Więcej

  Nowa dobudówka: lepsze warunki obsługi interesantów oraz pracy

  Czytaj również...

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść przecina symboliczną wstęgę Fot. archiwum ASRW

  27 stycznia br., we środę, odbyła się uroczystość otwarcia nowej dobudówki siedziby administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Jest to dobra wiadomość nie tylko dla interesantów urzędu, którzy będą obsługiwani w nowych, przestronnych i ciepłych pomieszczeniach, lecz również dla pracowników Samorządu, którzy tam będą pracowali.

  Miejsc pracy w samorządzie zabrakło już w roku 2005. Na początku roku zapadła decyzja maksymalnie wykorzystać przestrzeń znajdującą się przy dużej sali, urządzając tam nowe pokoje do pracy. Po remoncie okazało się, iż nowych pomieszczeń nie wystarcza do zaspokojenia wszystkich potrzeb, toteż postanowiono wybudować dobudówkę.

  Na początku planowano wybudować piętrową dobudówkę, jednak w trakcie projektowania postanowiono, iż najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie wybudowanie 4-piętrowego gmachu, tj. obrano wysokość podstawowego budynku.

  Konkurs na projektowanie dobudówki wygrała spółka „Architektūra humana”. Pracami kierował architekt Remigijus Putinas.

  Na początku 2006 r. podpisano umowę o projektowaniu, wkrótce po zawarciu umowy rozpoczęły się prace projektowania dobudówki, które trwały prawie rok – do końca 2006 r.

  W styczniu 2007 r. opiewający na 60 tys. Lt projekt dobudówki wraz kosztorysem już były gotowe.

  Zezwolenie na budowę Samorząd m. Wilna wydał dopiero 2 lutego 2008 r., tj. po upływie roku od złożenia wniosku na otrzymanie zezwolenia. Niebawem, wiosną 2008 r., ogłoszono konkurs na wykonanie prac budowlanych. Konkurs wygrała spółka „Rumsta”. Prace budowlane rozpoczęto w październiku 2008 r., ukończono – w grudniu 2009 r., jak i było przewidziane w podpisanej umowie. W trakcie trwania prac budowlanych, jak i w życiu codziennym, nie brakło trudności i przeszkód, jednak wykonawca był niezwykle odpowiedzialny, sumienny, toteż wszystkie problemy były operatywnie rozwiązywane.

  Budowa dobudówki, razem z projektowaniem, budżet Samorządu Rejonu Wileńskiego kosztowała ponad 3 mln Lt. Nowo dobudowany gmach będzie bardziej wydajny energetycznie, ponieważ ściany są ocieplone, wstawiono nowe plastikowe okna. Szczególną wagę ma fakt, iż z nowych, znacznie lepszych warunków będą mogli korzystać interesanci Samorządu: na parterze czekają na nich nowe, przestronne, ciepłe pomieszczenia. Dobudówka będzie nie tylko bardziej jasna i ciepła, lecz również wygodna, została bowiem wyposażona w windę, kilka sal do posiedzeń, salę wizyt interesantów. Nowy gmach jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Prawo pierwszeństwa przejścia ze starego gmachu do nowego przysługiwało tym wydziałom, których pracownicy byli rozrzuceni po całym budynku, również tym pracownikom, których warunki pracy pogorszyły się po wybudowaniu nowego gmachu, np. były zamurowane okna.

  W nowych pokojach rozpoczną pracę: posłowie na Sejm, doradcy mera, Służba ds. Kontroli i Audytu, Wydział Inwestycji, Wydział Oświaty, Wydział Budowy, Wydział Ogólny, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Ochrony Praw Dzieci, Wydział Współpracy Zagranicznej i Informacji, Pododdział Kontroli Wydziału Porządku Publicznego, Wydział Finansów, Wydział Rolnictwa, Wydział Gospodarki Terenowej.

