Seminarium „Usługi turystyczne w miejscowości wiejskiej”

Uczestnicy seminarium „Usługi turystyczne w miejscowości wiejskiej” Fot. archiwum ASRW
Uczestnicy seminarium „Usługi turystyczne w miejscowości wiejskiej” Fot. archiwum ASRW

7 listopada br. w zagrodzie agroturystycznej „Pas Vincą“ (w. Liczuny, gmina podbrzeska, rejon wileński) odbyło się seminarium „Usługi turystyczne w miejscowości wiejskiej”.

Seminarium rozpoczęło się od przedstawienia Dyrektywy usług oraz nowelizacji Ustawy o turystyce RL, która ma wejść w życie w dniu 28 grudnia br. O zmianach w ustawie opowiedziała zebranym dr. Rima Jakytė z Wydziału Informacji, Analizy i Kontroli Państwowego Departamentu Turystyki przy Ministerstwie Gospodarki. Jedną ze zmian będzie novum, iż od 1 stycznia 2010 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego nie będzie już wydawał zezwoleń na prowadzenie działalności dla zagród turystycznych w rejonie wileńskim, funkcje te obejmie natomiast jedna z instytucji użyteczności publicznej.

Z kolei zastępca kierownika Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Audronė Ercmonaitė przedstawiła możliwości adaptacji budynków zagród turystycznych do świadczenia usług mieszkalnych.

Następnie głos zabrał kierownik Wydziału Porządku Publicznego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Tadeusz Bujko. Opowiedział on o sposobach zapewnienia porządku publicznego w rejonie oraz przybliżył zebranym Ustawę o prewencji hałasu.

Główny specjalista Pododdziału Przedsiębiorczości Samorządu Inga Kucewicz w trakcie swej prezentacji multimedialnej zasygnalizowała, iż Samorząd Rejonu Wileńskiego wspiera rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w rejonie. W 1999 r. na mocy uchwały Rady Samorządu został powołany Fundusz Wsparcia Małej i Średniej Przedsiębiorczości Samorządu Rejonu Wileńskiego, który ma na celu wsparcie finansowe firm małej i średniej przedsiębiorczości, zarejestrowanych i prowadzących swą działalność na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego, a także osób fizycznych i innych podmiotów małej i średniej przedsiębiorczości, takich jak spółki rolnicze czy wspólnoty gospodarcze. Samorząd częściowo lub całkowicie rekompensuje odsetki od pożyczek, zaciągniętych w celu realizacji projektów rozwoju przedsiębiorczości. Rekompensowane jest do 50% odsetek, lecz nie więcej niż 10 tys. Lt i nie dłużej niż w ciągu 24 miesięcy. Taki rodzaj wsparcia jest stosowany jednokrotnie w ciągu trzech lat.

Rekompensowane są również wydatki z tytułu szkoleń oraz seminariów (lecz nie więcej niż 1000 Lt w ciągu roku), z tytułu umieszczania informacyjnych znaków drogowych (nie więcej niż 2500 Lt), z tytułu opracowania i edycji wydań informacyjnych oraz reklamowych (nie więcej niż 1500 Lt), z tytułu tworzenia stron internetowych (nie więcej niż 2500 Lt). Pierwszeństwo w ubieganiu się o wsparcie finansowe przysługuje firmom oraz osobom, które jeszcze nie korzystały z takiego wsparcia.

Seminarium zamknęła dyskusja robocza na wyżej wymienione tematy.

Na dzień dzisiejszy w rejonie wileńskim działa 17 zagród turystycznych (3 nowe zagrody; 6 zagród nie przedłużyło swej działalności), czyli o 3 zagrody mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Seminarium zorganizowały Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej Regionu Wileńskiego.