Więcej

  Wsparcie artykułami spożywczymi

  Czytaj również...


  Informujemy mieszkańców rejonu wileńskiego, iż Samorząd w 2010 r. będzie kontynuował realizację programu dostaw żywności z zapasów interwencyjnych dla osób potrzebujących.

  Od 7 grudnia br. do 15 stycznia 2010 r. wnioski w sprawie wsparcia artykułami spożywczymi można składać w starostwie według miejsca zamieszkania. We wniosku należy wskazać skład rodziny, otrzymywane dochody oraz inną niezbędną dla uzyskania wsparcia informację.

  Rodzina lub samotnie mieszkająca osoba ma prawo ubiegać się o wsparcie w postaci artykułów spożywczych, jeśli podczas składania wniosku miesięczne dochody na jednego członka rodziny nie przekraczają wartości 1,5 dochodów wspieranych przez państwo (obecnie wartość dochodów wspieranych przez państwo wynosi 350 Lt). W innych przypadkach, tj. ciężka choroba, niepełnosprawność, nieszczęście i in., wsparcie artykułami spożywczymi udziela się, gdy miesięczne dochody rodziny na jednego jej członka nie przekraczają 2 wartości dochodów wspieranych przez państwo (DWP).

  Zaświadczenia o otrzymywanych dochodach oraz składzie rodziny wnioskodawcom składać nie trzeba, jednak starostwo, w przypadku niejasności w sprawie podanych we wniosku danych, ma prawo prosić o przedstawienie niezbędnych zaświadczeń, dodatkowo przepytać osoby, prosić o dodatkowe dane oraz sprawdzać warunki życiowe rodziny lub samotnie mieszkającej osoby.

  W przypadku, gdy rodzina (osoba) otrzymuje zasiłek socjalny, w części wniosku o dochodach można zaznaczyć, że rodzina (osoba) jest odbiorcą zasiłku socjalnego.

  Wnioskodawca swym podpisem potwierdza, iż cała podana przez niego informacja jest prawdziwa.

  Otrzymująca wsparcie w postaci artykułów spożywczych rodzina lub samotnie mieszkająca osoba powinny w ciągu miesiąca poinformować starostwo w miejscu zamieszkania o zmianach sytuacji materialnej lub powstałych okolicznościach, mających wpływ na prawo do wsparcia artykułami spożywczymi (dochody przekraczają 1,5 DWP, zatrudnienie lub uzyskanie innego źródła dochodów, członek rodziny jest utrzymywany przez państwo lub samorząd, zmienił się skład rodziny i in.).

  Przewidziane jest, iż artykuły spożywcze w 2010 r. będą wydzielane w lutym, marcu, maju, lipcu, wrześniu oraz październiku.

  W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji prosimy zwracać się do starostwa według  miejsca zamieszkania lub do Wydziału Opieki Społecznej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, tel. 263 6001).

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...