutkują nieefektywnym wykorzystaniem przeznaczanych na to środków.

  Zakończenie prac remontowych planowane jest na koniec kwietnia 2010 roku.

  Zwiększenie miejsc

  Obecnie szpital ma 33 łóżka, planowane prace pozwolą na zwiększenie ilości łóżek do 50. W szpitalu zatrudnieni są 2 lekarze (rodzinny i terapeuta), 9 pielęgniarzy, 5 pomocników pielęgniarzy, laborantka kliniczna, masażysta, pomocnik terapeuty ruchowego, pracownik społeczny, 7 pracowników pomocniczych.
  Szpital wybudowano w roku 1991. W tymże roku otworzył on swe podwoje dla pierwszych pacjentów.

  Uwaga władz

  Główny lekarz szpitala czarnoborskiego Walentyna Jeleńskich pozytywnie ocenia wysiłek Samorządu Rejonu Wileńskiego skierowany na odnowienie szpitala oraz zapewnienie tym samym lepszych warunków dla starzejącej się społeczności gminy Czarny Bór.

  „Niezmiernie cieszy nas otrzymywana pomoc oraz całokształt pracy na naszą rzecz, na rzecz naszych pacjentów. Społeczność starzeje się, toteż tego typu placówki zdrowotne są bardzo potrzebne. Bardzo dobrze, że placówki te swą uwagą i troską obdarzają władze rejonu”.

  Samorząd – aktywnym wnioskodawcą

  Samorząd Rejonu Wileńskiego bardzo aktywnie pozyskuje środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. W sierpniu br. Wydział Inwestycji złożył 4 wnioski o otrzymanie wsparcia unijnego, we wrześniu planowane jest złożenie kolejnych 9 wniosków.

  W roku bieżącym Samorząd już otrzymał ponad 6 mln litów na odnowę Szkoły Średniej w Sużanach, Gimnazjum „Ryto” w Rudominie oraz na wybudowanie Centrum Kryzysowego Rodziny i Dzieci we wsi Kowalczuki.

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...