  Ksiądz dziekan Józef Aszkiełowicz wyświęcił nowy budynek Fot. archiwum ASRW

  W uroczystości otwarcia udział wziął pleban mejszagolskiej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ksiądz dziekan Józef Aszkiełowicz, który wyświęcił specjalnie na tę okazję wykonaną tablicę pamiątkową z podstawową informacją o powstaniu dobudówki oraz wszystkie pokoje nowego gmachu. Na uroczystość przybyli również architekt dobudówki i kierownik projektu Remigijus Putinas, dyrektor spółki-wykonawcy prac budowlanych „Rumsta” Roman Bednov wraz z członkami ekipy, przedstawiciel Zarządu Straży Pożarnej Powiatu Wileńskiego Artūras Vaišnoras, przewodniczący komisji atestacyjnej Aurelijus Kuisys.

  Po krótkim przedstawieniu historii wznoszenia gmachu słowo zabrała mer Samorządu Maria Rekść, która z radością stwierdziła, iż po długo trwających formalnościach udało się nareszcie zrealizować kolejny projekt. Mer szczególnie podkreśliła fakt polepszenia warunków pracy i obsługi interesantów, życzyła zgodnej, efektywnej pracy oraz koleżeńskiej współpracy.

  Dyrektor administracji Lucyna Kotłowska z kluczem - symbolem nowych możliwości Fot. archiwum ASRW

  Po krótkiej przemowie dyrektor administracji Samorządu Lucyna Kotłowska odsłoniła tablicę pamiątkową i z rąk wykonawcy prac budowlanych odebrała symboliczny klucz – symbol nowych możliwości. Dyrektor z kolei wręczyła przedstawicielom poszczególnych wydziałów klucze od pokoi nowego gmachu, tym razem te prawdziwe. O przecięcie symbolicznej wstęgi poproszono mer, dyrektora administracji, przedstawiciela spółki-wykonawcy oraz kierownika Wydziału Gospodarczego.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Ksiądz dziekan Józef Aszkiełowicz w przemówieniu wspominał o wartościach chrześcijańskich, o tym, jak ważne jest zachowanie wiary: „Niezmiernie ważne jest, że do swego miejsca pracy zaprosiliście Boga, przecież tu spędzacie większość czasu, tutaj jest Wasz drugi dom. Dobrze, gdy w nim mieszka Bóg”.
  Kulminacyjnym momentem uroczystości było wyświęcenie tablicy pamiątkowej oraz budynku. Wzniosły, radosny nastrój oraz świąteczną atmosferę stworzyły utwory muzyczne w wykonaniu muzykantów działających przy Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny w Niemenczynie.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wybory sołtysów w samorządzie rejonu wileńskiego: powtórne wybory w sołectwie Klonówka gminy Awiżenie

  Do 15 grudnia 2023 r. mieszkańcy sołectwa Klonówka i organizacje społeczne realizujące działalność w sołectwie, są proszeni o zgłaszanie kandydatów na sołtysów. Oferty można składać po przybyciu do urzędu lokalnej gminy lub przesłać pocztą elektroniczną do urzędu gminy. Dokumenty, które...

  W Niemenczynie otwarto park disc golfa 

  Obecny na otwarciu mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się, że w Niemenczynie pojawiło się kolejne świetne miejsce do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dla mieszkańców.  Utworzenie disc golf parku sfinansowało starostwo miasta Niemenczyn. W uporządkowanie działki i pozyskanie...

  Prezydent Republiki Litewskiej z pierwszą damą odwiedzili rejon wileński 

  Z okazji Dnia Armii Litewskiej i upamiętnienia 105. rocznicy jej odrodzenia prezydent wziął udział w uroczystej ceremonii złożenia przysięgi przez żołnierzy obowiązkowej służby wojskowej Państwu Litewskiemu, odbywającej się w Centrum Szkolenia Bojowego im. gen. Adolfasa Ramanauskasa w Niemenczynie. Podczas...

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...