Więcej

  Podczas konferencji dyskutowano o dużych osiągnięciach rejonu wileńskiego w dziedzinie oświaty

  Czytaj również...

  Podziękowania za wieloletnią i serdeczną pracę wręczono 8 kierownikom placówek oświatowych, którzy zakończyli karierę kierowniczą Fot. archiwum ASRW

  Zwiedzanie Gimnazjum Giedymina w Niemenczynie oraz artystyczne powitanie wychowanków Szkoły Muzycznej w Niemenczynie były pierwszymi akordami konferencji kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego, która odbyła się 27 sierpnia br.

  Na konferencję przybyli nie tylko kierownicy placówek oświatowych rejonu i pracownicy Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, lecz również zaszczytni goście: zastępca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Gabriel Jan Mincewicz, radni Samorządu Tatjana Markowa, Michał Treszczyński, główny specjalista w Ministerstwie Oświaty i Nauki Stanislava Strolaitė.
  .

  Gabriel Jan Mincewicz, zastępca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Fot. archiwum ASRW

  G. J. Mincewicz wyraził ubolewanie, że przeprowadzane na Litwie reformy oświatowe czasem nawet mogą zaszkodzić uczniom. „Uczniowie czasem stają się zakładnikami reform” – na wstępie zaznaczył wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego. Zastępca mer podkreślił również, iż w większości przypadków możemy być przykładem dla Zachodu, na przykład w przypadku wiary, wartości moralnych.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  .

  Lilia Andruszkiewicz, kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Fot. archiwum ASRW

  W swej prezentacji, która wprawiła w zdziwienie większość zgromadzonych, S. Strolaitė przedstawiła informację statystyczną o stanie wszystkich placówek oświatowych znajdujących się na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego, która zniekształciła osiągnięcia szkół będących w gestii Samorządu Rejonu Wileńskiego. Z prezentacji przedstawicieli Wydziału Oświaty Samorządu wyraźnie wynikało, że w dziedzinie oświaty i kształcenia rejon wileński plasuje się na wysokim miejscu. Rejon wileński może się poszczycić bardzo dobrymi wskaźnikami wstąpienia uczniów na wyższe uczelnie, wysokim poziomem kształcenia uczniów. Konkretnymi faktami i liczbami uzasadniła to w swej prezentacji kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz, która przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z działalności Wydziału Oświaty za l. 2009-2010, z kolei zastępca kierownika Zofia Ryżowa mówiła o wynikach egzaminów państwowych w 2010 r.

  Na konferencję przybyli nie tylko kierownicy placówek oświatowych rejonu i pracownicy Wydziału Oświaty, lecz również zaszczytni goście Fot. archiwum ASRW

  O projektach, świętach i innych imprezach dla przedszkolaków mówiła w swej prezentacji „Kształcenie przedszkolne w rejonie wileńskim” zastępca kierownika Wydziału Oświaty Longina Bogdanowicz, sprawozdanie z działalności Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej zaprezentował kierownik służby Roman Juchniewicz. Poradnia jako jedna z nielicznych w kraju posiada samochód, toteż może dokonywać badań dojrzałości szkolnej dzieci w placówkach oświatowych (80 proc. wszystkich badań dojrzałości szkolnej odbywa się właśnie w placówkach), poradnia jako jedyna w całej republice bada dzieci w trzech językach. Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna aktywnie pozyskuje środki z funduszy Unii Europejskiej: podpisała już umowę opiewającą na 400 tys. Lt (środki UE) w sprawie renowacji pomieszczeń.

  Roboczą część konferencji zakończyły prezentacje pracowników Wydziału Oświaty na tematy organizowania wyżywienia uczniów, przedstawiania danych taryfikacyjnych, przewozu uczniów, rejestracji uczniów, rejestru nauczycieli oraz wypełniania dzienników.

  Podziękowania Wydziału Oświaty za wieloletnią i serdeczną pracę wręczono 8 kierownikom placówek oświatowych, którzy zakończyli karierę kierowniczą:

  Irenie Ratkevičienė, kierowniczce przedszkola w Awiżeniach;
  Wandzie Libermanienė, kierowniczce przedszkola w Bujwidziszkach;
  Danucie Rałowiec, dyrektorce Szkoły Podstawowej w Rzeszy;
  Leokadii Mieszkuniec, dyrektorce Szkoły Podstawowej w Orzełówce;
  Danucie Kłopowej, dyrektorce Szkoły Podstawowej w Sorok Tatarach;
  Michałowi Jarmołkowiczowi, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rostynianach;
  Otonowi Zdanowiczowi, dyrektorowi Szkoły Średniej w Zujunach;
  Wacławowi Grinusowi, dyrektorowi Szkoły Średniej w Ciechanowiszkach.

  Uwieńczyły konferencję serdeczne życzenia pomyślnego nowego roku szkolnego dla kierowników placówek oświatowych.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Samorząd Rejonu Wileńskiego upamiętnił 160. rocznicę powstania z lat 1863–1864

  W uroczystości jubileuszowej, zorganizowanej przez Samorząd Rejonu Wileńskiego, Ambasadę RP w Wilnie oraz Polską Szkołę Wirtualną na Litwie, wzięli udział poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, kierownik Wydziału Konsularnego Rzeczypospolitej Polski Irmina Szmalec, przedstawiciele...

  Uroczyście otwarto nowy ośrodek kultury: Inkubator Sztuki w Rudominie

  Na otwarcie zrealizowanej inwestycji przybyło wielu gości: mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, radna Mirosława Klim, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki administracji samorządu rejonu wileńskiego Lilia Andruszkiewicz, gł. specjalistka Wydziału Oświaty Nijola Ragucka,...

  Dostępność usług edukacyjnych oraz ich jakość to priorytetowa dziedzina działalności Samorządu

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego oświata jest uważana za dziedzinę priorytetową i na jej finansowanie przeznacza się prawie połowę całego budżetu samorządu. Samorząd Rejonu Wileńskiego przykłada dużą wagę do środowiska edukacyjnego i infrastruktury placówek oświatowych: powstają nowe placówki oświatowe, a...

  Statystyki Wydziału Stanu Cywilnego w 2022 roku: współczynnik urodzeń, imiona noworodków i śluby

  W 2022 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego łącznie sporządzono 1 057 aktów urodzenia (w 2021 r. – 995), z czego 151 aktów urodzenia dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Urodziło się więcej dziewczynek Obserwowana w ostatnich latach wyższa...