Samorząd uzyskał dofinansowanie na opracowanie strategicznego planu działalności na lata 2010-2012

Przedstwaiciele Samorządu wysłuchali prezentacji dotyczącej procesu opracowywania planu, uwag oraz zaleceń dotyczących pracy z tym dokumentem Fot. archiwum ASRW

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego otrzymała dofinansowanie na opracowanie strategicznego planu działalności na l. 2010-2012. Obecnie trwają ostatnie uzgodnienia, zatwierdzenie końcowej wersji planu planowane jest podczas najbliższego posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego.

27 kwietnia, we wtorek, w siedzibie Samorządu plan strategiczny przedstawicielom jednostek strukturalnych administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego zaprezentowali wykonawcy projektu – przedsiębiorstwo osób niepełnosprawnych „Lyderio akademija”. Przedstawiciele Samorządu wysłuchali prezentacji dotyczącej procesu opracowywania planu, uwag oraz zaleceń dotyczących pracy z tym dokumentem.

Strategiczny planu działalności – to dokument krótkoterminowego planowania na okres 3 lat, który ma na celu zapewnienie planowej działalności oraz zaplanowanie wykorzystania asygnacji wpływających do Samorządu.

W trakcie opracowywania planu pracownicy administracji Samorządu ściśle współpracowali z konsultantami, którzy udzielali porad pracownikom w zakresie planowania strategicznego.

Wartość projektu opiewa na około 120 tys. Lt. 85% kwoty – to środki Unii Europejskiej, pozostałą część pokrywa Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Wykonawca projektu został wyłoniony w drodze przetargu publicznego.