Szkolenia w międzynarodowej szkole letniej w Supraślu

Uczestnicy szkoleń w Supraślu.
Uczestnicy szkoleń w Supraślu.

W dniach 9-13 sierpnia br. zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Rejonu Wileńskiego Janina Zubricka oraz kierownik Wydziału Metodyki i Bibliotek Violeta Dudutienė wzięły udział w międzynarodowej szkole letniej dla administratorów projektów kulturalno-oświatowych w Supraślu (Polska).

Szkoła letnia skierowana jest ma współpracę międzynarodową w euroregionie Niemen. W szkoleniach udział wzięli uczestnicy z rejonów wileńskiego i solecznickiego na Litwie, z miasta Grodna na Białorusi, obwodu kaliningradzkiego w Rosji oraz Powiatu Białostockiego w Polsce. Szkolenia zorganizowała organizacja „AMIKUS”.

Podczas szkoleń uczestnicy zapoznali się z międzynarodowymi projektami, możliwościami poszukiwania partnerów, pisaniem projektów.

Uczestnicy zwiedzili Muzeum Esperanto w Białymstoku, Centrum Animacji Kulturalnej, Ośrodek Kultury w Białymstoku, zapoznali się z działalnością projektową tych placówek.