Więcej

  Na Rossie złożono hołd Twórcom Konstytucji 3 Maja

  Czytaj również...

  Delegacja Samorządu Rejonu Wileńskiego na czele z mer Marią Rekść Fot. archiwum ASRW

  3 maja br. przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego na czele z mer Marią Rekść złożyli na Rossie hołd Twórcom Konstytucji 3 Maja. Delegacja samorządowa z okazji Święta Konstytucji 3 Maja złożyła wieńce na wileńskiej Rossie przy grobie matki i serca Marszałka Józefa Piłsudskiego.

  Uroczyście złożyli wieńce i zapalili znicze również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Ambasady RP w Wilnie, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes AWPL Waldemar Tomaszewski, poseł na Sejm RL, przewodniczący ZPL Michał Mackiewicz, poseł Jarosław Narkiewicz, przedstawiciele organizacji społecznych, władz Wilna, rejonu solecznickiego, kombatanci, harcerze, uczniowie wraz z nauczycielami oraz wszyscy, którzy postanowili uczcić ten doniosły w dziejach całej Europy dzień w miejscu, które jest bliskie sercu każdego Wilniuka, każdego Polaka.

  Przy Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego w pełnym umundurowaniu i sztandarami w dłoniach warty honorowe pełnili kombatanci oraz harcerze Fot. archiwum ASRW

  – Chcemy dziś, tu, gdzie spoczywa serce Tego, bez kogo trudno dziś wyobrazić niepodległą Polskę, złożyć hołd Twórcom Konstytucji 3 Maja. Ten dzień, dla nas wszystkich Polaków, jest dniem przykładu Ducha i Nadziei — powiedział Janusz Skolimowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie.

  Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, uroczyste kazanie wygłosił ks. prałat Wojciech Górlicki.

  Przy Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego w pełnym umundurowaniu i sztandarami w dłoniach warty honorowe pełnili kombatanci oraz harcerze. Zebrani pod przewodnictwem zespołu muzycznego z Wrocławia „Kuźniczanie” zaśpiewali polskie pieśni patriotyczne i wojskowe.

  Janusz Skolimowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie Fot. archiwum ASRW

  Konstytucja 3 Maja, oficjalnie Ustawa rządowa, pierwsza w Europie ustawa zasadnicza, uchwalona na Sejmie Czteroletnim 1788–92; ustalała ustrój Rzeczypospolitej zgodny z ideami oświecenia; pozostawiła ustrój stanowy, wzmocniła władzę wykonawczą, wprowadziła zasadę dziedzicznego tronu; zniosła liberum veto, rozszerzyła prawa mieszczan, osłabiła pozycję magnatów (ograniczenie roli senatu i sejmików); główni twórcy: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugon Kołłątaj; obalona 1792 przez zbrojną interwencję Rosji i konfederację targowicką.


  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW
  Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...