Więcej

  Na Rossie złożono hołd Twórcom Konstytucji 3 Maja

  Czytaj również...

  Delegacja Samorządu Rejonu Wileńskiego na czele z mer Marią Rekść Fot. archiwum ASRW

  3 maja br. przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego na czele z mer Marią Rekść złożyli na Rossie hołd Twórcom Konstytucji 3 Maja. Delegacja samorządowa z okazji Święta Konstytucji 3 Maja złożyła wieńce na wileńskiej Rossie przy grobie matki i serca Marszałka Józefa Piłsudskiego.

  Uroczyście złożyli wieńce i zapalili znicze również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Ambasady RP w Wilnie, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes AWPL Waldemar Tomaszewski, poseł na Sejm RL, przewodniczący ZPL Michał Mackiewicz, poseł Jarosław Narkiewicz, przedstawiciele organizacji społecznych, władz Wilna, rejonu solecznickiego, kombatanci, harcerze, uczniowie wraz z nauczycielami oraz wszyscy, którzy postanowili uczcić ten doniosły w dziejach całej Europy dzień w miejscu, które jest bliskie sercu każdego Wilniuka, każdego Polaka.

  Przy Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego w pełnym umundurowaniu i sztandarami w dłoniach warty honorowe pełnili kombatanci oraz harcerze Fot. archiwum ASRW

  – Chcemy dziś, tu, gdzie spoczywa serce Tego, bez kogo trudno dziś wyobrazić niepodległą Polskę, złożyć hołd Twórcom Konstytucji 3 Maja. Ten dzień, dla nas wszystkich Polaków, jest dniem przykładu Ducha i Nadziei — powiedział Janusz Skolimowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie.

  Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, uroczyste kazanie wygłosił ks. prałat Wojciech Górlicki.

  Przy Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego w pełnym umundurowaniu i sztandarami w dłoniach warty honorowe pełnili kombatanci oraz harcerze. Zebrani pod przewodnictwem zespołu muzycznego z Wrocławia „Kuźniczanie” zaśpiewali polskie pieśni patriotyczne i wojskowe.

  Janusz Skolimowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie Fot. archiwum ASRW

  Konstytucja 3 Maja, oficjalnie Ustawa rządowa, pierwsza w Europie ustawa zasadnicza, uchwalona na Sejmie Czteroletnim 1788–92; ustalała ustrój Rzeczypospolitej zgodny z ideami oświecenia; pozostawiła ustrój stanowy, wzmocniła władzę wykonawczą, wprowadziła zasadę dziedzicznego tronu; zniosła liberum veto, rozszerzyła prawa mieszczan, osłabiła pozycję magnatów (ograniczenie roli senatu i sejmików); główni twórcy: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugon Kołłątaj; obalona 1792 przez zbrojną interwencję Rosji i konfederację targowicką.


  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW
  Fot. archiwum ASRW

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...