Więcej

  Bujwidze odnawiane są ze środków UE

  Czytaj również...

  W końcu kwietnia dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska, kanclerz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RL Evaldas Gustas oraz zastępca dyrektora Centralnej Agencji Zarządzania Projektami Mindaugas Keizeris podpisali umowę o finansowaniu i administrowaniu projektu „Rekonstrukcja byłego internatu szkolnego w Bujwidzach, przystosowując go do potrzeb ośrodka kultury, oraz ulepszenie środowiska mieszkalnego”.

  Na potrzeby projektu przeznaczona będzie kwota w wysokości ponad 1 mln Lt, z czego środki z funduszy strukturalnych UE wyniosą prawie 950 tys. Lt, prawie po 77 tys. Lt przeznaczą rząd oraz Samorząd Rejonu Wileńskiego.

  W Bujwidzach różnorodne grupy wiekowe nie mają warunków do uczestniczenia w działalności kulturowo-oświatowej, organizowaniu imprez poznawczych, kulturowych, promujących procesy wzmacniania partnerstwa socjalnego. W trakcie realizacji projektu zostanie zmodernizowany gmach byłego internatu szkolnego w Bujwidach: zostanie on dostosowany do potrzeb społeczności. W odnowionym budynku mieszkańcy będą mieli możliwość doskonalenia się, przekwalifikowania się, rozwijania świadomości obywatelskiej, będą realizowali inicjatywy wzbogacające życie społeczne.

  Projekt przyczyni się do dodatkowego kształcenia mieszkających na wsi dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, ukierunkuje ich zajęcia w czasie wolnym, przyczyni się do organizowania różnorodnego rodzaju działalności, dążąc do dywersyfikacji działalności gospodarczej wsi Bujwidze, jak również mieszkańców całej gminy. Stworzona, przy pomocy środków projektu, infrastruktura publiczna umożliwi urozmaicenie działalności gospodarczej miejscowych mieszkańców, co zwiększy dostępność oraz jakość usług socjalno-kulturowych w miejscowości wiejskiej.

  Finansowanie projektu otrzymano na podstawie działania „Stworzenie przesłanek do bardziej dynamicznej dywersyfikacji działalności gospodarczej w miejscowościach wiejskich” realizacji pierwszego priorytetu „Rozwój miejscowy i urbanistyczny, zachowanie przyrody i dziedzictwa kultury oraz dostosowanie do rozwoju turystyki” Programu działań promowania spójności na l. 2007-2013.

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...