Więcej

  Samorząd opracowuje strategiczny plan działalności na lata 2010-2012

  Czytaj również...

  22 stycznia br. odbyło się seminarium poświęconego zarządzaniu strategicznemu Fot. archiwum ASRW

  Plan ogólny terytorium oraz strategiczny plan rozwoju są niczym bliźnięta, tj. nawzajem uzupełniającymi się, równowartościowymi dokumentami. Strategiczny plan rozwoju opracowywany jest na okres trzech lat, natomiast aktualizowany – co roku. O te i inne pożyteczne informacje z zakresu zarządzania strategicznego wzbogacili się członkowie grupy roboczej ds. opracowywania Strategicznego Planu Rozwoju Samorządu Rejonu Wileńskiego w dniu 22 stycznia br. podczas seminarium poświęconego zarządzaniu strategicznemu.

  Seminarium zorganizowała wyłoniona w drodze przetargu firma „Lyderio akademija”. W spotkaniu udział wzięła grupa robocza, w skład której wchodzą przedstawiciele wydziałów administracji Samorządu. Na opracowanie strategicznego planu działalności na l. 2010-2012 Samorząd pozyskał środki z funduszy strukturalnych UE.

  Celem spotkania grupy roboczej z ekspertami ds. zarządzania strategicznego było omówienie kształtu oraz koncepcji opracowywanego planu.
  Samorząd Rejonu Wileńskiego już posiada strategiczny plan rozwoju oraz plan ogólny terytorium. Specjaliści prognozują, iż plan strategiczny działalności samorządu na l. 2010-2012 zostanie opracowany na przełomie lutego-marca br.

  Strategiczny plan działalności – to szczegółowy dokument planowania działalności instytucji, w którym, po uwzględnieniu analizy zasobów oraz środowiska, formułowane są jego misja oraz cele strategiczne, opisane realizowane programy instytucji oraz źródła finansowania realizacji tych programów.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...