W rejonie wileńskim zmniejszy się ilość wyrzuconych opon

Uporządkowanie wyrzuconych opon samochodowych opiera się na zasadzie odpowiedzialności producenta. Oznacza to, że producent oraz (lub) importer powinni przyczynić się do porządkowania takich odpadów lub uiścić ustalony podatek ekologiczny. System porządkowania wyrzuconych opon ma być zorganizowany w ten sposób, by posiadacz środka transportu odpady te mógł nieodpłatnie oddać przedsiębiorstwom zajmującym się odpadami lub remontem i doglądem technicznym motorowych środków transportu.

Rejon wileński nie posiada jeszcze placu odpadów wielkogabarytowych, gdzie mieszkańcy mogliby przywieźć i bezpłatnie oddać zużyte opony. Jednak, zgodnie z trybem gospodarki odpadami, 2 razy do roku organizowany jest zbiór takich odpadów na zasadzie objazdu.

Szkoda, że najczęściej właściciel środka transportu nie zadaje sobie trudu pozbycia się opon w należyty sposób, natomiast pracownie samochodowe, chcąc zaoszczędzić, pozostawiają je na uboczu lub wywożą do lasów. Zatrzymani sprawcy są surowo karani oraz zmuszani do usuwania opon zgodnie z wymogami aktów prawnych.

Jednak w rejonie wileńskim, oprócz stale wyrzucanych opon, jest również sporo opon, które pozostały z czasów kołchozów, gdy po ich likwidacji „bogactwo” te po prostu pozostało na ich terytorium i stało się ciężarem dla Samorządu.

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego dokłada wszelkich starań, by problem usuwania opon samochodowych został rozwiązany. Wiosną uczestnicy akcji „Darom” zebrali, a organizatorzy wywieźli 31 tonę opon. Już po pierwszym objeździe w tym roku (maj-czerwiec) zebrano jeszcze ponad 20 ton opon.
Administracja Samorządu, na mocy porozumienia między Ministerstwem Środowiska i spółki AB „Akmenės cementas” z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nieodpłatnego odbioru odpadów z samorządów oraz regionalnych ośrodków gospodarki odpadami, w dniu 16 marca br. podpisała umowę ze spółką AB „Akmenės cementas” w sprawie nieodpłatnego odbioru 50 ton używanych opon (nie większych niż o średnicy 118 cm i wysokości 29 cm). Koszty przetransportowania opon do Okmiany pokryje Samorząd ze środków funduszu wsparcia ochrony środowiska.

Spora część zebranych podczas objazdu opon pochodzi od mieszkańców. Następny objazd zaplanowany jest na październik-listopad. W najbliższym czasie do spółki AB „Akmenės cementas” będą wywożone opony, które są pozostałościami czasów wcześniejszych.