Więcej

  Bujwidze odnawiane są ze środków UE

  Czytaj również...

  W końcu kwietnia dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska, kanclerz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RL Evaldas Gustas oraz zastępca dyrektora Centralnej Agencji Zarządzania Projektami Mindaugas Keizeris podpisali umowę o finansowaniu i administrowaniu projektu „Rekonstrukcja byłego internatu szkolnego w Bujwidzach, przystosowując go do potrzeb ośrodka kultury, oraz ulepszenie środowiska mieszkalnego”.

  Na potrzeby projektu przeznaczona będzie kwota w wysokości ponad 1 mln Lt, z czego środki z funduszy strukturalnych UE wyniosą prawie 950 tys. Lt, prawie po 77 tys. Lt przeznaczą rząd oraz Samorząd Rejonu Wileńskiego.

  W Bujwidzach różnorodne grupy wiekowe nie mają warunków do uczestniczenia w działalności kulturowo-oświatowej, organizowaniu imprez poznawczych, kulturowych, promujących procesy wzmacniania partnerstwa socjalnego. W trakcie realizacji projektu zostanie zmodernizowany gmach byłego internatu szkolnego w Bujwidach: zostanie on dostosowany do potrzeb społeczności. W odnowionym budynku mieszkańcy będą mieli możliwość doskonalenia się, przekwalifikowania się, rozwijania świadomości obywatelskiej, będą realizowali inicjatywy wzbogacające życie społeczne.

  Projekt przyczyni się do dodatkowego kształcenia mieszkających na wsi dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, ukierunkuje ich zajęcia w czasie wolnym, przyczyni się do organizowania różnorodnego rodzaju działalności, dążąc do dywersyfikacji działalności gospodarczej wsi Bujwidze, jak również mieszkańców całej gminy. Stworzona, przy pomocy środków projektu, infrastruktura publiczna umożliwi urozmaicenie działalności gospodarczej miejscowych mieszkańców, co zwiększy dostępność oraz jakość usług socjalno-kulturowych w miejscowości wiejskiej.

  Finansowanie projektu otrzymano na podstawie działania „Stworzenie przesłanek do bardziej dynamicznej dywersyfikacji działalności gospodarczej w miejscowościach wiejskich” realizacji pierwszego priorytetu „Rozwój miejscowy i urbanistyczny, zachowanie przyrody i dziedzictwa kultury oraz dostosowanie do rozwoju turystyki” Programu działań promowania spójności na l. 2007-2013.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...