Więcej

  W Mickunach rozpoczęto budowę nowego polskiego przedszkola

  Czytaj również...

  Z programem artystycznym wystąpili najmłodsi uczniowie Szkoły Średniej w Mickunach Fot. archiwum ASRW

  11 czerwca br. w Mickunach odbyło się uroczysta ceremonia rozpoczęcia budowy nowego przedszkola: włożono symboliczną kapsułę, swoisty kamień węgielny, do fundamentu nowej polskiej placówki przedszkolnej rejonu wileńskiego.

  W uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm RL Leonard Talmont, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, pełnomocnik Zarządu Działu Inwestycji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Barbara Rud, koordynatorka ds. inwestycji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Urszula Piwecka-Malik, zastępca mer Jan Sinicki, radna Samorządu, doradca mer Teresa Dziemieszko, radna Tatiana Markowa, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska, kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Lilia Andruszkiewicz, kierownik Wydziału Budowy Rimantas Gerdvilis, dyrekcja Szkoły Średniej w Mickunach oraz licznie zebrani mieszkańcy Mickun.

  Mer Maria Rekść wkłada kapsułę do nowo powstałego fundamentu Fot. archiwum ASRW

  „Nie zważając na wszystkie problemy i trudności, stale dążyliśmy do otwarcia nowego polskiego przedszkola w Mickunach, i oto nastąpił tak długo oczekiwany moment rozpoczęcia jego budowy. Mam nadzieję, że również tak radośnie jak dziś, będziemy się cieszyć z otwarcia nowego przedszkola już w końcu tego roku” – ze wzruszeniem w głosie mówiła mer Maria Rekść.

  Podczas uroczystości z programem artystycznym wystąpili: najmłodsi uczniowie Szkoły Średniej w Mickunach (pod kierownictwem Teresy Pawłowskiej), uczennica 11a klasy Marta Subočiūtė, która wykonała utwory „Radość najpiękniejszych lat“ oraz „Saulė”, zespół akordeonistów (Karolina Witlicka, Adam Dajnaravičius), uczeń 10a klasy Michał Potejko wykonał piosenkę „Wybuduję dom”. Uwieńczeniem programu były występy taneczne zespołu „Truskaweczka” (pod kierownictwem Bożeny Czerniewskiej oraz Heleny Rotkiewicz).

  Następnie absolwent Szkoły Średniej w Mickunach Tomasz Poźlewicz odczytał akt erekcyjny z tekstem dla przyszłych pokoleń, który uroczyście podpisali przedstawiciele władz Samorządu, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz… jedna z mieszkanek Mickun z jednym z najmłodszych mieszkańców miasteczka na ręku.

  Zaszczyt założenia kamienia węgielnego nowego przedszkola, czyli włożenia kapsuły z tekstem dla przyszłych pokoleń do nowo powstałego fundamentu, przypadł mer Marii Rekść, a każdy z zaszczytnych gości z symbolicznym kaskiem na głowie uroczyście „przypieczętował” ten akt dołożoną przez siebie grudką cementu. Następnie ksiądz proboszcz Walenty Szusza wyświęcił plac budowy i udzielił błogosławieństwa zebranym.

  Tekst dla przyszłych pokoleń podpisuje mieszkanka Mickun z jednym z najmłodszych mieszkańców miasteczka na ręku Fot. archiwum ASRW

  Budowę przedszkola w Mickunach finansuje Samorząd Rejonu Wileńskiego oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Wartość projektu wynosi prawie 2 mln Lt. Prace mają być ukończone do grudnia br.

  Obecnie trwa również rekonstrukcja przedszkola w Niemenczynie (ul. Kranto 21). Ogólna wartość projektu opiewa na 5,3 mln Lt. Rekonstrukcję sfinansował Samorząd, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, część środków pochodzi z funduszy strukturalnych UE. Prace mają być ukończone w sierpniu br.

  Ostatnio, ze środków Samorządu, we wszystkich przedszkolach rejonu wileńskiego wymieniono okna. W ubiegłym roku Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” sfinansowała remont przedszkola w Kowalczukach. Na ten cel przeznaczono 341 tys. Lt.

  W roku bieżącym rozpoczną się prace renowacyjne i rekonstrukcyjne w 5 przedszkolach rejonu wileńskiego, a mianowicie: w przedszkolach w Niemenczynie, Mejszagole, Kowalczukach, Niemieżu oraz w przedszkolu „Pelėdžiukas” w Pogirach.


  .

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...