Odnowiono przychodnię lekarską w Mejszagole

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, Ministerstwo Rolnictwa RL oraz Agencja Wsparcia Przedsiębiorczości na Litwie w dniu 23 listopada 2009 r. podpisały umowę o finansowaniu i administrowaniu projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej gmachu ambulatorium w Mejszagole”.

Projekt przewidywał renowację budynku przychodni lekarskiej w Mejszagole. Mając na celu zaoszczędzanie energii cieplnej, bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów, mniejsze zużycie paliwa oraz ulepszenie warunków mikroklimatycznych pomieszczeń, w budynku przychodni wykonano następujące prace: wymieniono okna, drzwi, ocieplono ściany oraz dach, został odnowiony system grzewczy oraz system instalacji elektrycznej. Przewiduje się, iż realizacja projektu pozwoli zaoszczędzić 29,19 MWh w ciągu roku.

Projekt został sfinansowany na podstawie działania „Renowacja budynków użyteczności publicznej na poziomie regionalnym” trzeciego priorytetu „Środowisko oraz harmonijny rozwój” Programu działań promowania spójności. Projekt sfinansowano ze środków funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Wartość projektu wyniosła 294 tys. Lt. Wykonawca prac – UAB „Salgesta”.

Przychodnia lekarska w Mejszagole po renowacji Fot. archiwum ASRW