Więcej

  Hołd mowie ojczystej

  Czytaj również...

  Kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz wręcza wręcza nagrody zwycięzcom olimpiady Fot. archiwum ASRW

  Przed tygodniem uczniowie klas 11 i 12 przystąpili do XXI Olimpiady z Języka Polskiego i Literatury na szczeblach rejonowym i miejskim. Eliminacje drugiego etapu odbywają się na Litwie wśród szkół rejonu wileńskiego, solecznickiego, trockiego oraz miasta Wilna.

  Najwięcej olimpijczyków do sprawdzianu z języka polskiego przystępuje w rejonie wileńskim.

  W polskim środowisku olimpiadę z języka polskiego przyjęło się nazywać „Świętem mowy ojczystej”. Odkąd bowiem litewskie władze oświatowe na wszelkie sposoby starają się wykorzenić polszczyznę z Wileńszczyzny, zmniejszając wymiar godzin przeznaczonych na język polski w najstarszych klasach oraz eliminując egzamin maturalny z polskiego z zakresu obowiązkowych, środowisko litewskich Polaków utrzymało wysoką rangę przedmiotu dzięki dobrowolnemu zdawaniu matury z polskiego oraz przeprowadzanie olimpiad.

  W tym roku gospodarzem olimpiady, organizowanej w eliminacjach na szczeblu rejonowym przez Wydział Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, była szkoła w Miednikach. Pedagodzy tej placówki zatroszczyli się o to, by przybyli z różnych zakątków rejonu goście czuli się dobrze. „Zorganizowanie takiej imprezy to dla nas niemałe wyzwanie: zaangażowaliśmy wszystkich nauczycieli. Zatroszczyli się zarówno o sprawy organizacyjne, jak i część artystyczną” – powiedziała Mieczysława Pietkiewicz, dyrektorka placówki. Zaznaczyła, że wydział postępuje prawidłowo, zlecając przeprowadzenie olimpiad szkołom oddalonym od Wilna. „Dzięki olimpiadzie mogliśmy zaprezentować działalność naszej placówki uczniom i pedagogom innych szkół” – dodała dyrektorka.

  Placówka też na tym zyskała: otrzymała regały do gabinetu języka polskiego, ufundowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie. Aktyw miednickiej szkoły wydał gazetkę specjalnie na tę okazję.

  Olimpijski sprawdzian wiedzy z języka polskiego składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Pierwsza z nich to interpretacja utworu poetyckiego bądź fragmentu prozy oraz rozwiązanie testu. Druga – przygotowanie wypowiedzi ustnych na temat wybranych zagadnień z literatury oraz językoznawstwa. Dlatego też olimpiada odbywa się w ciągu dwóch dni: pierwszego dnia uczniowie mają prace pisemne, drugiego – ustne.

  Od lat organizatorzy olimpiady – Centrum Organizowania Olimpiad przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Litwy – w drugim, pisemnym etapie zgłasza interpretację utworów. Celowo są przygotowane tematy trudniejsze, jeśli bowiem uczniowie pomyślnie przebrną przez interpretację utworu, będą lepiej przygotowani do rywalizacji w Polsce.

  W tym roku na olimpiadę z polskiego przygotowano utwory: „Ranek w Wenecji” Marii Konopnickiej, „Przynoszę ci kilka pieśni” Jana Kasprowicza, „Przypomnienie” Jarosława Iwaszkiewicza. Do porównania młodzież miała wiersze „W mojej ojczyźnie” Czesława Miłosza i Alicji Rybałko oraz fragment powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

  Fot. archiwum ASRW

  „Poziom coraz wyższy” – tak przystępujących do sprawdzianu określiła przewodnicząca komisji Halina Rawdo, polonistka i dyrektorka Szkoły Średniej w Bujwidzach. Komisja w składzie: Alfreda Jankowska (Szkoła Średnia im. ks. prałata J. Obrembskiego w Mejszagole), Łucja Kuzborska (Szkoła Średnia w Rukojniach), Beata Polakowska (Szkoła Średnia im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu), Łucja Podworska (Szkoła Średnia im. St. Moniuszki w Kowalczukach), Aldona Sudenis (Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie), Walentyna Treszczyńska (Gimnazjum w Pogirach) w ciągu dwóch dni oceniała przygotowanie uczniów do olimpiady, by wytypować najlepszych na zmagania ogólnokrajowe.

  Jak podkreślali członkowie komisji, uczniowie podchodzili do sprawdzianu sumiennie, a ich prace i wypowiedzi świadczyły, że udział w olimpiadzie został poprzedzony solidnym przygotowaniem. „Cieszę się, że młodzież rozumie poezję, potrafi też przelać na papier swoje myśli” – zauważyła Halina Rawdo. Dodała, że uczniowie nawiązywali też do utworów innych twórców, interpretując podane teksty. Większość interpretowała wiersze Marii Konopnickiej oraz Jarosława Iwaszkiewicza. W wypowiedziach ustnych z literatury przeważały tematy dotyczące twórczości Marii Konopnickiej, Czesława Miłosza, romantyzmu, temat II wojny światowej. Jeden uczestnik przygotował wypowiedź o teatrze greckim.

