Więcej

  W rejonie wileńskim zmniejszy się ilość wyrzuconych opon

  Czytaj również...

  Uporządkowanie wyrzuconych opon samochodowych opiera się na zasadzie odpowiedzialności producenta. Oznacza to, że producent oraz (lub) importer powinni przyczynić się do porządkowania takich odpadów lub uiścić ustalony podatek ekologiczny. System porządkowania wyrzuconych opon ma być zorganizowany w ten sposób, by posiadacz środka transportu odpady te mógł nieodpłatnie oddać przedsiębiorstwom zajmującym się odpadami lub remontem i doglądem technicznym motorowych środków transportu.

  Rejon wileński nie posiada jeszcze placu odpadów wielkogabarytowych, gdzie mieszkańcy mogliby przywieźć i bezpłatnie oddać zużyte opony. Jednak, zgodnie z trybem gospodarki odpadami, 2 razy do roku organizowany jest zbiór takich odpadów na zasadzie objazdu.

  Szkoda, że najczęściej właściciel środka transportu nie zadaje sobie trudu pozbycia się opon w należyty sposób, natomiast pracownie samochodowe, chcąc zaoszczędzić, pozostawiają je na uboczu lub wywożą do lasów. Zatrzymani sprawcy są surowo karani oraz zmuszani do usuwania opon zgodnie z wymogami aktów prawnych.

  Jednak w rejonie wileńskim, oprócz stale wyrzucanych opon, jest również sporo opon, które pozostały z czasów kołchozów, gdy po ich likwidacji „bogactwo” te po prostu pozostało na ich terytorium i stało się ciężarem dla Samorządu.

  Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego dokłada wszelkich starań, by problem usuwania opon samochodowych został rozwiązany. Wiosną uczestnicy akcji „Darom” zebrali, a organizatorzy wywieźli 31 tonę opon. Już po pierwszym objeździe w tym roku (maj-czerwiec) zebrano jeszcze ponad 20 ton opon.
  Administracja Samorządu, na mocy porozumienia między Ministerstwem Środowiska i spółki AB „Akmenės cementas” z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nieodpłatnego odbioru odpadów z samorządów oraz regionalnych ośrodków gospodarki odpadami, w dniu 16 marca br. podpisała umowę ze spółką AB „Akmenės cementas” w sprawie nieodpłatnego odbioru 50 ton używanych opon (nie większych niż o średnicy 118 cm i wysokości 29 cm). Koszty przetransportowania opon do Okmiany pokryje Samorząd ze środków funduszu wsparcia ochrony środowiska.

  Spora część zebranych podczas objazdu opon pochodzi od mieszkańców. Następny objazd zaplanowany jest na październik-listopad. W najbliższym czasie do spółki AB „Akmenės cementas” będą wywożone opony, które są pozostałościami czasów wcześniejszych.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...

  Za dobre osiągnięcia w nauce – premie pieniężne

  Projekt przewiduje, że dla uczniów klas 5–12 szkół rejonu wileńskiego za doskonałe roczne oceny (10 pkt) ze wszystkich przedmiotów nauczania będzie przyznawana premia w wysokości 500 euro. Dodatkowo dla absolwentów przewidziano premie w wysokości 250 euro za każde uzyskane...