Pierwsze wspólne święto placówek przedszkolnych rejonu wileńskiego

Z rąk mer Marii Rekść kierownicy przedszkoli otrzymali dyplomy uznania.
Z rąk mer Marii Rekść kierownicy przedszkoli otrzymali dyplomy uznania.

„Bądźcie szczęśliwi, niech uśmiech nigdy nie znika z Waszych twarzy. Jesteście przyszłością nie tyko rejonu wileńskiego, lecz i całej Litwy“ – takimi oto słowami w dniu 19 maja mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść gratulowała przedszkolakom rejonu wileńskiego, którzy w tym właśnie dniu obchodziły swe duże wspólne święto pt. „Vaivorykštė-Tęcza-Радуга“.

W święcie udział wzięły dzieci ze wszystkich 19 przedszkoli rejonu – każda placówka zaprezentowała swój występ.

Radości z talentu i wysiłku maluchów nie kryli licznie przybyli dostojni goście: kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Stanisław Kargul, liczna delegacja z Samorządu Rejonu Wileńskiego na cele z mer Marią Rekść, przedstawiciele Domu Kultury Polskiej w Wilnie, który gościnnie udostępnił swe mury maluchom i ich gościom, naczelnik Komisariatu Policji Rejonu Wileńskiego Józef Kuźmicki, kierownicy podstołecznych placówek oświatowych, rodzice przedszkolaków.

Tańce, piosenki, inscenizacje teatralne, wiersze – przybyli widzowie mogli obserwować i oceniać przeróżne formy zdolności artystycznych dzieci.

Ze sceny płynęły piosenki w językach polskim, litewskim i rosyjskim. Pieśń „Bałałajka“ oraz taniec o tej samej nazwie wykonały przedszkolaki z jedynej w rejonie wileńskim grupy rosyjskiej z przedszkola niemeńczyńskeigo. Burzę oklasków zebrały dzieci z pogirskiego przedszkola za niezwykle piękne wykonanie tańca „Stateczek“.

Święto „Vaivorykštė-Tęcza-Радуга” było świetną okazją przedszkolankom i rodzicom do upajania się widokiem swych uzdolnionych dzieci, a tym ostatnim było bodźcem do rozwijania swych talentów i obdzielania nim innych.

Z rąk mer Marii Rekść kierownicy przedszkoli otrzymali dyplomy uznania, dzieci – słodycze, lecz najważniejszym w tym dniu prezentem dla nich były wyrazy podziwu i pochwały.

W trakcie koncertu w sali była czynna wystawa prac dzieci.