  Maksymalna liczba punktów, którą może zdobyć uczestnik olimpiady, równa się 90 (30 za wypowiedź ustną oraz po 30 za interpretację utworu oraz rozwiązanie testu). Gorzej jest z pracą pisemną, ponieważ uczniowie na co dzień posługują się trzema językami, a więc trudno o idealną poprawność językową. Wśród najlepszych 10 uczniów rozpiętość punktacji wynosiła od 85 do 74 punktów. Wyróżniona dziesiątka będzie reprezentowała rejon wileński na olimpiadzie republikańskiej, która odbędzie w końcu marca w Szkole Średniej w Bujwidzach.

  Z dziesięciu laureatów największą liczbę punktów uzyskało dwoje maturzystów ze Szkoły Średniej im. ks. prałata J. Obrembskiego w Mejszagole: Łukasz Leonowicz oraz Małgorzata Aleksandrowicz. Oboje są uczniami Walentyny Tomaszun, która do olimpiady przygotowała czterech uczniów – cała czwórka trafiła do dziesiątki najlepszych. Zapytana o sukces pani Walentyna odpowiada, że jej wkład ogranicza się do przygotowania młodzieży, pomocy w znalezieniu odpowiedniej literatury czy też tematu. „Mogę zaprowadzić ucznia do biblioteki, pomóc w doborze opracowań, ale nigdy nie będę za niego myśleć i odpowiadać przed komisją” – zauważyła nauczycielka. Podkreśliła, że zawsze powtarza młodzieży, by nigdy nie wkuwała na pamięć, tylko starała się zrozumieć to, co przeczytała.

  Zarówno Łukasz, jak i Małgorzata myślą o studiach w Polsce. Czy polonistyka? Łukasz mówi, że nie wyklucza takiej możliwości. Małgorzata marzy o dziennikarstwie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Laureaci olimpiad są nagradzani coraz to droższymi prezentami, ale udział w olimpiadzie to przede wszystkim ukłon w stronę nauczyciela.

  Barbara Kosinskiene, wieloletnia organizatorka olimpiady z polskiego na Litwie, podkreśliła, że od tego roku laureaci zmagań na szczeblu republikańskim będą mogli sami wybrać uczelnię w Polsce, a od drugiego roku studiować dodatkowo dziennikarstwo. Będą też otrzymywali wyższe stypendia. Jest to kolejny powód, by młodzież chętniej uczestniczyła w podobnych przedsięwzięciach, przez co popularyzowałaby wśród rówieśników mowę ojczystą.

  Jan Gabriel Mincewicz, zastępca mera rejonu wileńskiego, zauważył, że zwycięzca rejonowych zmagań w ciągu ostatniego roku zdążył być ambasadorem języka polskiego na całym świecie. Łukasz jest bowiem chórzystą zespołu „Wileńszczyzna”, z którym kilka lat temu gościł w Australii, w ubiegłym zaś roku odbył tournee po Europie Zachodniej.

  Organizatorzy pomyśleli również o polonistach, którzy przybyli z młodzieżą do Miednik. Podczas gdy uczniowie zajęci byli pracą pisemną, nauczyciele wysłuchali wykładu o kulturze języka, przygotowanego przez dr Kingę Geben z Uniwersytetu Wileńskiego.

  Podczas olimpiady szkołę w Miednikach odwiedzili również inni wykładowcy akademiccy: Irena Masojć z Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Mirosław Dawlewicz z Uniwersytetu Wileńskiego. Poziom przygotowania uczniów interesował wykładowców obu katedr polonistycznych, bowiem już za miesiąc zasiądą oni w komisji olimpiady republikańskiej.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Teresa Worobiej

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W 2025 roku Rudomino stanie się Małą Stolicą Kultury Litwy

  „Zdobyty tytuł to bardzo miła wiadomość. Cieszę się, że pomysł stał się rzeczywistością. Wniosek wspólnoty uzyskał doskonałą ocenę, dlatego w przyszłym roku Rudomino będzie jedną z małych stolic kultury Litwy” – powiedział Robert Duchniewicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, dodając,...

  Robert Duchniewicz spotkał się z ambasador USA Karą McDonald

  Ambasador interesowała się polityką mniejszości narodowych i jej realizacją na szczeblu krajowym. Ważne było dla niej także wysłuchanie opinii mera na temat współistnienia różnych społeczności etnicznych na terenie rejonu wileńskiego. Podczas spotkania R. Duchniewicz podkreślił, że najważniejsze nie jest szukanie...

  Uwaga. Niektórym mieszkańcom rejonu wileńskiego są zwracane spłacone, ale nierozpoznane opłaty za porządkowanie odpadów

  „Z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu systemów informatycznych, które powstały w wyniku cyberataku w grudniu 2023 r., zmieniono kody płatników opłat lokalnych. Dlatego obecnie nie jest możliwa identyfikacja niektórych płatników ze względu na nieokreślony lub zmieniony kod płatnika” — mówi...

  Uwaga rodzice! Zapraszamy do składania wniosków o pomoc socjalną dla uczniów

  „Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, które borykają się z trudnościami finansowymi, mają możliwość otrzymania bezpłatnych posiłków szkolnych oraz jednorazowego wsparcia na zakup przyborów szkolnych. Wsparcie społeczne uczniów jest niezbędnym narzędziem zapewniającym jednakowe szanse dla nauki i rozwoju wszystkim...