Więcej

  Odnowiono przychodnię lekarską w Mejszagole

  Czytaj również...

  Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, Ministerstwo Rolnictwa RL oraz Agencja Wsparcia Przedsiębiorczości na Litwie w dniu 23 listopada 2009 r. podpisały umowę o finansowaniu i administrowaniu projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej gmachu ambulatorium w Mejszagole”.

  Projekt przewidywał renowację budynku przychodni lekarskiej w Mejszagole. Mając na celu zaoszczędzanie energii cieplnej, bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów, mniejsze zużycie paliwa oraz ulepszenie warunków mikroklimatycznych pomieszczeń, w budynku przychodni wykonano następujące prace: wymieniono okna, drzwi, ocieplono ściany oraz dach, został odnowiony system grzewczy oraz system instalacji elektrycznej. Przewiduje się, iż realizacja projektu pozwoli zaoszczędzić 29,19 MWh w ciągu roku.

  Projekt został sfinansowany na podstawie działania „Renowacja budynków użyteczności publicznej na poziomie regionalnym” trzeciego priorytetu „Środowisko oraz harmonijny rozwój” Programu działań promowania spójności. Projekt sfinansowano ze środków funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Wartość projektu wyniosła 294 tys. Lt. Wykonawca prac – UAB „Salgesta”.

  Przychodnia lekarska w Mejszagole po renowacji Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...