List Rady Społecznej przy „Kurierze Wileńskim” do Prezesa TVP S.A. Tomasza Szatkowskiego

Szanowny Panie Prezesie

Zwracamy się do Pana z postulatem, którego wagę i zasadność uważamy za będące pierwszorzędnej wagi:
chodzi o możliwość powszechnego udostępnienia przez Telewizję Polską na terenie całej Litwy, pełnej palety swoich programów (TVP1, TVP2, TVP Kultura).

Girl in a jacket

Mając wielki szacunek dla działalności TVP Polonia, uważamy, że udostępnienie jej przekazu Polakom z Republiki Litewskiej, to był jedynie pierwszy (choć ważny) krok w potraktowaniu Rodaków z Litwy w sposób im bezsprzecznie należny.

Należy przy każdej okazji przypominać, że Polacy mieszkający w Republice Litewskiej nie są Polonią — oni nigdy z Polski nie wyjeżdżali, to Polska w wyniku agresji dwóch totalitarnych reżymów od nich odeszła. Są Polakami, a w starszym pokoleniu — obywatelami II RP. I pomimo dekad rusyfikacji i lituanizacji jest ich w dalszym ciągu ponad ćwierć miliona.

Z pewnością zgodzi się Pan z opinią, że w porównaniu z okresem sprzed kilku lat, kiedy to TVP Polonia podjęła swoją pionierską działalność na terenie Republiki Litewskiej, mamy nową rzeczywistość, nowe są też potrzeby informacyjne i kulturalne litewskich Polaków.

Dlatego też koniecznym jest pilne umożliwienie im korzystania z pełnej oferty programowej Telewizji Polskiej: TVP 1, TVP 2, TVP Sport i TVP Kultura.

Wierzymy, że pomimo natłoku obowiązków, znajdzie Pan czas na pochylenie się nad tą — fundamentalną wręcz dla Rodaków z Litwy — kwestią.

Z poważaniem
Tomasz Samsel
prezes Rady Społecznej
przy „Kurierze Wileńskim”