Na Rossie złożono hołd Twórcom Konstytucji 3 Maja

Delegacja Samorządu Rejonu Wileńskiego na czele z mer Marią Rekść Fot. archiwum ASRW

3 maja br. przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego na czele z mer Marią Rekść złożyli na Rossie hołd Twórcom Konstytucji 3 Maja. Delegacja samorządowa z okazji Święta Konstytucji 3 Maja złożyła wieńce na wileńskiej Rossie przy grobie matki i serca Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczyście złożyli wieńce i zapalili znicze również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Ambasady RP w Wilnie, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes AWPL Waldemar Tomaszewski, poseł na Sejm RL, przewodniczący ZPL Michał Mackiewicz, poseł Jarosław Narkiewicz, przedstawiciele organizacji społecznych, władz Wilna, rejonu solecznickiego, kombatanci, harcerze, uczniowie wraz z nauczycielami oraz wszyscy, którzy postanowili uczcić ten doniosły w dziejach całej Europy dzień w miejscu, które jest bliskie sercu każdego Wilniuka, każdego Polaka.

Przy Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego w pełnym umundurowaniu i sztandarami w dłoniach warty honorowe pełnili kombatanci oraz harcerze Fot. archiwum ASRW

– Chcemy dziś, tu, gdzie spoczywa serce Tego, bez kogo trudno dziś wyobrazić niepodległą Polskę, złożyć hołd Twórcom Konstytucji 3 Maja. Ten dzień, dla nas wszystkich Polaków, jest dniem przykładu Ducha i Nadziei — powiedział Janusz Skolimowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie.

Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, uroczyste kazanie wygłosił ks. prałat Wojciech Górlicki.

Przy Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego w pełnym umundurowaniu i sztandarami w dłoniach warty honorowe pełnili kombatanci oraz harcerze. Zebrani pod przewodnictwem zespołu muzycznego z Wrocławia „Kuźniczanie” zaśpiewali polskie pieśni patriotyczne i wojskowe.

Janusz Skolimowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie Fot. archiwum ASRW

Konstytucja 3 Maja, oficjalnie Ustawa rządowa, pierwsza w Europie ustawa zasadnicza, uchwalona na Sejmie Czteroletnim 1788–92; ustalała ustrój Rzeczypospolitej zgodny z ideami oświecenia; pozostawiła ustrój stanowy, wzmocniła władzę wykonawczą, wprowadziła zasadę dziedzicznego tronu; zniosła liberum veto, rozszerzyła prawa mieszczan, osłabiła pozycję magnatów (ograniczenie roli senatu i sejmików); główni twórcy: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugon Kołłątaj; obalona 1792 przez zbrojną interwencję Rosji i konfederację targowicką.


Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW
Fot. archiwum ASRW