Więcej

  Licheń latem

  Czytaj również...

  Fot. archiwum ASRW

  Lato — to okres pielgrzymek. Zwiedzając święte miejsca każdy z nas może poczuć się pątnikiem.

  7 sierpnia br. z miejscowości Czarny Bór wyruszyła pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Swą wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Niepokalanowa. Tutaj znajduje się muzeum św. Maksymiliana Kolbe. Przy głównym wejściu do muzeum widnieje napis: „Był człowiek…”, wprowadzający nas w klimat ofiary życia za życie, jaką złożył św. Maksymilian w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Życie i tragiczny los Wielkiego Człowieka, jakim był św. Maksymilian, wprowadziły nas w głęboką zadumę…

  Następnie podążyliśmy w kierunku Żelazowej Woli, gdzie znajduje się odnowione muzeum genialnego kompozytora Fryderyka Chopina. Miejscowość ta — to raj dla oka i ucha. Na terenie pieczołowicie wypielęgnowanego parku z rzadkimi drzewostanami znajduje się szlachecki dworek, w którym są eksponowane rzeczy należące niegdyś do rodziny Chopinów. Zwiedzającym towarzyszą melodie z dzieł słynnego twórcy. Byliśmy zachwyceni tym obiektem architektoniczno-przyrodniczym.

  W Licheniu Matka Boża zaznaczyła swą obecność — odcisnęła swe stopy na licheńskiej ziemi Fot. archiwum ASRW

  Znów naprzód. Podążamy już do naszego ostatecznego celu — Lichenia. Tu znajduje się Sanktuarium z Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Gdy wjechaliśmy do Lichenia, z zieleni wyłoniła się świątynia-kolos. Mieliśmy możliwość dokładnie zwiedzić miasto, wspiąć się na wieżę bazyliki i obejrzeć niepowtarzalną panoramę okolicy. Z ust przewodnika płynęły niesamowite historie o cudownych obrazach i świętych ludziach. Zwiedziliśmy Golgotę, obiekt wybudowany z głazów polnych. Wstąpiliśmy do kościoła św. Doroty. Uczestniczyliśmy we Mszach świętych; szczególne wrażenie wywarła na nas Msza św. wieczorna, zakończona procesją ze świecami. Każdy z nas mógł pomodlić się lub wznieść prośbę w swojej intencji. Właśnie w Licheniu Matka Boża zaznaczyła swoją obecność – odcisnęła swoje stopy na licheńskiej ziemi.

  Bogatsi duchowo i pełni dobrych chęci wyruszyliśmy z powrotem na Litwę.

  Pielgrzymka została zorganizowana dzięki inicjatywie pani Renaty Adamowicz, dyrektora filii Środowiskowego Centrum Usług Socjalnych Starostwa Czarnoborskiego Domu Samopomocy „Pod jednym dachem”. W imieniu całej grupy chciałabym pani Renacie serdecznie podziękować. Do realizacji wycieczki przyczyniły się także p. Stanisława Wołodkowicz i p. Wioleta Milewska. Wszystkim paniom szczere Bóg zapłać.

  Ewa Kupcewicz

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...

  Za dobre osiągnięcia w nauce – premie pieniężne

  Projekt przewiduje, że dla uczniów klas 5–12 szkół rejonu wileńskiego za doskonałe roczne oceny (10 pkt) ze wszystkich przedmiotów nauczania będzie przyznawana premia w wysokości 500 euro. Dodatkowo dla absolwentów przewidziano premie w wysokości 250 euro za każde uzyskane...