Więcej

  Na posiedzeniu Rady przeważały kwestie oświatowe

  Czytaj również...

  Tradycyjnie najwięcej kłopotów radnym rejonu wileńskiego przysparzają kwestie oświatowe. Fot. B. Naniewicz
  Tradycyjnie najwięcej kłopotów radnym rejonu wileńskiego przysparzają kwestie oświatowe. Fot. B. Naniewicz

  Na początku posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które się odbyło 30 lipca, w piątek, mer Maria Rekść poinformowała, że radny opozycji V. Sadauskas rezygnuje z pracy w Radzie i na jego miejsce wraca słynący z antypolskich nastrojów Jonas Vasiliauskas, który wcześniej był radnym rejonu wileńskiego, następnie do lipca br. piastował urząd naczelnika powiatu wileńskiego, a po zlikwidowaniu na Litwie powiatów został przeniesiony do Ministerstwa Oświaty i Nauki RL, gdzie został szefem Wydziału ds. Szkół Regionalnych. Nieprzypadkowo wydział powołano z dniem 1 lipca, czyli w dniu, kiedy to J. Vasiliauskas oficjalnie został bezrobotnym.

  Na mocy pierwszej uchwały według porządku obrad postanowiono rozdysponować kwotę w wysokości 423,7 tys. Lt, która została zaoszczędzona w pierwszym półroczu br. Część tej kwoty, czyli 414,5 tys. Lt, zostanie skierowana na potrzeby Wydziału Oświaty w związku z powołaniem nowych grup przedszkolnych w trzech przedszkolach: w Niemenczynie (placówka polsko-litewsko-rosyjska), Niemieżu (polsko-litewska) oraz Kowalczukach (polsko-litewska). Radny J. Vasiliauskas z satysfakcją zabrał się za swą ulubioną działkę: obronę litewskości na Wileńszczyźnie, o czym ewidentnie świadczyło pytanie, w jakich językach będą działały nowo powołane grupy przedszkolne… W przedszkolu niemenczyńskim powołano dodatkowe grupy z polskim, litewskim i rosyjskim językach nauczania, w kowalczuckim — grupy polskie i litewskie, w niemieskim zaś — w języku polskim.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego, mając na celu optymalizację sieci placówek oświatowych w rejonie, bardziej efektywne wykorzystanie przeznaczanych na to środków oraz pomieszczeń, zapewnienie jakości nauczania, bardziej optymalne zorganizowanie procesu nauczania, do 1 września br. dokona reorganizacji dwóch nielicznych szkół podstawowych: w Wielucianach (polsko-litewska) i Ojranach (polsko-litewska).

  Innej możliwości, oprócz likwidacji placówek, samorząd nie miał. Do 2009 roku założyciel szkoły miał prawo do przenoszenia środków z tytułu koszyczka ucznia z większych szkół do tych mniejszych. Jednakże w dn. 10 grudnia 2009 r. Sejm Republiki Litewskiej na mocy stosownej ustawy takiej możliwości samorządy pozbawił.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego z powyższych powodów nie ma możliwości utrzymywania nielicznych szkół, toteż jedynym logicznym rozwiązaniem jest ich reorganizacja, czyli połączenie z liczniejszymi szkołami. Toteż na mocy stosownej uchwały w dn. 30 lipca Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła uchwałę o przyłączeniu Szkoły Podstawowej w Wielucianach do polskiego Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, polskie klasy Szkoły Podstawowej w Ojranach — do Szkoły Średniej im. J. Obrębskiego w Mejszagole, litewskie klasy — do litewskiej Szkoły Średniej im. WKL Olgierda w Mejszagole.

  Zjawisko starzejącego się społeczeństwa nie omija również rejonu wileńskiego, z tego powodu zwiększa się zapotrzebowanie na rozwój sieci usług opieki paliatywnej. Reagując na potrzeby Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła zwiększyć liczbę łóżek w placówkach opieki zdrowia rejonu wileńskiego.

  Podczas posiedzenia Rady jednogłośnie podjęto również uchwałę ws. realizacji projektu infrastruktury wodociągowej we wsi Gudele. Projekt zakłada zbudowanie 1080 metrów wodociągu we wsi. Opiewa on na prawie 680 tys. Lt. Pieniądze mają pochodzić ze środków funduszy strukturalnych UE i budżetu Republiki Litewskiej. Wkład Samorządu Rejonu Wileńskiego ma wynieść ponad 135 tys. Lt. Sfinalizowanie projektu zaplanowane jest na pierwsze półrocze 2011 roku.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...