Środki Funduszu Spójności UE w rejonie wileńskim

W kwietniu 2009 r. dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska z Ministerstwem Gospodarki oraz Litewską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości podpisała umowę o wartości prawie 2 mln Lt. Środki te były przeznaczone na renowację Gimnazjum „Ryto” w Rudominie. Pieniądze pochodzą z Funduszu Spójności UE oraz budżetu państwa litewskiego.

Podstawowym celem projektu było zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Gmachowi szkolnemu – ponad 40 lat. Zły stan techniczny budynku powodował duże straty energii. W celu oszczędzania energii cieplnej, bardziej efektywnego

Gmach szkoły po renowacji Fot. archiwum ASRW

wykorzystania zasobów, polepszenia mikroklimatycznych warunków pomieszczeń zostały wymienione okna, drzwi, ocieplono dach, zewnętrzne ściany, zrekonstruowano system ogrzewania etc.

Po wykonaniu wyżej wymienionych prac znacznej poprawie uległy warunki nauczania i pracy, zmniejszyły się wydatki na ogrzewanie.

Aktualnie gmach szkolny jest eksploatowany i utrzymywany z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Gmach szkoły po renowacji Fot. archiwum ASRW

Mając na celu polepszenie warunków uczniów do pobierania nauki oraz pracy nauczycieli Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego wniosek na otrzymanie dofinansowania Litewskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości złożyła na początku 2009 r. W celu przyspieszenia procesu techniczny projekt renowacji oraz energetyczną kontrolę budynku Samorząd przeprowadził jeszcze w roku 2008.

W ramach programu działania „Renowacja budynków pożytku publicznego“ Samorząd realizuje (wykonuje) 13 projektów, w planach (zaplanowane) są kolejne 2 projekty.