Wsparcie artykułami spożywczymi


Informujemy mieszkańców rejonu wileńskiego, iż Samorząd w 2010 r. będzie kontynuował realizację programu dostaw żywności z zapasów interwencyjnych dla osób potrzebujących.

Od 7 grudnia br. do 15 stycznia 2010 r. wnioski w sprawie wsparcia artykułami spożywczymi można składać w starostwie według miejsca zamieszkania. We wniosku należy wskazać skład rodziny, otrzymywane dochody oraz inną niezbędną dla uzyskania wsparcia informację.

Rodzina lub samotnie mieszkająca osoba ma prawo ubiegać się o wsparcie w postaci artykułów spożywczych, jeśli podczas składania wniosku miesięczne dochody na jednego członka rodziny nie przekraczają wartości 1,5 dochodów wspieranych przez państwo (obecnie wartość dochodów wspieranych przez państwo wynosi 350 Lt). W innych przypadkach, tj. ciężka choroba, niepełnosprawność, nieszczęście i in., wsparcie artykułami spożywczymi udziela się, gdy miesięczne dochody rodziny na jednego jej członka nie przekraczają 2 wartości dochodów wspieranych przez państwo (DWP).

Zaświadczenia o otrzymywanych dochodach oraz składzie rodziny wnioskodawcom składać nie trzeba, jednak starostwo, w przypadku niejasności w sprawie podanych we wniosku danych, ma prawo prosić o przedstawienie niezbędnych zaświadczeń, dodatkowo przepytać osoby, prosić o dodatkowe dane oraz sprawdzać warunki życiowe rodziny lub samotnie mieszkającej osoby.

W przypadku, gdy rodzina (osoba) otrzymuje zasiłek socjalny, w części wniosku o dochodach można zaznaczyć, że rodzina (osoba) jest odbiorcą zasiłku socjalnego.

Wnioskodawca swym podpisem potwierdza, iż cała podana przez niego informacja jest prawdziwa.

Otrzymująca wsparcie w postaci artykułów spożywczych rodzina lub samotnie mieszkająca osoba powinny w ciągu miesiąca poinformować starostwo w miejscu zamieszkania o zmianach sytuacji materialnej lub powstałych okolicznościach, mających wpływ na prawo do wsparcia artykułami spożywczymi (dochody przekraczają 1,5 DWP, zatrudnienie lub uzyskanie innego źródła dochodów, członek rodziny jest utrzymywany przez państwo lub samorząd, zmienił się skład rodziny i in.).

Przewidziane jest, iż artykuły spożywcze w 2010 r. będą wydzielane w lutym, marcu, maju, lipcu, wrześniu oraz październiku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji prosimy zwracać się do starostwa według  miejsca zamieszkania lub do Wydziału Opieki Społecznej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, tel. 263 6001).