Więcej

  Szkolenia w międzynarodowej szkole letniej w Supraślu

  Czytaj również...

  Uczestnicy szkoleń w Supraślu.
  Uczestnicy szkoleń w Supraślu.

  W dniach 9-13 sierpnia br. zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Rejonu Wileńskiego Janina Zubricka oraz kierownik Wydziału Metodyki i Bibliotek Violeta Dudutienė wzięły udział w międzynarodowej szkole letniej dla administratorów projektów kulturalno-oświatowych w Supraślu (Polska).

  Szkoła letnia skierowana jest ma współpracę międzynarodową w euroregionie Niemen. W szkoleniach udział wzięli uczestnicy z rejonów wileńskiego i solecznickiego na Litwie, z miasta Grodna na Białorusi, obwodu kaliningradzkiego w Rosji oraz Powiatu Białostockiego w Polsce. Szkolenia zorganizowała organizacja „AMIKUS”.

  Podczas szkoleń uczestnicy zapoznali się z międzynarodowymi projektami, możliwościami poszukiwania partnerów, pisaniem projektów.

  Uczestnicy zwiedzili Muzeum Esperanto w Białymstoku, Centrum Animacji Kulturalnej, Ośrodek Kultury w Białymstoku, zapoznali się z działalnością projektową tych placówek.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...