Samorząd opracowuje strategiczny plan działalności na lata 2010-2012

22 stycznia br. odbyło się seminarium poświęconego zarządzaniu strategicznemu Fot. archiwum ASRW

Plan ogólny terytorium oraz strategiczny plan rozwoju są niczym bliźnięta, tj. nawzajem uzupełniającymi się, równowartościowymi dokumentami. Strategiczny plan rozwoju opracowywany jest na okres trzech lat, natomiast aktualizowany – co roku. O te i inne pożyteczne informacje z zakresu zarządzania strategicznego wzbogacili się członkowie grupy roboczej ds. opracowywania Strategicznego Planu Rozwoju Samorządu Rejonu Wileńskiego w dniu 22 stycznia br. podczas seminarium poświęconego zarządzaniu strategicznemu.

Seminarium zorganizowała wyłoniona w drodze przetargu firma „Lyderio akademija”. W spotkaniu udział wzięła grupa robocza, w skład której wchodzą przedstawiciele wydziałów administracji Samorządu. Na opracowanie strategicznego planu działalności na l. 2010-2012 Samorząd pozyskał środki z funduszy strukturalnych UE.

Celem spotkania grupy roboczej z ekspertami ds. zarządzania strategicznego było omówienie kształtu oraz koncepcji opracowywanego planu.
Samorząd Rejonu Wileńskiego już posiada strategiczny plan rozwoju oraz plan ogólny terytorium. Specjaliści prognozują, iż plan strategiczny działalności samorządu na l. 2010-2012 zostanie opracowany na przełomie lutego-marca br.

Strategiczny plan działalności – to szczegółowy dokument planowania działalności instytucji, w którym, po uwzględnieniu analizy zasobów oraz środowiska, formułowane są jego misja oraz cele strategiczne, opisane realizowane programy instytucji oraz źródła finansowania realizacji tych programów.