Więcej

  Pierwsze wspólne święto placówek przedszkolnych rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  Z rąk mer Marii Rekść kierownicy przedszkoli otrzymali dyplomy uznania.
  Z rąk mer Marii Rekść kierownicy przedszkoli otrzymali dyplomy uznania.

  „Bądźcie szczęśliwi, niech uśmiech nigdy nie znika z Waszych twarzy. Jesteście przyszłością nie tyko rejonu wileńskiego, lecz i całej Litwy“ – takimi oto słowami w dniu 19 maja mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść gratulowała przedszkolakom rejonu wileńskiego, którzy w tym właśnie dniu obchodziły swe duże wspólne święto pt. „Vaivorykštė-Tęcza-Радуга“.

  W święcie udział wzięły dzieci ze wszystkich 19 przedszkoli rejonu – każda placówka zaprezentowała swój występ.

  Radości z talentu i wysiłku maluchów nie kryli licznie przybyli dostojni goście: kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Stanisław Kargul, liczna delegacja z Samorządu Rejonu Wileńskiego na cele z mer Marią Rekść, przedstawiciele Domu Kultury Polskiej w Wilnie, który gościnnie udostępnił swe mury maluchom i ich gościom, naczelnik Komisariatu Policji Rejonu Wileńskiego Józef Kuźmicki, kierownicy podstołecznych placówek oświatowych, rodzice przedszkolaków.

  Tańce, piosenki, inscenizacje teatralne, wiersze – przybyli widzowie mogli obserwować i oceniać przeróżne formy zdolności artystycznych dzieci.

  Ze sceny płynęły piosenki w językach polskim, litewskim i rosyjskim. Pieśń „Bałałajka“ oraz taniec o tej samej nazwie wykonały przedszkolaki z jedynej w rejonie wileńskim grupy rosyjskiej z przedszkola niemeńczyńskeigo. Burzę oklasków zebrały dzieci z pogirskiego przedszkola za niezwykle piękne wykonanie tańca „Stateczek“.

  Święto „Vaivorykštė-Tęcza-Радуга” było świetną okazją przedszkolankom i rodzicom do upajania się widokiem swych uzdolnionych dzieci, a tym ostatnim było bodźcem do rozwijania swych talentów i obdzielania nim innych.

  Z rąk mer Marii Rekść kierownicy przedszkoli otrzymali dyplomy uznania, dzieci – słodycze, lecz najważniejszym w tym dniu prezentem dla nich były wyrazy podziwu i pochwały.

  W trakcie koncertu w sali była czynna wystawa prac dzieci.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...