Więcej

  Samorząd opracowuje strategiczny plan działalności na lata 2010-2012

  Czytaj również...

  22 stycznia br. odbyło się seminarium poświęconego zarządzaniu strategicznemu Fot. archiwum ASRW

  Plan ogólny terytorium oraz strategiczny plan rozwoju są niczym bliźnięta, tj. nawzajem uzupełniającymi się, równowartościowymi dokumentami. Strategiczny plan rozwoju opracowywany jest na okres trzech lat, natomiast aktualizowany – co roku. O te i inne pożyteczne informacje z zakresu zarządzania strategicznego wzbogacili się członkowie grupy roboczej ds. opracowywania Strategicznego Planu Rozwoju Samorządu Rejonu Wileńskiego w dniu 22 stycznia br. podczas seminarium poświęconego zarządzaniu strategicznemu.

  Seminarium zorganizowała wyłoniona w drodze przetargu firma „Lyderio akademija”. W spotkaniu udział wzięła grupa robocza, w skład której wchodzą przedstawiciele wydziałów administracji Samorządu. Na opracowanie strategicznego planu działalności na l. 2010-2012 Samorząd pozyskał środki z funduszy strukturalnych UE.

  Celem spotkania grupy roboczej z ekspertami ds. zarządzania strategicznego było omówienie kształtu oraz koncepcji opracowywanego planu.
  Samorząd Rejonu Wileńskiego już posiada strategiczny plan rozwoju oraz plan ogólny terytorium. Specjaliści prognozują, iż plan strategiczny działalności samorządu na l. 2010-2012 zostanie opracowany na przełomie lutego-marca br.

  Reklama

  Strategiczny plan działalności – to szczegółowy dokument planowania działalności instytucji, w którym, po uwzględnieniu analizy zasobów oraz środowiska, formułowane są jego misja oraz cele strategiczne, opisane realizowane programy instytucji oraz źródła finansowania realizacji tych programów.

  Reklama

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...