Samorząd Rejonu Wileńskiego otrzyma 1 000 000 litów na odnowienie szpitala w Czarnym Borze

Certyfikat - dowód otrzymania 1 000 000 litów na odnowienie szpitala w Czarnym Borze
Certyfikat - dowód otrzymania 1 000 000 litów na odnowienie szpitala w Czarnym Borze

W dn. 9 września br. dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska podpisała umowę, na mocy której Samorząd otrzyma 1 000 000 litów na odnowienie Szpitala Opieki Paliatywnej w Czarnym Borze. Umowę L. Kotłowska podpisała z Ministerstwem Gospodarki oraz organizacją pożytku publicznego „Litewska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości”.

Prace remontowe

85% kwoty pochodzi z funduszy unijnych, 15% – to środki przeznaczone z budżetu państwa.

Aktualnie z powodu technicznego stanu gmachu dochodzi do dużych strat energii cieplnej, które z kolei skutkują nieefektywnym wykorzystaniem przeznaczanych na to środków.

Zakończenie prac remontowych planowane jest na koniec kwietnia 2010 roku.

Zwiększenie miejsc

Obecnie szpital ma 33 łóżka, planowane prace pozwolą na zwiększenie ilości łóżek do 50. W szpitalu zatrudnieni są 2 lekarze (rodzinny i terapeuta), 9 pielęgniarzy, 5 pomocników pielęgniarzy, laborantka kliniczna, masażysta, pomocnik terapeuty ruchowego, pracownik społeczny, 7 pracowników pomocniczych.
Szpital wybudowano w roku 1991. W tymże roku otworzył on swe podwoje dla pierwszych pacjentów.

Uwaga władz

Główny lekarz szpitala czarnoborskiego Walentyna Jeleńskich pozytywnie ocenia wysiłek Samorządu Rejonu Wileńskiego skierowany na odnowienie szpitala oraz zapewnienie tym samym lepszych warunków dla starzejącej się społeczności gminy Czarny Bór.

„Niezmiernie cieszy nas otrzymywana pomoc oraz całokształt pracy na naszą rzecz, na rzecz naszych pacjentów. Społeczność starzeje się, toteż tego typu placówki zdrowotne są bardzo potrzebne. Bardzo dobrze, że placówki te swą uwagą i troską obdarzają władze rejonu”.

Samorząd – aktywnym wnioskodawcą

Samorząd Rejonu Wileńskiego bardzo aktywnie pozyskuje środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. W sierpniu br. Wydział Inwestycji złożył 4 wnioski o otrzymanie wsparcia unijnego, we wrześniu planowane jest złożenie kolejnych 9 wniosków.

W roku bieżącym Samorząd już otrzymał ponad 6 mln litów na odnowę Szkoły Średniej w Sużanach, Gimnazjum „Ryto” w Rudominie oraz na wybudowanie Centrum Kryzysowego Rodziny i Dzieci we wsi Kowalczuki.